DINÁMICAS DE COHESIÓN SOCIAL E EDUCACIÓN EMOCIONAL.

Como xa sabedes, ó longo do curso, realizamos diversas actividades vinculadas a este tipo de traballo de cohesión social e de educación emocional. Así, nesta ocasión, aproveitamos para dicir dos nosos compañeiros e compañeiras algo que os defina e que nos poña moi contentos deles. A única regra é que só pode falar o que ten o dado na man o cal, ó mesmo tempo, otorga o dereito a outro/a a falar. O máis bonito de todo, a cara que se lles quedaba ós que lles tocaba ser definidos polos seus amigos e amigas.

   

 

 

MOVEMENTO DO CINTO DA FRAGA.

BÚSQUEDA NA WEB DAS ESPECIES AUTÓCTONAS.

 


CLASE MAXISTRAL DOS MAIORES PARA A CREACCIÓN DOS INVERNADOIROS DE REGO POR GOTEO.

 

DECORACIÓN DOS NOSOS PROPIOS INVERNADOIROS.

 

PLANTACIÓN DAS ESPECIES APORTADAS POLAS FAMILIAS.

OBRADOIROS CIENTÍFICOS.

   

MERCADILLO SOLIDARIO.

MILLÓNS DE GRAZAS FAMILIAS!!!!

                                       
        

DOAZÓN DAS ESPECIES RECADADAS Ó CONCELLO DE NEDA.

 

 

PLANTACIÓN NO HORTO ESCOLAR COAS FAMILIAS.

                    

      

SEMANA DO LIBRO.

Co gallo do concurso de contos de Cerdido, estreamos os nosos dados de crear historias. Así, fixemos varios intentos ata que finalmente obtivemos o resultado que máis nos gustou. Así, cada dado ten unhas imaxes coas cales, e cun pouco de imaxinación, creamos a historia.

 

 

E moito máis...ABN

RECONTO DE TAPÓNS

Como xa comentamos en noticias anteriores, a recollida de tapóns, supuxo para nós un importante traballo extra moi aproveitable. Así, primeiramente realizábamos estimacións "cantos tapóns creedes que temos?"

Posteriormente, agrupamos os tapóns en decenas para que o conteo fose un pouquiño máis fácil.

    

Finalmente, facemos reconto das decenas que dispoñemos e intentamos realizar o cálculo (aínda necesitamos un pouco de axuda, pero todo se andará... Risa)

 SEMÁFORO

Durante o derradeiro trimestre do curso, e posto que nos costaba moito falar nun tono "normal", decidimos rescatar o semáforo do comedor que xa non se empregaba e intentar regular o volumen da nosa fala. O que nós non sabíamos, é que o que comezou sendo unha simple estimulación para non berrar, acabou sendo outra actividade máis de ABN. Así, ó longo da semana rexistrábamos a cantidade de puntos vermellos que tiñamos e se o venres o número era "menor que" cinco conseguíamos unha cariña feliz. Porén, se o número era "maior que" dez a cariña triste era para todo o grupo. Así, traballamos o conteo, así como o maior que, menor que...

                                                       

 CADRANTE DO CEN.

Pouco a pouco, incluímos na clase o traballo co cadrante do cen adaptado ós diferentes niveis. Así, buscamos números, familias, amigos e pandillas. Investigamos tamén sobre anteriores e posteriores, así como ó número que chegaríamos se fixéramos tres "pasitos". Montamos o cadrante como se dun puzzle se tratase, fixemos crucinúmeros e realizamos o noso propio cadrante...CASE NADA!!!

   

QUEN TEN O APELIDO MÁIS LONGO?

Levábamos un tempo debatindo sobre cal era o neno ou nena da clase que tiña o apelido máis longo, pois ben...MANS Á OBRA!!!

Primeiramente realizamos unha estimación sobre cal dos dous apelidos que tiñamos era o que máis letras tiña, estimación que posteriormente comprobamos, aínda que todos e todas estábamos no certo.

   

Así que, a escribir todos aqueles apelidos máis longos de cada un dos nenos e nenas da clase e da profe....tamén Vergoña. Realizamos novamente unha estimación, cal creedes que é o que máis letras ten?

Finalmente, contamos as letras para comprobar as nosas estimacións e...

OUTRAS ACTIVIDADES.

                                                                          CONTEO                                                                                          

 

 

                                                                                      SERIE NUMÉRICA.

                                                                     BALANZA E COMPLEMENTARIOS DO 10.

                      

 

LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS

REMATADO O PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE POSIBLES RECLAMACIÓNS Á LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E ADMITIDAS NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS, VELAQUÍ TEDES O FICHEIRO ADXUNTO COA LISTAXE DEFINITIVA. Á VOLTA DAS VACACIÓNS FAREMOS O REPARTO DO MESMOS.

 

FONDO LIBROS. LISTAXE PROVISIONAL.

VELAQUÍ TEDES A LISTAXE PROVISIONAL DO ALUMNADO ADMITIDO DE EDUCACIÓN PRIMARIA NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS PARA O ANO 2018/2019.

 

A PARTIRES DO MOMENTO DA PUBLICACIÓN DESTA LISTAXE, TEDES DOUS DÍAS PARA FACER POSIBLES RECLAMACIÓNS Ó RESPECTO.

Formalización da matrícula

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA.

O prazo para a formalización da matrícula será entre os días 20 - 30 de Xuño.

Deberase presentar a seguinte documentación:

  • Solicitude de matrícula (tedes o archivo adxunto nesta entrada) debidamente cumprimentada, a cal se poderá solicitar tamén na dirección do centro.
  • 4 fotos tamaño carnet do alumno/a.
  • Fotocopia das tarxetas sanitarias dos proxenitores do alumno/a.
  • Fotocopia do boletín de vacinas do alumno/a.
  • Certificado de empadroamento dos membros da unidade familiar.
  • Certificado médico do alumno/a no que se explícita que padece ou non enfermidades graves e/ou contaxiosas.

 

FONDO LIBROS

A Consellería de Educación, ven de publicar a Orde do 9 de Maio de 2018 na que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar. O prazo de solicitude permanecerá aberto ata o Venres 22 de Xuño. En calquera caso, debedes ter en conta as seguintes consideracións:

 

-       As axudas para a adquisición de libros de texto van destinadas ó alumnado que cursará 1º e 2º de Educación Primaria o vindeiro curso.

-       A participación no fondo solidario de libros correspóndelles ós alumnos/as que cursarán 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria.

-       As axudas para a adquisición de material escolar van destinadas a todo o alumnado que cursará Educación Primaria, cuxas familias teñan unha renda per cápita inferior a 5400 Euros no exercicio fiscal do 2016.

-       Presentarase unha única solicitude por familia indicando o nivel de estudos de cada un dos nenos/as (por exemplo: no caso de dous irmáns, é suficiente cunha única solicitude na que se incluirán todos eles/as). Presentarase no centro de orixe, agás, o alumnado que empeza 1º ESO que debe solicitar ditas axudas no instituto no que vaia a matricularse.

-       Este ano tedes a opción de presentar a solicitude vía electrónica nos formularios normalizados dispoñibles na aplicación FondoLibros (https://www.edu.xunta.gal/fondolibros). Para esta presentación necesitades dispoñer dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario de Chave365.

 

A documentación a entregar é a seguinte:

               ANEXO I e II da Orde antes sinalada, debidamente cuberto e asinado (podedes descargalo aquí).

               - DNI de todos os membros da unidade familiar, SOAMENTE SE NON AUTORIZA á Xunta de Galicia a comprobación telemática.

               - Fotocopia de libro de familia, na que aparezan todos os membros da unidade familiar. SEMPRE.

              - De ser o caso, certificación de que o alumno/a ou algún membro da unidade familiar ten unha minusvalía, AGÁS QUE DITO DOCUMENTO FOSE EMITIDO POLA XUNTA DE GALICIA.

               - Declaración do IRPF do exercicio fiscal 2016, SOAMENTE SE NON SE AUTORIZA á Xunta de Galicia a súa comprobación. 

               - De ser o caso, documentación acreditativa de violencia de xénero no ámbito familiar.

    - De ser o caso, documentación acreditativa da situación de acollemento ou certificado do centro de menores para o alumnado tutelados.

 

  • falta de devolución dos libros emprestados polo centro no curso 2017/ 2018, serán causa de exclusión na participación de ditas axudas. Estes libros, deben ser devoltos ó centro en perfecto estado de conservación antes do 23 de Xuño. De faltar algún libro ou se algún está moi deteriorado, a familia terá que ocuparse de mercar outro igual.
  • NON SE ADMITIRÁN SOLICITUDES FÓRA DE PRAZO, RESPECTADE OS PRAZOS ESTABLECIDOS POLA LEI.
  • Ó igual que en convocatorias anteriores, a persoa solicitante da axuda, debe comprometerse a conservar en bo estado os libros de texto emprestados, e a incorporalos ó finalizar o curso 2017/ 2018 ó fondo solidario constituído no centro.

Ante calquera dúbida ou xestión a realizar, seredes atendidos no centro, preferiblemente en horario de 12:40 ÁS 13:25

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS

Todos/as os nenos/as que solicitaron praza no noso centro, resultaron admititos/as.

A partires de este momento, ábrese un prazo de reclamacións ante a dirección do centro de 5 días hábiles, a partir do seguinte á esta publicación. (ART. 30.3 da O 25 de xaneiro de 2017).

Aquí podedes ver a listaxe de admitidos/as:

 

4º E. Infantil.

BRANDARIZ LORENZO, ELSA.

BREIJO SOTO, ANA MARÍA.

COUCE LAMIGUEIRO, ALICIA.

GONZÁLEZ ALVARIÑO, MOISÉS.

GONZÁLEZ ALVARIÑO, ÓLIVER.

LÓPEZ GARROTE, MARCELO.

MARTÍNEZ ANEIROS, NAHÍA.

MATEUS DOS SANTOS, MARTÍN.

 

6º E. PRIMARIA.

RAMONDE MERA, DAVID.

Vídeos semana da ciencia.

Distribuir contido