PROTOCOLO COVID

Data da última actualización: 4 de setembro

Data na que foi presentado ao Consello Escolar: 9 de setembro

ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA SOBRE COLABORADORES DO COMEDOR ESCOLAR

O pasado 15 do mes en curso o Consello da Xunta autorizou o aumento dos complementose compensacións económicas que perciben os directores e encargados dos centros concomedores de xestión directa, os directores dos centros con comedores de xestiónindirecta e os colaboradores voluntarios que realizan tarefas de coidado e vixilancia dosmenores comensais.

O incremento afecta ao complemento e á compensación diaria por asistencia efectiva aocomedor escolar e a suma total a percibir trimestralmente por este concepto, a mesvencido, será a resultante de multiplicar durante ese período temporal o número de díasde asistencia efectiva ao comedor, a partir do 1 de outubro do ano en curso, polo importeeconómico fixado en cada caso.

Dito acordo autoriza tamén, de xeito excepcional, no caso de non contar no comedorescolar co número necesario de colaboradores que sexan persoal funcionario e laboraldestinado no colexio ou pais e nais, titores legais e acolledores familiares dos alumnosescolarizados nel, a estender aos familiares convivintes, que residan no mesmo domiciliodos menores comensais, a posibilidade de colaborar voluntariamente, nos mesmostermos previstos na lexislación sectorial de aplicación para os restantes colaboradores.

A excepcionalidade desta medida condiciona a súa vixencia, que rematará no momentono que deixen de aplicarse as medidas educativas e sanitarias abordadadas para paliar apandemia do COVID-19.

 

 

DÍA DAS ESCRITORAS 19/10/2020

SAMAÍN 2020 NO CEIP DA BARQUEIRA

O Coronavirus non ía impedir que celebremos unha das nosas festas favoritas: o Samaín!

Este ano, non imos poder facer a tradicional xincana nin o magosto, pero si que faremos actividades a nivel de grupo/aula para poder manter as medidas de seguridade e non romper os grupos de convivencia estables.

Dende o luns 26 ata 29 de outubro, podedes traer as vosas cabazas decoradas como todos os anos. Irémolas expoñendo na entrada do colexio e elixiranse catro gañadores/as (un/ha por cada grupo/aula). Haberá premios!

Ademáis, cortesía do Concello de Cerdido, teremos en cada aula uns obradoiros moi divertidos.

Lembramos tamén, que podedes vir disfrazados/as do que máis vos guste (preferiblemente respectando a temática do Samaín/Halloween/medo).

 

 

Distribuir contido