Secretaría

ADMISIÓN CURSO 2021-2022

Novo servizo de mensaxería Abalarmobil

 Comunicámoslles que a partir do día 1 de marzo o noso centro educativo vai pasar a utilizar unha nova ferramenta para os comunicados entre o centro e a familia. A aplicación actual TOKAPP estará en funcionamento ata ese mesmo día, a partir desa data pasará a estar inoperativa.

As familias poderán descargar nos seus dispositivos electrónicos, móbiles ou tablets,  a aplicación que Consellería de Educación ten actualmente a disposición de toda a comunidade educativa ABALARMOBIL.

 

A descarga desta aplicación farase desde Apple store (se o sistema operativo é IOS) ou desde Google Play Store (se o sistema operativo é Android)

 

A aplicación ABALARMOBIL permitirá ás familias:

Consultar os avisos ou notificacións por parte do profesorado ou do centro educativo.

Consultar as cualificacións do alumno/a.

Consultar os datos do centro e do alumno/a.

Consultar as faltas de asistencia.

 

Manual para as familias

 

MATRÍCULA CURSO 2021/2022

   
   

Este ano, debido a situación especial dada pola pandemia, o centro non vai levar a cabo as Xornadas de Portas Abertas que se veñen celebrando en anos anteriores.

Invitamos ás familias interesadas a que visualicen a seguinte presentación onde se dan a coñecer aspectos importantes relacionados co ámbito organizativo e pedagóxico do noso centro.

Así mesmo, lembrámoslles que poden poñerse en contacto co nós a través dos seguintes medios:

Teléfono: 886 120 271

Correo electrónico: ceip.apaz@edu.xunta.es

 

Por último informarlles que o período de matrícula para o alumnado novo abranguerá desde o 1 ata o 22 de marzo, a documentación a presentar será a seguinte:

. Anexo II: modelo ED550B

. Fotocopia do DNI ou do libro de familia.

 

 

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2021-2022

 

 

Aula Virtual do Ceip A Paz-Tintureira

Comunicámoslles que a Aula Virtual (AV) do noso centro xa está operativa e pasará a ser utilizada nos diferentes cursos de Educación Primaria segundo as seguintes indicacións.

Na AV o profesorado do centro publicará información, recursos e tarefas dirixidas ao seu alumnado.

O alumnado de 3º a 6º de Educación Primaria fará uso desta AV en todas as súas materias, o alumnado de 1º e 2º nas materias que lle sexan notificadas. O alumnado de infantil non fará uso da AV.

A AV utilizarase fundamentalmente no caso do peche do centro ou do peche dalgunha das súas aulas, situación que nos obrigaría a levar a cabo un ensino a distancia.  Independientemente desta situación, con certa frecuencia,  o profesorado poderá pedir ao seu alumnado que visite a AV e faga nela algunha tarefa, na procura de que este se familiarice coa súa contorna ou ben para que realice diferentes actividades de tipo dixital.

Para o acceso á AV as familias deberán dispor de conexión a internet e dun dispositivo electrónico, preferiblemente ordenador ou tablet, se non dispoñen de ningún dispositivo comuníquenllo á titora do seu fillo ou filla.

Durante os próximos días as titoras dos seus fill@s faranlles entrega dun usuario e contrasinal para poder acceder a esta AV, é  posible que a primeira vez que entren se vexan obrigados a cambiar este contrasinal, é moi importante que anoten nun lugar seguro este nome de usuario e contrasinal xa que recuperalo sería de grande dificultade.

No seguinte vídeo presentamos un breve resumo sobre o funcionamento da AV do Ceip A Paz.

Teléfono Móbil Do Centro

  644330322

O centro pon a disposición das familias un novo número de teléfono móbil que será usado exclusivamente para incidencias relacionadas coa COVID-19 ou para asuntos urxentes relacionados co servizo de transporte escolar.

LISTAS DEFINITIVAS FONDOLIBROS 20-21

Adxuntamos a LISTA DEFINITIVA DO FONDOLIBROS por curso.

Debido a lei de protección de datos debedes localizar aos  vosos fill@s pola inicial dos apelidos e nome, estas listaxes están ordeadas alfabeticamente por apelidos. Nestas listas aparecen especificados os libros das materias que lle foron concedidos a cada alumn@ . Se lle foron concedidos 6 libros non terán que mercar ningún agás o caderno de Lingua Inglesa.

LISTAS DEFINITIVAS 3º CURSO

LISTAS DEFINITIVAS 4º CURSO

LISTAS DEFINITIVAS 5º CURSO

LISTAS DEFINITIVAS 6º CURSO

Para calquera dúbida poden porse en contacto co centro a través do correo electrónico.

ceip.apaz@edu.xunta.es

INFORMACIÓN FONDO DE LIBROS E VALES

 LIBROS DE TEXTO DE 3º A 6º DE PRIMARIA

Publicamos as LISTAS PROVISIONAIS do alumnado beneficiario das axudas do Fondo de Libros para o curso 2020/2021. Teñen un período de dous días para alegar reclamacións a esta listaxe provisional, para elo deberán poñerse en contacto co centro a través do correo electrónico ou por teléfono en horario de 10 a 14h.

A publicación destas listas está  dispoñible no taboleiro do centro.

 

 

Deberán ter en conta a seguinte información:

- O día 10 de xullo publicaranse as listas definitivas.

- Na listaxe provisional aparece só o número de libros que lle foron asignados a cada alumno, na listaxe definitiva aparecen especificados cales son eses libros. Se lle foron adxudicados 6 libros significa que lle foron concedidos todos, nese caso soamente deberá mercar o caderno de inglés, tal como aparece especificado na lista de libros de cada curso.

- Os libros de texto serán entregados ao alumnado beneficiario en setembro unha vez iniciadas as clases lectivas.

 

VALES PARA LIBROS (1º-2º) E MATERIAL (1º a 6º)

 

A entrega destes vales ás familias beneficiadas levarase a cabo os días 9 e 10 de xullo (xoves e venres) en horario de 10 a 14h. 

 

Correo electrónico: ceip.apaz@edu.xunta.es

Teléfono: 886120271

FORMALIZACION MATRÍCULA NOVOS ALUMNOS CURSO 20-21

A formalización de matrícula para os novos alumnos do vindeiro curso farase entre o 1 e o 10 de Xullo.

 

Documentación a entregar:

 

- Documento de formalización de matrícula. ENLACE

 

- Anexo para o centro. ENLACE

 

- Autorización Imaxe alumno ENLACE

- Fotocopia da tarxeta sanitaria.

 

- Fotocopia da cartilla de vacinacións.

 

Informe médico sanitario do pediatra en caso de intolerancias, alerxias ou enfemidades significativas.

 

Catro fotos co nome e apelidos escritos na parte de atrás.

 

                     

Distribuir contido