Secretaría

XORNADA DE PORTAS ABERTAS

Aquelas familias interesadas en coñecer o noso colexio de cara á matriculación para o vindeiro curso 2020/2021, poderán facelo na xornada de portas abertas que terá lugar:

     Martes, 18 de febreiro ás 17:00 h

      Martes, 3 de marzo ás 17:00 h

Invitámolos tamén a coñecer o noso centro visitando os distintos apartados desta web nos que obterán información sobre as nosas instalacións e as actividades que desenvolvemos.

O prazo de entrega de solicitudes de admisión será entre o 1 e o 20 de marzo.

Se desexa saber se o noso centro lle corresponde por zona prema  AQUÍ 

 O noso centro é a ZONA 11.

PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO CURSO 2020/2021

 

Iníciase o proceso de admisión do alumnado, as familias deberán ter presente o seguinte calendario.

Publicarase no taboleiro e na web do centro a información referida as distintas fases.

 

PRIMEIRA FASE: RESERVA DE PRAZA NO CENTRO ADSCRITO (1-17 febreiro)

Este proceso está dirixido ao alumnado de 6º de Ed. Primaria que vaia realizar no 20-21 o curso de 1º da ESO no noso centro adscrito, o IES Coruxo.

O alumnado que esté actualmente matriculado nalgún curso no noso centro e que non vaia cambiar de colexio, non necesita facer ningún trámite, a súa praza queda automáticamente reservada para o curso seguinte. Se desexan facer algún cambio con respecto a materia optativa relixión/valores, deberán solicitar este cambio no centro durante este prazo.

O alumnado de 6º de primaria que vaia cursar 1º da ESO no seu centro adscrito, o IES Coruxo, deberá entregar na secretaría do noso centro o Anexo I de reserva de praza cuberto e asinado, poden imprimilo no seguinte enlace. ENLACE ANEXO I 

Poden tamén presentar esta solicitude na Sede electrónica da Xunta de Galicia ENLACE

O prazo para entregar este ANEXO I estará aberto entre o 1 e o 17 de febreiro.

 

SEGUNDA FASE: SOLICITUDE DE PRAZA (1 marzo-aínda sen concretar)

Este proceso está dirixido a:

- O alumnado novo que vaia cursar 4º de Educación Infantil (3 anos) no curso 20-21.

- O alumnado procedente doutros centros.

- O alumnado de 6º de Primaria que vaia cursar 1º da ESO noutro centro diferente ao seu centro adscrito.

 Entregar cuberto o ANEXO II  no centro solicitado como 1ª opción, e fotocopia do libro de familia (de todos os membros).

 

MAIS INFORMACIÓN:  

www.edu.xunta.gal

CIRCULAR DE BENVIDA

 Reciban de parte do Colexio a benvida neste curso 2019-20 e algunhas informacións:

 

HORARIOS

Entrada:

9:15 h (apertura de portas ás 09:05)

Recreo:

11:45 a 12:15 h

Saída:

14:15 h

Comedor:

14:15  a 16:00h

Recollida do alumnado entre 15:15 e 16:00h

Saída autobuses: 15:30h

Actividades Extraescolares:

16 h

Titorías   (previa cita)

Martes de 18 a 19 h

Orientación (previa cita)

Xoves e Venres

Secretaría

Luns a Venres 09:15h a 10:00h

Venres 13:30h a 14:15h

 

Equipo Directivo:

Directora: Margarita Ojea Otero

Xefa de Estudos: Sofía Domínguez Martínez

Secretaria: Patricia López Álvarez

 

Apertura anticipada do colexio: As portas abriranse ás 09:05 horas, os nenos/as que non sexan usuarios de transporte escolar deberán permanecer baixo o coidado dos seus familiares ata ás 09:15h, momento de subir ás aulas.

Para as familias que o necesiten existe o Servizo de Madrugadores, xestionado pola ANPA, o que lles permitará deixar aos seus fillos a partir das 07:45 no centro escolar.

 

O horario das clases é obrigatorio para todos. Deben evitar retrasos pois as portas de entrada pecharanse pasados uns minutos despois das subidas das filas.

 

Os retrasos e as saídas en horario lectivo deben xustificarse por escrito ao profesorado, e sempre que sexa posible anuncialos con antelación. Ante faltas reiteradas e/ou inxustificadas por impuntualidade ou absentismo aplicarase o protocolo recollido no Plan de Convivencia do Centro.

 

Os nenos e nenas formarán filas nos lugares indicados para entrar co seu curso. Os familiares ou acompañantes non deben permanecer xunto as filas nin acompañar aos nenos/as ata as aulas.

Se algún pai/nai se ve na necesidade de acceder á aula do seu fillo/a, xa sexa para dar un recado ou levar ao neno/a médico, deberá pasar polo despacho de dirección. Non se pode acceder ás aulas unha vez iniciada a xornada lectiva.

 

SERVIZO DE COMEDOR

Pagarase sempre nos primeiros días de cada mes asistindo persoalmente á entidade bancaria cos impresos entregados polo colexio ou telematicamente, seguindo as instrucións da web do centro. Lembren que calquera cambio na utilización deste servizo debe ser comunicado ao centro. Por motivos de control e seguridade ós nenos/as que os recollan despois do servizo de comedor serán entregados polas monitoras na porta do cole a partir das 15:00h. Non está permitido o acceso ás familias o recinto escolar.

 

                                                        PERíODOS NON LECTIVOS

 • Nadal: desde o día 21 de decembro de 2019 ata o día 7 de xaneiro de 2020, ambos inclusive.
 • Entroido: días 24, 25 e 26 de febreiro de 2020.
 • Semana Santa: desde o día 4 ata o 13 de abril de 2020, ambos inclusive.
 • Días non lectivos: 31 de outubro (día do Ensino)  e  dous días pendentes de aprobación.
 • Remate do curso: 19 de xuño de 2020

 

Un saúdo:

Equipo Directivo e Claustro de Profesorado do CEIP A Paz

LISTA DEFINITIVA BENEFICIARIOS FONDO DE LIBROS CURSO 19/20

Publicamos as listas definitivas dos alumnos e alumnas de 3º a 6º de Educación Primaria beneficiarios do Fondo de Libros para o curso 2019/2020.

 ENLACE ÁS LISTAXES DEFINITIVAS

Se solicitaron dita axuda e teñen algunha dúbida pódense por en contacto co centro a través do  correo electrónico: ceip.apaz@edu.xunta.es

Tal como lles informáramos, estes libros serán entregados aos alumnos/as polo titor ou titora unha vez que de comezo o curso escolar.  

Os alumnos/as a quen se lles adxudicou 6 libros non terán que mercar ningún libro, agás o libro de inglés "ACTIVITY BOOk" e o Caderno de Músicaxa que, estes non están incluídos no Fondo de Libros de ningún curso.

 

Os vales que non foron recollidos esta semana poderán ser recollidos na primeira semana de setembro.

ANUNCIO ADMISIÓN VOLUNTARIOS COMEDOR

Anúnciase a apertura do prazo de admisión dos membros da comunidade educativa do CEIP A PAZ, como colaboradores voluntarios nas tarefas de atención e apoio ao alumnado usuario de comedor escolar durante o curso 2019-2020.

As nais, pais, titores legais e acolledores familiares do alumnado deste centro de ensino, que desexen, ao longo do curso 2019-2020, colaborar de xeito altruista nas tarefas de atención e apoio aos escolares usuarios do comedor escolar, poderán apuntarse nas listas de admisión, que, habilitadas para este fin, se atopan en dirección.

O prazo para presentar solicitudes permenecerá inicialmente aberto ata o día 11 de Setembro de 2019, podéndose reabrir un novo prazo, de ser o caso, ata o día 21 de Decembro de 2019.

Durante o curso escolar 2019-2020 somentes se contará coa colaboración das persoas que figuren anotadas nestas listas.

 ENLACE

 

FORMALIZACION MATRICULA NOVOS ALUMNOS CURSO 2019-20

A formalización de matrícula para os novos alumnos do vindeiro curso farase entre o 20 e o 30 de Xuño.

 

Documentación a entregar:

- Documento de formalización de matrícula. ENLACE

- Anexo para o centro. ENLACE

- Autorización Imaxe alumno ENLACE

- Fotocopia da tarxeta sanitaria.

- Fotocopia da cartilla de vacinacións.

- Informe médico sanitario do pediatra en caso de intolerancias, alerxias ou enfemidades significativas.

- Catro fotos co nome e apelidos escritos na parte de atrás.

AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

A Consellería de Educación ven de convocar as AXUDAS para  libros de texto e material escolar para o curso 2019/2020.

 

Lexislación:Orde do 3 maio de 2019 (DOG 20 de maio de 2019)

 

Beneficiarios: Alumnado de Educación Primaria e de Educación Secundaria

 

Tipo de axuda:

Alumnado de 1º e 2º de E. Primaria: 

 • Cheque de 50 euros para compra de material escolar (sempre e cando a renda per cápita familiar non supere os 5400 euros)
 • Cheque de 90 ou 170 euros para compra de libros de texto (sempre e cando a renda percápita familiar non supere os 9000 euros)

Alumnado de 3º a 6º de E. Primaria:

 • Cheque de 50 euros para material escolar (sempre e cando a renda per cápita familiar non supere os 5400 euros)
 • Participación no banco de libros do colexio. A aplicación da Consellería fará o reparto de exemplares por orden inversa á renda percápita da unidade familiar.

   

É imprescindible para acceder a esta axuda a devolución dos libros do curso anterior no prazo correspondente: 10-14 de xuño.

 

Como solicitar:

- Telematicamente, preferiblemente, usando a Chave 365: Entrando na aplicación e completando os diferentes apartados. ENLACE

- Excepcionalmente, en papel: Imprimindo e cubrindo o Anexo I e II e entregándoos xunto co resto da documentación no centro educativo, en horario de secretaría (de luns a venres de 09:15 a 10:00h) ENLACE

 O alumnado de 6º curso deberá entregar esta documentación no IES no que esté admitido para o próximo curso.

Documentación:

- Anexos I e II cubertos.

- Orixinal e Copia do libro de familia de todos os membros, ou documentación xustificativa de cambio de situación familiar.

- En caso de discapacidade ou minusvalía, certificación.

 

Prazo: Ata o día 21 de xuño.

 

.  INSTRUCIÓNS PARA A PRESENTACIÓN TELEMÁTICA

.  MAIS INFORMACIÓN

 

 

LISTAXES DEFINITIVAS ADMISIÓN ALUMNADO 2019/2020

Xa poden consultar a lista definitiva dos alumnos e alumnas admitidos para o curso 2019/ 2020

     LISTAS DE ADMITIDOS

Lembren que no mes de xuño deberán formalizar a matrícula dos seus fillos/as entregando a documentación requerida na secretaría do noso centro.

Mantéñanse informados na nosa web.

 

LISTA PROVISIONAL DE ALUMNOS ADMITIDOS

Publicación das listas provisionais de alumnos e alumnas admitidos para o vindeiro curso 2019/2020.

ADMITIDOS 4º CURSO Educación Infantil

ADMITIDOS 6º CURSO Educación Infantil

ADMITIDOS 1º CURSO Educación Primaria

ADMITIDOS 3º CURSO Educación Primaria

 

Próximos prazos a ter en conta:

- Publicación listas definitivas: ANTES DO 15 DE MAIO

- Formalización da matrícula: DO 20-29 DE XUÑO

 

Distribuir contido