Consello escolar

CONSELLO ESCOLAR

É o órgano colexiado que delibera, decide e aproba as cuestións xerais da organización e funcionamento do centro e controla os recursos económicos do mesmo.

Nel están representados todos os sectores do centro:

  • O equipo directivo, integrado por:

            A Directora
            A Xefa de Estudos
            O Secretario

  • 5 representantes do profesorado
  • 4 representantes dos pais e nais
  • 1 representante da ANPA
  • 1 representante do persoal non docente
  • 1 representante do Concello

O Consello Escolar renóvase parcialmente cada dous anos (anos pares).

 

Distribuir contido