Documentación Pedagóxica

ADAPTACIÓNS PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

 Segundo as Instrucións do 27 de abril de 2020, da DirecciónXeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativo procedemos a publicar as ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS do tercerio trimestre do curso académico 2019/2020.

ADAPTACIÓN PRIMEIRO

ADAPTACIÓN SEGUNDO

ADAPTACIÓN TERCEIRO

ADAPTACIÓN CUARTO

ADAPTACIÓN QUINTO

ADAPTACIÓN SEXTO

 

Distribuir contido