As instalacións

Dependencias

 O colexio componse de:Vista aérea colexio A Paz

 • 9 aulas para clases dos distintos cursos
 • 2 aulas para Lingua Inglesa
 • 1 aula de Música
 • 2 aulas de Encerado dixital
 • 1 aula de Informática
 • 1 aula dobre para Biblioteca
 • 1 aula para usos diversos en Actividades Extraescolares
 • 1 aula para Psicomotricidade e Medios Audiovisuais
 • 1 aula para gabinete de Orientación
 • 1 aula para Pedagoxía Terapéutica
 • 1 aula para Audición e Linguaxe
 • 1 aula para a Ludoteca
 • 1 laboratorio
 • 2 aulas almacén de material didáctico
 • 1 sala do profesorado
 • 1 despacho de Dirección e Xefatura de Estudos
 • 1 despacho de Secretaría
 • 1 sala de máquinas e de arquivos
 • 1 local para a ANPA
 • 1 sala de espera e de visitas
 • 1 sala almacén de material diverso
 • 1 sala de comedor
 • 1 cociña con almacéns anexos, baño e vestiario
 • 6 baños do alumnado e 6 do profesorado en varios andares e  entreplantas
 • 1 ximnasio en edificio aparte con vestiarios e baños con duchas
 • 2 pistas deportivas ao aire libre
 • 1 areeiro para E. Infantil
 • 1 porche cuberto
 • 2 salas de caldeiras de calefacción
 • 1 cuarto do transformador eléctrico
 • 1 cuarto do conserxe para almacén de material de mantemento
 • 1 cuarto para o servizo de limpeza
 • 2 zonas axardinadas e horto

Aulas, dependencias...

Distribuir contido