Quen somos

QUEN SOMOS

 

 

PLANTILLA PROFESORADO CURSO 2018-2019

Actualmente o colexio conta coa seguinte plantilla de profesorado:

Educación Infantil:

 • Dª. Sofía Domínguez Martínez (titora de 4º de E. Infantil)
 • Dª. Patricia López Álvarez (titora de 5º de E. Infantil)
 • Dª. Margarita Ojea Otero (titora de 6º de E. Infantil)
 • Dª. María Portal Cartelle González (profesora de apoio a E. Infantil

     Educación Primaria:

 • Dª. Ana Isabel Molanes González (titora de 1º de E. Primaria)
 • Dª. Elena Pena Romero (titora de 2ºA de E. Primaria)
 • Dª. Tamara Rodríguez Rodríguez (titora de 2º B E. Primaria)
 • Dª. María Inés Martínez Rodríguez (titora de 3º E. Primaria)
 • Dª. María Dolores Oliveira Malvar (titora de 4º de E. Primaria)
 • Dª. María del Carmen Lemos Pérez(titora de 5º de E. Primaria)
 • Dª. Dolores Rodríguez Villar (titora de 6ºA de E. Primaria)
 • Dª. Nieves García Gutiérrez (titora de 6ºB de E. Primaria)

Especialistas:

lapis

- Profesores de inglés:

 • Dª. Manuela Fernández Feijoo
 • D. Enrique Moure Stinger

- Profesora de Educación Musical:

 • Dª. Marta González Quintana (actualmente substituída por Dª Nuria Zuñiga)

- Profesor de Educación Física:

 • D. Ángel Manuel Ramos Vivas

      - Profesora de Relixión Católica:

 • Dª. Cristina Franco González

    Departamento de Orientación:

- Profesor Orientador:

 • Dª. María Ángeles García Magadán

- Profesora de Pedagoxía Terapéutica:

 • Dª. María Isabel González Cidrás

- Profesora de Audición e Linguaxe:

 • Dª. Beatriz Pérez Montero
Distribuir contido