Documentación

CURSO 2023/24:

Resolución do 22 de xuño de 2023, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se regula o Plan Proxecta+ e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes da Consllería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades durante o curso 2023/24


 

CURSO 2022/23:

Resolución do 20 de maio de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regula o Plan Proxecta+ e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con forndos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades durante o curso 2022/23.

Resolución provisional de proxectos admitidos 2022/23

Resolución definitiva de proxectos admitidos 2022/23


 

CURSO 2021/22:

Resolución do 21 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regula o Plan Proxecta+ e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade durante o curso 2021/22

Ampliación do prazo de solicitude de participación

Resolución provisional de proxectos admitidos 2021/22

Modelo de renuncia ou reclamación

Resolución definitiva


 

CURSO 2020/21:

Resolución do 2 de outubro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade durante o curso 2020/21

Tal e como se establece no apartado 10.2 da Resolución do 2 de outubro de 2020 que regula o Plan Proxecta, A publicación da resolución provisional abrirá un prazo de 5 días hábiles para efectuarreclamacións ou renuncias dirixidas á Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional.Deberán presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos na Sede Electrónica da Xuntade Galicia (https://sede.xunta.gal) a través do formulario xenérico PR004A.

Resolución provisional de proxectos admitidos 2020/21

Modelo orientativo de reclamacións ou renuncias

Resolución definitiva de proxectos admitidos 2020/21


 

CURSO 2019/20:

Resolución do 23 de setembro de 2019 pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería durante o curso escolar 2019/2020

Resolución provisional de centros admitidos 2019/20 

Tal e como se establece no apartado 10.2 da Resolución do 23 de setembro de 2019 que regula o Plan Proxecta, ábrese un prazo de 10 días naturais (ata o 17 de novembro de 2019, inclusive) para efectuar reclamacións e/ou renuncias a esta listaxe provisional, que deberán presentarse no enderezo electrónico planproxecta@edu.xunta.es.

Modelo orientativo de reclamacións ou renuncias

Resolución definitiva de centros admitidos 2019/20

Corrección de erros da resolución definitiva de centros admitidos 2019/20


 

CURSO 2018/19:

Resolución do 26 de setembro de 2018 pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería durante o curso escolar 2018/2019

Ampliación do prazo de solicitude de participación

Resolución provisional de admitidos 2018/19

Tal e como se establece no artigo 10.2 da Resolución do 26 de setembro de 2018 que regula o Plan Proxecta ábrese un prazo de 10 días naturais (ata o 24 de novembro de 2018, inclusive) para efectuar reclamacións e/ou renuncias a esta listaxe provisional que deberán presentarse no enderezo electrónico planproxecta@edu.xunta.es.

Achégase un modelo orientativo de reclamacións ou renuncias.

Resolución definitiva de admitidos 2018/19


 

CURSO 2017/18:

Resolución do 15 de setembro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria durante o curso escolar 2017/18.

Ampliación do prazo de solicitude de participación

Resolución provisional de admitidos 2017/18

Tal e como se establece no artigo 10.2 da Resolución do 15 de setembro de 2017 que regula o Plan Proxecta ábrese un prazo de 10 días naturais (ata o 20 de novembro de 2017, inclusive) para efectuar reclamacións e/ou renuncias a esta listaxe provisional que deberán presentarse no enderezo electrónico planproxecta@edu.xunta.es.

Achégase un modelo orientativo de reclamacións ou renuncias.

Resolución definitiva de admitidos 2017/18


 

CURSO 2016/17:

Resolución de 6 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o Plan Proxecta e se establece as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería durante o curso escolar 2016/17. (Diario Oficial de Galicia do 19/09/2016, versión en GL e en ES)

Resolución provisional dos proxectos admitidos para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2016/2017.


 

CURSO 2015/16:

PREMIO PROXECTA 2016: Resolución do 11 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca o Premio Proxecta de Innovación Educativa 2016 para os centros docentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria admitidos no Plan Proxecta durante o curso escolar 2015-2016.

Resolución provisional dos proxectos admitidos e non admitidos para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2015/2016.

Listaxes definitivas de centros admitidos e non admitidos no Plan Proxecta no curso 2015-16.

CORRECCIÓN de erros. Resolución do 17 de xuño de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería durante o curso escolar 2015/16. (Diario Oficial de Galicia do 15/07/2015, versión en GL e en ES)

Resolución de 17 de xuño de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o Plan Proxecta e se establece as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería durante o curso escolar 2015/16. (Diario Oficial de Galicia do 1/07/2015, versión en GL e en ES)


 

CURSO 2014/15:

Resolución definitiva da admisión de proxectos para participar no Plan Proxecta no curso 2014-15.

Resolución de 20 de maio de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, regula o Plan Proxecta e establece as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería durante o curso escolar 2014/15. (Versión en pdf)


 

CURSO 2013/14:

Criterios de valoración dos proxectos. Plan Proxecta 2013-2014

Listaxe provisoria dos proxectos admitidos e non admitidos para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2013/2014

Resolución do 24 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería durante o curso escolar 2013/14


 

CURSO 2012/13:

Resolución do 14 de agosto de 2012, da Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
.