Formación

CURSO 2019/20

Formación fprofe Plan Proxecta 2019/20

S1901077 – Educación en igualdade nas relacións afectivo-sexuais (Santiago ou Vigo)

V1901033 – Educación en igualdade nas relacións afectivo-sexuais (Santiago ou Vigo)

Por 365 de respecto e igualdade

G1914001 - XXI Foro galego de educación en igualdade. Plan Proxecta

G1901016 - Abordaxe da violencia de xénero desde o ámbito educativo. Plan Proxecta

Donas de si

G1901057- Orientación, titoría e construción da identidade libre de estereotipos de xénero. Plan Proxecta

G1901046 - Estratexias para a promoción da igualdade no ámbito educativo. Plan Proxecta

Consumópolis

G1902006 - Formación inicial Consumópolis. Plan Proxecta

Galicóns-net

G1902007 - Formación inicial Galicóns-net. Plan Proxecta

G1901073 - Traballando coa publicidade na aula. Plan Proxecta

G1901069 - Consumo e finanzas na aula. Plan Proxecta

G1901034 - Consumo e xénero. Plan Proxecta

G1901070 - Comercio electrónico. Plan Proxecta

PDC
G1902004 - Proxectos de vida activa e saudable en centros educativos escolares. Plan Proxecta
G1902005 - Plataforma de valoración física para a saúde-DAFIS. Plan Proxecta

Nós tamén creamos

G1901071 - Do conto á curta. A dinamización do galego a través da creación audiovisual. Plan Proxecta

SOGAMA

G1901072 - A educación ambiental na economía circular. Plan Proxecta

Mobilidade sostible

G1901074 - Curso de Educación Vial para unha mobilidade sostible e segura. Plan Proxecta

De Ítaca a Ávalon

G1901075 - Mocidade desmontando o patriarcado. Metodoloxía para o empoderamento xuvenil na prevención de violencias machistas. Plan Proxecta

Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional

G1902011 – Simposio ILG 2019. Lingua , patrimonio e coñecemento tradicional. Plan Proxecta

Cidadanía dixital

C1901033- Cidadanía Dixital. Plan Proxecta

Cinema en curso

C1901077-Cinema en curso. Plan Proxecta

Fotografía en curso

G1901078-Fotografía en curso: descubrimento do patrimonio fotográfico e a práctica creativa. Plan Proxecta

 

CURSO 2018/19

Cursos fprofe Plan Proxecta

Programa “Aliméntate ben”

S1803011 Aliméntate ben-Xermolón. Plan Proxecta

Programa "PDC"

G1802046 Plataforma de valoración física para a saúde-DAFIS. Plan Proxecta

Programa "Donas de si"

G1801025 Abordaxe da violencia de xénero desde o ámbito educativo. Plan Proxecta

G1801052 Estratexias para a promoción da igualdade  no ámbito educativo. Plan Proxecta

G1801074 Orientación, titoría e construción da identidade libre de estereotipos de xénero. Plan Proxecta

G1814001 XX Foro galego de educación en igualdade: Plan Proxecta.

Programa "Recíclate con Sogama"

G1801023 A educación ambiental, unha aposta de futuro. Plan Proxecta

Programas "Consumópolis" e "Galicons-net"

G1802006 Formación inicial Consumópolis. Plan Proxecta

G1802007 Formación inicial Galicons-net. Plan Proxecta

G1801039 Comercio electrónico. Plan Proxecta

G1801041 Consumo e finanzas na aula. Plan Proxecta

G1801042  Consumo e xénero. Plan Proxecta

G1801078 Traballando a publicidade na aula. Plan Proxecta

Programa "Nós tamén creamos"

G1801049 Do conto á curta. A dinamización do galego a través da creación audiovisual. Plan Proxecta

Programa "Cinema en curso"

G1801086 Cinema en curso. Plan Proxecta

Programa "Fotografía en curso"

G1802018 Fotografía en curso. Plan Proxecta

Programa "CinEd"

C1802018 Novas miradas-CinEd. Plan Proxecta

 

CURSO 2017/18

Programa "Cinema en curso"

C1701031 Cinema en curso2017-2018. Plan Proxecta

Programa "Fotografía en curso"

C1702019 Fotografía en curso. Plan Proxecta

Programa "CinEd"

C1702018 CinED. Programa educativo de cine europeo. Plan Proxecta

Programa "Donas de si"

G1701072 Estratexias para a promoción da igualdade  no ámbito educativo I. Plan Proxecta

G1701073 Orientación, titoría e construción da identidade libre de estereotipos de xénero. Plan Proxecta

G1701081 Prevención da violencia de xénero desde o ámbito educativo. Plan Proxecta

G1714004 XIX Foro galego de educación en igualdade: Plan Proxecta. Curso 2017-2018

Programa "Aulas I+I"

G1701082 Aulas I+I. Inclusivas e igualitarias. Plan Proxecta

Programas "Consumópolis" e "Galicons-net"

G1701075 Comercio electrónico. Plan Proxecta

G1701074 Consumo e finanzas na aula. Plan Proxecta

G1701077  Consumo e xénero. Plan Proxecta

G1701076 Traballando coa publicidade na aula. Plan Proxecta

Programa "Recíclate con Sogama"

G1701080 Cara á sostibilidade na xestión do lixo doméstico. Plan Proxecta

Programa "Nós tamén creamos"

G1701079 Do conto á curta. A dinamización do galego a través da creación audiovisual. Plan Proxecta

Programa "Xente con Don"

G1702023 Prevención de infeccións de transmisión sexual na adolescencia. Plan Proxecta

 

CURSO 2016/17

 

Programa “Aliméntate ben”

Xornada de formación inicial (Santiago de Compostela, venres 11 de novembro de 2016)

Programa “Aprendo programando”

 

Programa “Cine en curso”

Xornada de formación inicial (A Coruña, 22 de outubro de 2016)

Programa “Cined”

 

Programa “Clases sen fume”

 

Programa “+Comunidade”

 

Programa “Conecta Cultura”

Programa “Consumópolis”

G1501021 A xestión de residuos urbanos no modelo Sogama

Programa “Cooperación galega”

sen certificar

Programa “Donas de si”

 

Programa “Educación en valores e cidadanía global”

 

a través da UNESCO, certificable

Programa “Recíclate con Sogama”

G1501021 A xestión de residuos urbanos no modelo Sogama

CURSO 2015/16Proxecta

 

Xornadas

G1502014 Xornada Plan Proxecta 2016

G1514001 XVII Foro galego de educación en igualdade

Programa “Recíclate con Sogama”

G1501021 A xestión de residuos urbanos no modelo Sogama

G1501002 A xestión e tratamento dos residuos urbanos no modelo Sogama

Programa “Clases sen fume”

G1501026 O profesorado como axente de saúde

Programa “Nós tamén creamos!”

G1501044 Do conto ao cine. Alfabetización audiovisual en galego

Programa “Terra”

S1502011 Proxecto Terra: “A construción do territorio e a Paisaxe”. Edición 2015-2016

Programa “Galicons-net”

G1501023 Consumo e Xénero

G1501016 Comercio electrónico

G1501036 Traballando coa publicidade na aula

Programa “Por 365 días de respecto e igualdade”

G1501022 Abordaxe da violencia de xénero desde o ámbito educativo

Programa “Donas de si”

G1501024 Estratexias para a promoción da igualdade no ámbito educativo I

G1501028 Orientación, titoría e construción da identidade libre de estereotipos de xénero