Formación

CURSO 2022/23

Formación fprofe Plan Proxecta+ 2022/23

Proxectos de Vida Activa e Deportiva (PVAD)

G2202015 - Proxectos de vida activa e saudable en centros educativos escolares. Plan Proxecta

G2202014 - Plataforma de valoración física para a saúde-DAFIS. Plan Proxecta

Activistas polo mundo que queremos

G2202013 - Estratexias innovadoras para traballar os activismos xuvenís. Da presencialidade a virtualidade. Plan Proxecta

De Ítaca a Ávalon

G2201097 - Prevención de violencias machistas e bo trato. Plan Proxecta

Consumópolis

G2201088 - O comercio electrónico. Plan Proxecta

Galicons-net

G2201057 - Consumo e finanzas dentro da aula. Plan Proxecta

G2201058 - Consumo e xénero. A publicidade na aula. Plan Proxecta

Donas de si

G2201071 - Estratexias para a promoción da igualdade no ámbito educativo. Plan Proxecta

Por 365 días de igualdade

G2201035 - Abordaxe da violencia de xénero desde o ámbito educativo. Plan Proxecta

ProxectoTERRA

G2202016 - ProxectoTERRA. A paisaxe e a construcción do territorio. Plan Proxecta

P2202017 - ProxectoTERRA. Cartografías. Edición 2022-2023. Plan Proxecta

C2202026 - ProxectoTERRA. Deseño de patios e espazos educativos. Edición 2022-2023 Plan Proxecta (A Coruña)

L2202017 - ProxectoTERRA. Deseño de patios e espazos educativos. Edición 2022-2023 Plan Proxecta (Lugo)

P2202019 - ProxectoTERRA. Deseño de patios e espazos educativos. Edición 2022-2023 Plan Proxecta (Pontevedra)

C2202014 - ProxectoTERRA. Dereito ao Hábitat. Edición 2022-2023. Plan Proxecta (A Coruña)

P2202018 - ProxectoTERRA. Dereito ao Hábitat. Edición 2022-2023. Plan Proxecta (Pontevedra)

Recíclate con Sogama

G2201093 - Pechando o círculo. A Educación Ambiental do Século XXI. Plan Proxecta

Nós tamén creamos

G2201068 - Do conto á curta. A dinamización do galego a través da creación audiovisual. Plan Proxecta

Cinema en curso

G2201053 - Cinema en curso. A posta en valor da contorna. Plan Proxecta

Fotografía en curso

G2201077 - Fotografía en curso. Aprender a mirar. Plan Proxecta

Educación patrimonial

G2201092 - Patrimonio cultural europeo en colaboración a través do programa eTwinning. Plan Proxecta

Quérote+

G2201070 - Educación sexual na aula. Plan Proxecta


 

CURSO 2021/22

Formación fprofe Plan Proxecta+ 2021/22

Aliméntate ben

G2102005 - Formación do programa Xermolón. Plan Proxecta

Proxectos de Vida Activa e Deportiva (PVAD)

G2102012 - Proxectos de vida activa e saudable en centros educativos escolares. Plan Proxecta

G2102011 - Plataforma de valoración física para a saúde-DAFIS. Plan Proxecta

Activistas polo mundo que queremos

G2102003 - Estratexias innovadoras para traballar os activismos xuvenís. Da presencialidade a virtualidade. Plan Proxecta

De Ítaca a Ávalon

G2101083 - Prevención de violencias machistas e bo trato. Plan Proxecta

Consumópolis

G2102002 - Consumópolis: formación inicial. Plan Proxecta

Galicons-net

G2102007 - Formación inicial Galicons-net. Plan Proxecta

G2101030 - Consumo e finanzas dentro da aula. Plan Proxecta

G2101064 - O comercio electrónico. Plan Proxecta

S2101134 - Xénero e consumo. Plan Proxecta   

G2101066 - O traballo coa publicidade na aula. Plan Proxecta

Donas de si

G2101051 - Estratexias para a promoción da igualdade no ámbito educativo. Plan Proxecta

G2101067 - Orientación, titoría e construción da identidade libre de estereotipos de xénero. Plan Proxecta

Por 365 días de igualdade

G2101008 - Abordaxe da violencia de xénero desde o ámbito educativo. Plan Proxecta

ProxectoTERRA

G2102013 - ProxectoTERRA. A construción do territorio e da paisaxe. Plan Proxecta

G2102014 - ProxectoTERRA. Cartografías. Plan Proxecta

G2102016 - ProxectoTERRA. Deseño de patios e espazos educativos. Plan Proxecta

G2102015 - ProxectoTERRA. Dereito ao Hábitat. Plan Proxecta

Recíclate con Sogama

G2101068 - Pechando o círculo. A Educación Ambiental do Século XXI. Plan Proxecta

Nós tamén creamos

G2101039 - Do conto á curta. A dinamización do galego a través da creación audiovisual. Plan Proxecta

Cinema en curso

G2101077 - Cinema en curso. A posta en valor da contorna. Plan Proxecta

Fotografía en curso

G2101079 - Fotografía en curso. Aprender a mirar. Plan Proxecta

Educación patrimonial

G2101082 - Patrimonio cultural europeo en colaboración a través do programa eTwinning. Plan Proxecta


 

CURSO 2020/21

Formación fprofe Plan Proxecta 2020/21

Aliméntate ben

G2001046 - Formación para a realización do programa Xermolón. Plan Proxecta

PDC

G2002008 - Plataforma de valoración física para a saúde-DAFIS. Plan Proxecta

Activistas polo mundo que queremos

G2002002- Estratexias innovadoras para traballar os activismos xuvenís. Da presencialidade a virtualidade. Plan Proxecta

Consumópolis

G2002003 - Formación inicial Consumópolis. Plan Proxecta

Galicons-net

G2002005 - Formación inicial Galicons-net. Plan Proxecta

G2001020- Consumo e finanzas na aula. Plan Proxecta

G2001058 - O comercio electrónico. Plan Proxecta

G2001077 - Xénero e consumo. Plan Proxecta

G2001060 - Traballando coa publicidade na aula. Plan Proxecta

Donas de si

G2001042 - Estratexias para a promoción da igualdade no ámbito educativo. Plan Proxecta

G2001061 - Orientación, titoría e construción da identidade libre de estereotipos de xénero. Plan Proxecta

Por 365 días de igualdade

G2001004 - Abordaxe da violencia de xénero desde o ámbito educativo. Plan Proxecta

Proxecto Terra

G2002009 - ProxectoTERRA. A construción do territorio e da paisaxe. Plan Proxecta

G2002010 - ProxectoTERRA. Cartografías. Plan Proxecta

G2002011 - ProxectoTERRA. Deseño de patios e espazos educativos. Plan Proxecta

Recíclate con Sogama

G2001063 - Pechando o círculo. A Educación Ambiental do Século XXI. Plan Proxecta

Nós tamén creamos

G2001029 - Do conto á curta. A dinamización do galego a través da creación audiovisual. Plan Proxecta

Cinema en curso

G2001108 - Cinema en curso. Pedagoxía co e desde o cinema. Plan Proxecta

Fotografía en curso

G2002020 - Fotografía en curso. A posta en valor da contorna. Plan Proxecta

Educación patrimonial

G2001062 - Patrimonio cultural europeo en colaboración no programa eTwinning. Plan Proxecta


 

CURSO 2019/20

Formación fprofe Plan Proxecta 2019/20

S1901077 – Educación en igualdade nas relacións afectivo-sexuais (Santiago ou Vigo)

V1901033 – Educación en igualdade nas relacións afectivo-sexuais (Santiago ou Vigo)

Por 365 de respecto e igualdade

G1914001 - XXI Foro galego de educación en igualdade. Plan Proxecta

G1901016 - Abordaxe da violencia de xénero desde o ámbito educativo. Plan Proxecta

Donas de si

G1901057- Orientación, titoría e construción da identidade libre de estereotipos de xénero. Plan Proxecta

G1901046 - Estratexias para a promoción da igualdade no ámbito educativo. Plan Proxecta

Consumópolis

G1902006 - Formación inicial Consumópolis. Plan Proxecta

Galicóns-net

G1902007 - Formación inicial Galicóns-net. Plan Proxecta

G1901073 - Traballando coa publicidade na aula. Plan Proxecta

G1901069 - Consumo e finanzas na aula. Plan Proxecta

G1901034 - Consumo e xénero. Plan Proxecta

G1901070 - Comercio electrónico. Plan Proxecta

PDC
G1902004 - Proxectos de vida activa e saudable en centros educativos escolares. Plan Proxecta
G1902005 - Plataforma de valoración física para a saúde-DAFIS. Plan Proxecta

Nós tamén creamos

G1901071 - Do conto á curta. A dinamización do galego a través da creación audiovisual. Plan Proxecta

SOGAMA

G1901072 - A educación ambiental na economía circular. Plan Proxecta

Mobilidade sostible

G1901074 - Curso de Educación Vial para unha mobilidade sostible e segura. Plan Proxecta

De Ítaca a Ávalon

G1901075 - Mocidade desmontando o patriarcado. Metodoloxía para o empoderamento xuvenil na prevención de violencias machistas. Plan Proxecta

Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional

G1902011 – Simposio ILG 2019. Lingua , patrimonio e coñecemento tradicional. Plan Proxecta

Cidadanía dixital

C1901033- Cidadanía Dixital. Plan Proxecta

Cinema en curso

C1901077-Cinema en curso. Plan Proxecta

Fotografía en curso

G1901078-Fotografía en curso: descubrimento do patrimonio fotográfico e a práctica creativa. Plan Proxecta


 

CURSO 2018/19

Cursos fprofe Plan Proxecta

Programa “Aliméntate ben”

S1803011 Aliméntate ben-Xermolón. Plan Proxecta

Programa "PDC"

G1802046 Plataforma de valoración física para a saúde-DAFIS. Plan Proxecta

Programa "Donas de si"

G1801025 Abordaxe da violencia de xénero desde o ámbito educativo. Plan Proxecta

G1801052 Estratexias para a promoción da igualdade  no ámbito educativo. Plan Proxecta

G1801074 Orientación, titoría e construción da identidade libre de estereotipos de xénero. Plan Proxecta

G1814001 XX Foro galego de educación en igualdade: Plan Proxecta.

Programa "Recíclate con Sogama"

G1801023 A educación ambiental, unha aposta de futuro. Plan Proxecta

Programas "Consumópolis" e "Galicons-net"

G1802006 Formación inicial Consumópolis. Plan Proxecta

G1802007 Formación inicial Galicons-net. Plan Proxecta

G1801039 Comercio electrónico. Plan Proxecta

G1801041 Consumo e finanzas na aula. Plan Proxecta

G1801042  Consumo e xénero. Plan Proxecta

G1801078 Traballando a publicidade na aula. Plan Proxecta

Programa "Nós tamén creamos"

G1801049 Do conto á curta. A dinamización do galego a través da creación audiovisual. Plan Proxecta

Programa "Cinema en curso"

G1801086 Cinema en curso. Plan Proxecta

Programa "Fotografía en curso"

G1802018 Fotografía en curso. Plan Proxecta

Programa "CinEd"

C1802018 Novas miradas-CinEd. Plan Proxecta


 

CURSO 2017/18

Programa "Cinema en curso"

C1701031 Cinema en curso2017-2018. Plan Proxecta

Programa "Fotografía en curso"

C1702019 Fotografía en curso. Plan Proxecta

Programa "CinEd"

C1702018 CinED. Programa educativo de cine europeo. Plan Proxecta

Programa "Donas de si"

G1701072 Estratexias para a promoción da igualdade  no ámbito educativo I. Plan Proxecta

G1701073 Orientación, titoría e construción da identidade libre de estereotipos de xénero. Plan Proxecta

G1701081 Prevención da violencia de xénero desde o ámbito educativo. Plan Proxecta

G1714004 XIX Foro galego de educación en igualdade: Plan Proxecta. Curso 2017-2018

Programa "Aulas I+I"

G1701082 Aulas I+I. Inclusivas e igualitarias. Plan Proxecta

Programas "Consumópolis" e "Galicons-net"

G1701075 Comercio electrónico. Plan Proxecta

G1701074 Consumo e finanzas na aula. Plan Proxecta

G1701077  Consumo e xénero. Plan Proxecta

G1701076 Traballando coa publicidade na aula. Plan Proxecta

Programa "Recíclate con Sogama"

G1701080 Cara á sostibilidade na xestión do lixo doméstico. Plan Proxecta

Programa "Nós tamén creamos"

G1701079 Do conto á curta. A dinamización do galego a través da creación audiovisual. Plan Proxecta

Programa "Xente con Don"

G1702023 Prevención de infeccións de transmisión sexual na adolescencia. Plan Proxecta


 

CURSO 2016/17

Programa “Aliméntate ben”

Xornada de formación inicial (Santiago de Compostela, venres 11 de novembro de 2016)

Programa “Aprendo programando”

Programa “Cine en curso”

Xornada de formación inicial (A Coruña, 22 de outubro de 2016)

Programa “Cined”

Programa “Clases sen fume”

Programa “+Comunidade”

Programa “Conecta Cultura”

Programa “Consumópolis”

G1501021 A xestión de residuos urbanos no modelo Sogama

Programa “Cooperación galega”

sen certificar

Programa “Donas de si”

Programa “Educación en valores e cidadanía global”

a través da UNESCO, certificable

Programa “Recíclate con Sogama”

G1501021 A xestión de residuos urbanos no modelo Sogama


 

CURSO 2015/16

Xornadas

G1502014 Xornada Plan Proxecta 2016

G1514001 XVII Foro galego de educación en igualdade

Programa “Recíclate con Sogama”

G1501021 A xestión de residuos urbanos no modelo Sogama

G1501002 A xestión e tratamento dos residuos urbanos no modelo Sogama

Programa “Clases sen fume”

G1501026 O profesorado como axente de saúde

Programa “Nós tamén creamos!”

G1501044 Do conto ao cine. Alfabetización audiovisual en galego

Programa “Terra”

S1502011 Proxecto Terra: “A construción do territorio e a Paisaxe”. Edición 2015-2016

Programa “Galicons-net”

G1501023 Consumo e Xénero

G1501016 Comercio electrónico

G1501036 Traballando coa publicidade na aula

Programa “Por 365 días de respecto e igualdade”

G1501022 Abordaxe da violencia de xénero desde o ámbito educativo

Programa “Donas de si”

G1501024 Estratexias para a promoción da igualdade no ámbito educativo I

G1501028 Orientación, titoría e construción da identidade libre de estereotipos de xénero