Gallego

Resolución definitiva de centros candidatos para participar na Fase 4 do programa de formación “Observa_Acción: desenvolvemento competencial desde a observación e o intercambio entre iguais”, durante os cursos escolares 2022/23 e 2023/24

Gallego

Resolución definitiva de centros candidatos para participar na Fase 4 do programa de formación “Observa_Acción: desenvolvemento competencial desde a observación e o intercambio entre iguais”, durante os cursos escolares 2022/23 e 2023/24, que se levará a cabo a nivel autonómico, nacional e internacional.

 

Colectivo: 

Sección: 

Resolución definitiva de centros candidatos para participar na Fase 2 do programa de formación “Observa_Acción: desenvolvemento competencial desde a observación e o intercambio entre iguais”, durante os cursos escolares 2023/24 e 2024/25

Gallego

Resolución definitiva de centros candidatos para participar na Fase 2 do programa de formación “Observa_Acción: desenvolvemento competencial desde a observación e o intercambio entre iguais”, durante os cursos escolares 2023/24 e 2024/25, que se levará a cabo a nivel autonómico, nacional e internacional.

 

Colectivo: 

Sección: 

Ampliación de prazo de solicitude do Plan Proxecta+ para o curso 2024/25

Icono bombilla del plan proxecta+
Gallego

A Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa amplía o prazo para solicitar a participación no Plan Proxecta+ para o curso 2024/25 ata o venres, 27 de setembro, incluído.

Colectivo: 

Resolución provisional de centros candidatos para participar na Fase 2 do programa de formación “Observa_Acción: desenvolvemento competencial desde a observación e o intercambio entre iguais”, durante os cursos escolares 2023/24 e 2024/25

Gallego

Resolución provisional de centros candidatos para participar na Fase 2  do programa de formación “Observa_Acción: desenvolvemento competencial desde a observación e o intercambio entre iguais”, durante os cursos escolares 2023/24 e 2024/25, que se levará a cabo a nivel autonómico, nacional e internacional.

 

Colectivo: 

Sección: 

Resolución provisional de centros candidatos para participar na Fase 4 do programa de formación “Observa_Acción: desenvolvemento competencial desde a observación e o intercambio entre iguais”, durante os cursos escolares 2022/23 e 2023/24

Gallego

Resolución provisional de centros candidatos para participar na Fase 4  do programa de formación “Observa_Acción: desenvolvemento competencial desde a observación e o intercambio entre iguais”, durante os cursos escolares 2022/23 e 2023/24, que se levará a cabo a nivel autonómico, nacional e internacional.

 

Colectivo: 

Sección: 

Resolución do 27 de maio de 2024, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se regula o Plan Proxecta+ e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos durante o curso 2024/25

i
Gallego

A Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa vén de publicar a Resolución do 27 de maio de 2024, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se regula o Plan Proxecta+ e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional  durante o curso 2024/25.

  • O prazo para presentarse a esta convocatoria comeza o día seguinte ao da publicación desta resolución no Portal Educativo e rematará o día 15 de xullo de 2024.

Poderanse facer modificacións no profesorado participante ata o 17 de xaneiro de 2025.

Pódese consultar a información sobre cada programa na páxina web do Plan Proxecta+ (pendente de actualización): https://www.edu.xunta.gal/portal/planproxecta

Colectivo: 

Resolución definitiva de centros admitidos para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2024/25

e
Gallego

Achégase a resolución definitiva de centros admitidos para participar no proxecto E-Dixgal durante o curso 2024/25.

 

Colectivo: 

Sección: 

Resolución provisional de centros admitidos para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2024/25

e
Gallego

Achégase a Resolución provisional de centros admitidos para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2024/25.

A exposición pública desta resolución no portal educativo desta consellería (http://www.edu.xunta.gal/portal/) abre un prazo de tres días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación na mencionada web, para efectuar reclamacións ou renuncias.

O procedemento para realizar reclamacións ou renuncias dirixirase á Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e presentarase obrigatoriamente por medios electrónicos na Sede Electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.gal) a través do formulario correspondente ao procedemento de presentación electrónico normalizado (código PR004A), xunto coa documentación xustificativa e que se deberá identicar coa denominación “E-Dixgal”. Para a presentación de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

 

Colectivo: 

Sección: 

Convocada a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2024/25

edixgal
Gallego

Resolución do 15 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2024/25.

  • O prazo de presentacion de solicitudes será desde o 17 de abril ata o 26 de abril, incluídos.

Acceso á aplicación para realizar a solicitude:   Acceso á aplicación

Acceso á web informativa E-Dixgal: https://espazoabalar.edu.xunta.gal/e-dixgal

Correo electrónico: edixgal@edu.xunta.gal

Teléfono de atención: 881997494/981546514

 

Colectivo: 

Sección: 

Resolución do 3 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se resolven os premios educativos Innovagal para os centros docentes públicos da comunidade autónoma de Galicia durante o curso escolar 2023/24

i
Gallego

A Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa vén de publicar a resolución pola que se resolven os premios educativos Innovagal para os centros docentes públicos da comunidade autónoma de Galicia durante o curso escolar 2023/24

Os centros premiados na categoría A, correspondente cos ciclos de educación infantil, primaria, educación especial e centros rurais agrupados, son os seguintes:

  • Primeiro premio: CEIP Plurilingüe de Outes (Outes, A Coruña)
  • Segundo premio: CEIP de Viñagrande-Deiro (Vilanova de Arousa, Pontevedra)
  • Terceiro premio: CEIP Plurilingüe nº1 (Tui, Pontevedra)
  • Mención de honra: CEIP Plurilingüe da Carrasqueira (Vigo, Pontevedra)

Na categoría B, correspondente a centros públicos integrados, institutos de educación secundaria e centros públicos de educación e promoción de adultos, os premiados son:

  • Primeiro premio: CPI Plurilingüe O Cruce (Cerceda, A Coruña)
  • Segundo premio: IES Maximino Romero de Lema (Zas, A Coruña)
  • Terceiro premio: CPI Plurilingüe Virxe da Cela (Monfero, A Coruña)
  • Mención de honra: IES Celanova Celso Emilio Ferreiro (Celanova, Ourense)

 

Colectivo: 

Sección: