Gallego

Resolución definitiva do programa de innovación educativa “Club de Letras” para centros docentes públicos durante o curso 2019/2020

Resolución definitiva do programa de innovación educativa “Club de Letras” para centros docentes públicos durante o curso 2019/2020
Gallego

Xúntase a Resolución definitiva dos centros docentes admitidos para participar no programa de innovación educativa “Club de Letras” para centros docentes públicos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional o curso 2019/20.

 

Sección: 

Convocada a selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2020/2021

Convocada a selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2020/2021
Gallego

Resolución do 11 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2020/21.

 •   O prazo de presentación de solicitudes será desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia ata o día 23 de marzo de 2020, incluído.
   

Colectivo: 

Sección: 

Resolución definitiva dos centros seleccionados que participarán no programa de innovación educativa «OBSERVA_ACCIÓN» para o curso 2019/2020

Resolución definitiva dos centros seleccionados que participarán no programa de innovación educativa «OBSERVA_ACCIÓN» para o curso 2019/2020
Gallego

Resolución definitiva do 16 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se publica a listaxe de centros seleccionados para participar no programa de innovación educativa “Observa_Acción” durante o curso 2019-2020.
 

Colectivo: 

Sección: 

Programa de innovación educativa «OBSERVA_ACCIÓN» durante o curso 2019/2020, que se levará a cabo en Galicia, en colaboración con outras comunidades autónomas do Estado Español

Gallego
Programa de innovación educativa «OBSERVA_ACCIÓN» durante o curso 2019/2020, que se levará a cabo en Galicia, en colaboración con outras comunidades autónomas do Estado Español

Colectivo: 

Sección: 

Resolución provisional do programa de innovación educativa “Club de Letras” para centros docentes públicos durante o curso 2019/2020

Resolución provisional do programa de innovación educativa “Club de Letras” para centros docentes públicos durante o curso 2019/2020
Gallego

Xúntase a Resolución provisional dos centros docentes admitidos para participar no programa de innovación educativa “Club de Letras” para centros docentes públicos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional o curso 2019/20.

 • Prazo de 5 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación nesta web, para realizar reclamacións ou renuncias.
   

Sección: 

Resolución provisional dos proxectos admitidos para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2019/2020

 Resolución provisional dos proxectos admitidos para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2019/2020
Gallego

Publícase a listaxe provisional dos proxectos admitidos en cada programa educativo para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2019/20.

Tal e como se establece no apartado 10.2 da Resolución do 23 de setembro de 2019 que regula o Plan Proxecta, ábrese un prazo de 10 días naturais (ata o 17 de novembro de 2019, inclusive) para efectuar reclamacións e/ou renuncias a esta listaxe provisional, que deberán presentarse no enderezo electrónico planproxecta@edu.xunta.es.

Achégase un modelo orientativo de reclamacións ou renuncias.

Tema: 

Colectivo: 

Sección: 

Resolución provisional dos centros docentes públicos para participar na actividade "Semana STEM" 2019 dirixida a alumnado de 5º e 6º de primaria e 1º e 2º da ESO

Gallego

Xúntase a Resolución provisional dos centros docentes admitidos para participar na actividade "Semana STEM" dirixida a alumnado de quinto e sexto cursos de educación primaria e primeiro e segundo cursos de educación secundaria obrigatoria.

 • Prazo de 5 días hábiles para efectuar reclamacións ou renuncias

Sección: 

Resolución do 23 de setembro de 2019 pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta Consellería durante o curso escolar 2019/2020

Resolución do 23 de setembro de 2019 pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta Consellería durante o curso escolar 2019/2020
Gallego

Xúntase a Resolución do 23 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería durante o curso escolar 2019/20.

Neste curso escolar ofrécense 44 programas educativos, que poden ser consultados na web de Proxecta: http://www.edu.xunta.gal/portal/planproxecta

Prazo de solicitude: do 25 de setembro ao 16 de outubro de 2019 (o programa Cidadanía dixital do CGAI pecha o prazo o 30 de setembro e os programas Cinema en curso e Fotografía en curso, tamén do CGAI, pechan o prazo o 1 de outubro).

Solicitude: a través da aplicación de Plan Proxecta (https://www.edu.xunta.es/programaseducativos/)
 

Tema: 

Colectivo: 

Sección: 

Resolución dos proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística durante o curso 2018/2019

Gallego

Resolución da convocatoria para a realización de proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística para os centros docentes de titularidade da Consellería de Educación Universidade e Formación Profesional durante o curso académico 2018/2019

A Secretaría Xeral de Política Lingüística e mais a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa resolveron a convocatoria de proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística para os centros docentes de titularidade pública da Consellería de Educación, Universidade e durante o curso académico 2018/2019.

Ao abeiro desta convocatoria, seleccionáronse cinco proxectos aos que se lles recoñece a consideración de excelentes:

 • O Prado fala galego, proxecto conxunto do IES Carlos Casares (Vigo) e mais do IES Santa Irene (Vigo)

 • A cidade sen barreiras, do CEE Nosa Señora do Rosario (A Coruña)

 • Ao son delas, do IES Maximino Romero de Lema (Zas)

 • Cóxegas: caixas de investigación e creación como experiencia estética e emocional de acompañamento lingüístico, do CEIP Heroínas de Sálvora (Ribeira)

 • Miserábeis, do IES Illa de Ons (BUEU)

Cada un deles recibirá unha dotación económica de 2 000 euros. O profesorado implicado activamente no desenvolvemento dos 5 proxectos seleccionados recibirá unha certificación de Primeiro Premio de Innovación Educativa, cunha equivalencia de 30 horas de formación permanente do profesorado para a persoa coordinadora e de 20 horas para o profesorado participante.

Colectivo: 

Sección: 

Convocada a participación no programa de innovación educativa “Club de Letras” para centros docentes públicos durante o curso 2019/2020

Convocada a participación no programa de innovación educativa “Club de Letras” para centros docentes públicos durante o curso 2019/2020
Gallego

Resolución do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a participación no programa de innovación educativa “Club de Letras” para centros docentes públicos da Consellería de Educación, Universidade e Formación profesional durante o curso 2019/2020.

Baixo o título Club de Letras, a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional convoca un novo proxecto de innovación educativa co obxectivo de potenciar o emprendemento, o pensamento crítico e creativo ma área das Humanidades, as Artes e as Ciencias Sociais.

Cada ano partirá dunha temática concreta sobre a que se fomentará a reflexión, a lectura crítica e a achega a novos materiais e perspectivas, abordada de xeito transversal.

Destinatarios: educación primaria, educación secundaria e bacharelato.

 • O prazo de presentación de solicitudes e documentación rematará o 30 de setembro de 2019.
   

Sección: