Contacto

Para informarse sobre a organización e a xestión do Plan Proxecta hai que dirixirse a:

Asesoría de Programas educativos
Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Edificio Administrativo San Caetano s/n Bq. II - 2º Andar
15781 Santiago de Compostela

Correo electrónico: planproxecta@edu.xunta.es

Teléfonos:

  • Ana Puentes Vázquez: 881 996 395
  • Pablo Ordás Díaz: 881 997 498

Para información específica sobre as características e o funcionamento de cada programa hai que poñerse en contacto coas persoas responsables de cada un deles.