Documentación

CURSO 2020/21:

Resolución do 2 de outubro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para aparticipación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade durante o curso 2020/21

Tal y como se establece en el apartado 10.2 de la Resolución do 2 de outubro de 2020 que regula el Plan Proxecta, la publicación de la resolución provisional abrirá un plazo de 5 días hábiles para efectuar reclamaciones o renuncias dirigidas a la Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional. Deberán presentarse obligatoriamente por medios electrónicos en la Sede Electrónica de la Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) a través del formulario genérico PR004A.

 

CURSO 2019/20:

Resolución do 23 de setembro de 2019 pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería durante o curso escolar 2019/2020

Resolución provisional de centros admitidos

Modelo orientativo de reclamacións ou renuncias

Resolución definitiva de centros admitidos

 

CURSO 2018/19:

Resolución de 26 de septiembre de 2018 por la que se regula el Plan Proyecta y se establecen las bases para la participación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos dependientes de esta consellería durante lo curso escolar 2018/2019

Ampliación del plazo de solicitud de participación

Resolución provisional de admitidos 2018/19

Tal y como se establece en el artículo 10.2 de la Resolución de 26 de septiembre de 2018 que regula el Plan Proyecta se abre un plazo de 10 días naturales (ata el 24 de noviembre de 2018, incluso) para efectuar reclamaciones y/o renuncias la este listado provisional que deberán presentarse en la dirección electrónica planproxecta@edu.xunta.es.

Se acerca un modelo orientativo de reclamaciones o renuncias.

 

CURSO 2017/18:

 

Resolución de 15 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se regula el Plan Proyecta y se establecen las bases para la participación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos dependientes de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria durante lo curso escolar 2017/18.

Ampliación del plazo de solicitud de participación

Resolución provisional de admitidos 2017/18

Tal y como se establece en el artículo 10.2 de la Resolución de 15 de septiembre de 2017 que regula el Plan Proyecta se abre un plazo de 10 días naturales (ata el 20 de noviembre de 2017, incluso) para efectuar reclamaciones y/o renuncias la este listado provisional que deberán presentarse en la dirección electrónica planproxecta@edu.xunta.es.

Se acerca un modelo orientativo de reclamaciones o renuncias.

Resolución definitiva de admitidos 2017/18

 

 

CURSO 2016/17:

Resolución de 6 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se regula el Plan Proyecta y se establece las bases para la participación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos dependientes de esta consellería durante lo curso escolar 2016/17. (Diario Oficial de Galicia del 19/09/2016, versión en GL y en ERES )

Resolución provisional de los proyectos admitidos para su participación en el Plan Proyecta durante lo curso 2016/2017.

CURSO 2015/16:

PREMIO PROYECTA 2016: Resolución de 11 de abril de 2016, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se convoca el Premio Proyecta de Innovación Educativa 2016 para los centros docentes de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria admitidos en el Plan Proyecta durante lo curso escolar 2015-2016.

Resolución provisional de los proyectos admitidos y no admitidos para su participación en el Plan Proyecta durante lo curso 2015/2016.

 

Listados definitivos de centros admitidos y no admitidos en el Plan Proyecta en el curso 2015-16.

CORRECCIÓN de errores. Resolución de 17 de junio de 2015, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se regula el Plan Proyecta y se establecen las bases para la participación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos dependientes de esta consellería durante lo curso escolar 2015/16. (Diario Oficial de Galicia del 15/07/2015, versión en GL y en ERES )

Resolución de 17 de junio de 2015, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se regula el Plan Proyecta y se establece las bases para la participación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos dependientes de esta consellería durante lo curso escolar 2015/16. (Diario Oficial de Galicia del 1/07/2015, versión en GL y en ERES )

CURSO 2014/15:

Resolución definitiva de la admisión de proyectos para participar en el Plan Proyecta en el curso 2014-15.

Resolución de 20 de mayo de 2014, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, regula el Plan Proyecta y establece las bases para la participación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos dependientes de esta consellería durante lo curso escolar 2014/15. (Versión en pdf)

 

CURSO 2013/14:

 

Criterios de valoración de los proyectos. Plan Proyecta 2013-2014

Listado provisoria de los proyectos admitidos y no admitidos para su participación en el Plan Proyecta durante lo curso 2013/2014

Resolución de 24 de mayo de 2013, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se regula el Plan Proyecta y se establecen las bases para la participación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos dependientes de esta consellería durante lo curso escolar 2013/14

 

CURSO 2012/13:

Resolución de 14 de agosto de 2012, de la Dirección General de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se regula el Plan Proyecta y se establecen las bases para la participación de los centros docentes dependientes de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria
.