G2302002 Aproximación aos novos currículos

Contextualizacion do currículo a partir do novo modelo educativo e análise dos cambios introducidos na LOMLOE.
Lun, 11/09/2023 - 11:04
G2302002

Na xornada G2302002  Aproximación aos novos currículos que se celebrará o 30 de setembro de 2023 abordaremos a contextualización do currículo a partir do novo modelo educativo e analizaremos os cambios introducidos na LOMLOE: estrutura curricular, elementos curriculares e relación entre eles.