DESPREGA O MENÚ QUE APARECE NA PARTE DEREITA DA PÁXINA