Dependencias

.

O Centro conta coas instalacións precisas para dar unha resposta de calidade á diversidade que escolariza:

Exterior: pista polideportiva, ximnasio, zonas axardinadas; estacionamento con acceso controlado.

Pranta baixa: dirección, secretaría, xefatura de estudos, sala de profesores, salón de actos, conserxería, aulas Abalar de 1º ESO e biblioteca. Departamentos de orientación, xeografía e historia, inglés; aula de atención específica, aulas de desdobres, ascensor, almacén e servicios.

Primeiro andar: aulas de 2º, 3º, 4º ESO; aula de música, aula de tecnoloxía, aula de educación plástica e visual; departamentos de linguas, matemáticas, bioloxía e xeoloxía, física e química, tecnoloxía, música, educación física, francés e relixión; laboratorio, baños e ascensor.

Powered by Drupal - Design by artinet