Skip to Content

.

O Centro conta coas instalacións precisas para dar unha resposta de calidade á diversidade que escolariza:

Exterior: pista polideportiva, patio, ximnasio, estacionamento con acceso controlado e zonas axardinadas.

Planta baixa: Conserxería, Secretaría, Dirección, Xefatura de Estudos, Sala de Profesores, Salón de Actos, Biblioteca, aulas ABALAR de 1º ESO, Departamento de Orientación, Departamento de Xeografía e Historia, Inglés e Relixión Católica, aula de atención específica, aulas de desdobres, ascensor, almacéns e aseos.

Primeiro andar: aulas ABALAR de 2º ESO, aulas de 3º e 4º ESO; aula de Música, aula de Tecnoloxía, aula de Artes Plásticas, Departamento de Lingua Castelá, Lingua Galega e Francés, Departamento de Matemáticas, Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química e Tecnoloxía, laboratorio, aseos e ascensor.story | by Dr. Radut