Skip to Content

Horarios e profesores______________________________[Despregable]

Educación secundaria para persoas adultas
Horarios  Profesores/as 
Traballo a distancia Programación  Documentos

 


          

 

Titor

José Luis Mayobre

 

APUNTES 

Unidades autoavaliables

 

 

 

Ana González

 Correo electrónico

 
Gabriela Sánchez

 Blog
http://lfelonglearningprogrammeiesmugardos.blogspot.com/

 

 
Miguel G. Valencia

 

 

 

 

ESA

Educación Secundaria de Adultos

Ámbito Científico Tecnolóxico ESA IV 2019-2020

Módulo 4 Unidade 2 Xeometría

Apuntes da Unidade 5: A orixe e evolución da Terra e da vida (do 16 ao 26 de marzo)

Apuntes da Unidade 7: As persoas e a saúde. Promoción da saúde (do 30 de marzo ao 16 de abril).

Módulo 4 Unidade 3 Funcións. (Do 20 ao 30 de abril)

As seguintes actividades non teñen "data de entrega", pero sería convinte ir facéndoas.

Actividades autoavaliables das Unidades 2, 5 e 7

Actividades avaliables, das Unidades 2, 5, 7 e 3

A partir do día 1 de maio e ata rematar o curso faremos actividades de repaso, reforzo e recuperación da 1ª Avaliación. Módulo 4 Unidade 2 Xeometría.

 

A nota final para os que teñan superada a 1ª Avaliación será = nota da 1ª aval + (30% da media das actividades de aprendizaxe realizadas  no período de confinamento)

Os que non superaron a 1ª Avaliación farán actividades de reforzo e recuperación que lles permitan a recuperación da materia (actividades na páxina web do centro ou mandadas por distintos medios, segundo as necesidades de cada alumno/a). A cualificación ordinaria neste caso será a valoración do profesor do traballo personal realizado polo alumno ou alumna no período de confinamento.

Proba extraordinaria Módulo 3 (Educación de Adultos)

ESA: Proba extraordinaria de Maio 2017/18

  Módulo 3

 

Ámbito Comunicación Mércores 2 de Maio de 2018 16:00-17:30

 Ámbito Científico-Tecnolóxico Luns 7 de Maio de 2018 18:30-20:00

Ámbito Social Martes 8 de Maio de 2018 16:45-18:15

 

O alumnado que deba examinarse do Ámbito de Comunicación tamén o debe facer de Inglés

Distribuir contido


by Dr. Radut