Probas libres - Convocatoria 2020-21

CUALIFICACIÓNS

Pica no cadrado correspondente para acceder ás túas cualificacións.

 

Farmacia

APSD

Ed. Infantil

Integración Social

Teóricos

n

n

n

n

Prácticos

n

n

n

n

Finais

n

n

n

n

 

VALIDACIÓNS PROBAS LIBRES

 

CALENDARIO PROBAS LIBRES EXAMES PRÁCTICOS

Ciclos Sanitaria

Ciclos Servizos Socioculturais e á comunidade

 

CALENDARIO PROBAS LIBRES EXAMES TEÓRICOS

Ciclos Sanitaria

Ciclos Servizos Socioculturais e á comunidade

 

INSCRICIÓN PROBAS LIBRES

Enlace ao apartado de Probas Libres da páxina de FP da Consellería

Calendario do proceso de admisión das Probas Libres   Modificación 28 de abril

Instrucións sobre o proceso de admisión e información para cubrir o impreso de solicitude

Asistente WEB para cubrir a solicitude

 

Modelo de Inscrición para as Probas Libres - ANEXO I

Modelo de certificación de actividades desenvolvidas na empresa/institución - ANEXO II

Solicitude matrícula praza adxudicada Proba Libre

Solicitude matrícula praza liberada Proba Libre

 

O día 1 de xuño comeza o proceso de probas libres no IES de Chapela. A xornada de acollemento é ás 9 horas. Dita xornada ten carácter obrigatorio, incluso para aquelas persoas que se matricularon para validar algún módulo. Unha vez que remate a xornada de acollemento comezan os exames seguindo os calendarios que xa se publicaron nesta páxina web, así como no taboleiro dedicado a probas libres, hai varias semanas.

Todo o alumnado esperará fóra do centro a que o profesorado o vaia buscar. Para poder entrar á presentación ou a calquera exame o alumnado ten que estar sempre identificado mediante o seu DNI (a imposibilidade de identificar a alguén será motivo de expulsión do proceso).

O cumprimento da normativa sanitaria vixente é obrigatorio en todo momento. Se non se cumpre algunha das normas establecidas a persoa en cuestión será, tamén, expulsada do proceso.

  

PROGRAMACIÓNS

AdxuntoTamaño
Programación Probas Libres - APSD - Apoio á comunicación.pdf174.36 KB
Programación Probas Libres - APSD - Apoio domiciliario.pdf187.61 KB
Programación Probas Libres - APSD - Atención e apoio psicosocial.pdf187.89 KB
Programación Probas Libres - APSD - Atención hixiénica.pdf175.07 KB
Programación Probas Libres - APSD - Atención sanitaria.pdf178.73 KB
Programación Probas Libres - APSD - Características e necesidades.pdf177.57 KB
Programación Probas Libres - APSD - Destrezas sociais.pdf174.54 KB
Programación Probas Libres - APSD - Empresa e iniciativa emprendedora.pdf176.53 KB
Programación Probas Libres - APSD - Formación e orientación laboral.pdf182.61 KB
Programación Probas Libres - APSD - Organización APSD.pdf175.22 KB
Programación Probas Libres - APSD - Primeiros Auxilios.pdf173.69 KB
Programación Probas Libres - APSD - Teleasistencia.pdf177.34 KB
Programación Probas Libres - EDUCACIÓN INFANTIL- Autonomía persoal e saúde infantil.pdf197.48 KB
Programación Probas Libres - EDUCACIÓN INFANTIL- Desenvolvemento cognitivo e motor.pdf185.67 KB
Programación Probas Libres - EDUCACIÓN INFANTIL- Desenvolvemento socioafectivo.pdf189.75 KB
Programación Probas Libres - EDUCACIÓN INFANTIL- Didáctica da educación infantil.pdf182.67 KB
Programación Probas Libres - EDUCACIÓN INFANTIL- Empresa e iniciativa emprendedora.pdf177.73 KB
Programación Probas Libres - EDUCACIÓN INFANTIL- Expresión e comunicación.pdf188.49 KB
Programación Probas Libres - EDUCACIÓN INFANTIL- Formación e orientación laboral.pdf182.79 KB
Programación Probas Libres - EDUCACIÓN INFANTIL- Habilidades sociais.pdf182.44 KB
Programación Probas Libres - EDUCACIÓN INFANTIL- Intervención con familias.pdf186.47 KB
Programación Probas Libres - EDUCACIÓN INFANTIL- O xogo infantil e a súa metodoloxía.pdf193.69 KB
Programación Probas Libres - EDUCACIÓN INFANTIL- Primeiros auxilios.pdf173.54 KB
Programación Probas Libres - INTEGRACIÓN SOCIAL - Apoio á intervención educativa.pdf173.28 KB
Programación Probas Libres - INTEGRACIÓN SOCIAL - Atención ás unidades de convivencia.pdf179.51 KB
Programación Probas Libres - INTEGRACIÓN SOCIAL - Contexto da intervención social.pdf178.05 KB
Programación Probas Libres - INTEGRACIÓN SOCIAL - Empresa e iniciativa emprendedora.pdf176.65 KB
Programación Probas Libres - INTEGRACIÓN SOCIAL - Formación e orientación laboral.pdf182.51 KB
Programación Probas Libres - INTEGRACIÓN SOCIAL - Habilidades sociais.pdf182.14 KB
Programación Probas Libres - INTEGRACIÓN SOCIAL - Inserción sociolaboral.pdf177.88 KB
Programación Probas Libres - INTEGRACIÓN SOCIAL - Mediación comunitaria.pdf169.91 KB
Programación Probas Libres - INTEGRACIÓN SOCIAL - Metodoloxía da intervención social.pdf179.28 KB
Programación Probas Libres - INTEGRACIÓN SOCIAL - Primeiros auxilios.pdf173.31 KB
Programación Probas Libres - INTEGRACIÓN SOCIAL - Promoción da automomía persoal.pdf183.84 KB
Programación Probas Libres - INTEGRACIÓN SOCIAL - Sistemas alternativos e aumentativos de comunicación.pdf175.61 KB
Programación Probas Libres - FARMACIA - Anatomofisioloxía.pdf178.82 KB
Programación Probas Libres - FARMACIA - Disposición de produtos farmacéuticos.pdf187.68 KB
Programación Probas Libres - FARMACIA - Disposición de produtos parafarmacéuticos.pdf178.99 KB
Programación Probas Libres - FARMACIA - Disposición e venda de produtos.pdf175.3 KB
Programación Probas Libres - FARMACIA - Empresa e iniciativa emprendedora.pdf177.46 KB
Programación Probas Libres - FARMACIA - Formación e orientación laboral.pdf181.45 KB
Programación Probas Libres - FARMACIA - Formulación maxistral.pdf182.37 KB
Programación Probas Libres - FARMACIA - Oficina de farmacia.pdf179.35 KB
Programación Probas Libres - FARMACIA - Operacións básicas de laboratorio.pdf185.86 KB
Programación Probas Libres - FARMACIA - Primeiros Auxilios.pdf173.68 KB
Programación Probas Libres - FARMACIA - Promoción da saúde.pdf175.44 KB
Programación Probas Libres - DOCUMENTACIÓN - Arquivamento e documentación sanitarios.pdf177.32 KB
Programación Probas Libres - DOCUMENTACIÓN - Atención psicosocial.pdf180.55 KB
Programación Probas Libres - DOCUMENTACIÓN - Codificación sanitaria.pdf183.99 KB
Programación Probas Libres - DOCUMENTACIÓN - Empresa e iniciativa emprendedora.pdf177.64 KB
Programación Probas Libres - DOCUMENTACIÓN - Extracción de diagnósticos e procedementos.pdf182.01 KB
Programación Probas Libres - DOCUMENTACIÓN - Formación e orientación laboral.pdf183.71 KB
Programación Probas Libres - DOCUMENTACIÓN - Ofimática.pdf189.98 KB
Programación Probas Libres - DOCUMENTACIÓN - Sistemas de información e clasificación sanitarios.pdf178.14 KB
Programación Probas Libres - DOCUMENTACIÓN - Terminoloxía clínica e patoloxía.pdf175.03 KB
Programación Probas Libres - DOCUMENTACIÓN - Validación e explotación de datos.pdf175.82 KB
Programación Probas Libres - DOCUMENTACIÓN - Xestión administrativa sanitaria.pdf181.24 KB
Programación Probas Libres - DOCUMENTACIÓN - Xestión de pacientes.pdf179.38 KB