Skip to Content

Articles

Calendario fin de curso ESO 2023-2024

Achéganse documentos relacionados co calendario de fin de curso do alumnado da ESO: 

CALENDARIO FIN DE CURSO ESO 2023-2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuño

19 e 20

Entrega dos equipos E-dixgal, para o alumnado que o desexe. Os ordenadores deberán vir cargados e entregados a Coordinadora e-dixgal. Permanecerán custodiados no centro.

21

Fin da actividade lectiva.

25 

Avaliacións secundaria.

26 

Entrega das notas  e consellos orientadores, para o alumando de 2ºESO e 4ºESO. A entrega farase ás 10:00 horas, nas súas aulas. 

Entrega de libros. 

Revisión das cualificacións ante o profesorado. Deberase entregar na conserxería do centro o modelo 1. Antes das 14:00 horas, poderase entregar no conserxería do centro ou a través dun correo cpi.catoria@edu.xunta.gal

27 e 28

No caso de persistir desacordo coa cualificación obtida: Reclamación formal ante dirección modelo 2. Antes das 14:00 horas do día 28 de xuño, poderase entregar no conserxería ou mandar un correo  cpi.catoria@edu.xunta.gal

 

 

 

Xullo

Comunicación da decisión da reclamación.

2 e 3 

No caso de persistir desacordo coa decisión poderase facer una reclamación ante Xefatura Territorial. Esta solicitude modelo 3, deberase entregar  na conserxería ou por correo antes  das 14:00 horas do día 3 de xullo. 

 

- Modelo entrevista profesorado (modelo 1)

- Modelo reclamación ante o centro (modelo 2)

- Modelo reclamación Xefatura Territorial (modelo 3)

Plan Dixital do noso Centro

O Plan Dixital do centro ten como obxectivos:

- Facilitar a integración e o desenvolvemento das tecnoloxías dixitais nos procesos formativos e optimice a xestión dos recursos humanos e materiais do centro.

- Promover o uso das ferramentas de avaliación e diagnose dos centros educativos respecto á competencia dixital.

- Mellorar a competencia dixital dos membros da comunidade educativa para transformar os centros en organizacións educativas dixitalmente competentes nos procesos de ensino aprendizaxe, de xestión e de relación.

Na seguinte ligazón pódese descargar o Plan Dixital do noso Centro

 

Documentación de centro

Achégase documentación de interese de cara ao funcionamento e organización do curso escolar 23/24.

 

- Merendas recreo

- NOFC 23/24

- PCC 23/24

- PEC 23/24

- Proxecto excursión 4º ESO

- Proxecto Actividades Complementarias e Extraescolares

- Circular inicio de curso 23/24

- PXA 23/24

- Plan de Igualdade

 

 by Dr. Radut