Curso 21-22 CALENDARIO DE PRESENTACIÓNS e comezo de clases Setembro 2021

Curso 21-22 CALENDARIO DE PRESENTACIÓNS e comezo de clases Setembro 2021 

<<<<  Prema aquí para ver en formato PDF  >>>>

 

 

 

 

Prazas libres en FP Dual!!! e tamén en Ordinario e Adultos!!!

Ainda temos prazas FP Dual en:

CS Programación da Produción de Fabricación Mecánica. 1 Praza en DEMAQ (Vilalba) e 3 Acebrón (As Pontes)

CS Mecatrónica Industrial. 1 Praza en DEMAQ (Vilalba) e 1 Hermanos Bedoya (Fene).

Se vos interesa enviade un correo electrónico a: rbkvalino@edu.xunta.es para concertarvos unha entrevista coas empresas!!

Ademais tamén hai prazas en Ordinario:

CM Mecanizado, CM Instalacións de Telecomunicacións, CM Mantemento de Embarcacións de Recreo (ollo hai que buscalo na familia de Transporte e Mantemento de Vehiculos).

CS Deseño FM, CS Sistemas Electrotécnicos e Automatizados, CS Sistemas Telecomunicacións e Informáticos, CS Automatización e Robótica Industrial, 

E tamén hai prazas en modular ou adultos:

CS Eficiencia Enerxética e Enerxía solar Térmica, CS Programación da Produción de FM, CS Sistemas Electrotécnicos e Automatizados

CM Instalacións elécticas e automáticas, CM Soldadura e calderería, CM Electromecánica de vehículos automóbiles

Cadro resumo matrícula

 

ADMISIÓN CICLOS 2021

SOLICITUDE

 

DOCUMENTACIÓN

PRAZOS

VÍA WEB

www.edu.xunta.es/fp

 

https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision/

 

 

 

1º ordinario

Información ordinario

Calendario web

Adultos

Información Adultos

Manual

2º Ordinario

Do noso centro (*): estaban matriculados en 1º e promocionan a 2º. Fan matrícula e admisión ao mesmo tempo

Seguro + Anexo I (dúas copias)

(http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8211)

 

6  e 7 de xullo

 

Doutro centro

Anexo I (dúas copias) + Calendario

(http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8211)

 

Calendario web

FCT (**) y/o Proxecto CS (que non vaian solicitar exención)

Do noso centro

Ordinario

Anexo I (dúas copias) + seguro

(http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8211)

 

1ª semana setembro

Adultos

Anexo II (dúas copias) + seguro

(http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8212)

 

1ª semana setembro

Doutro centro

Ordinario

Anexo I (dúas copias)

(http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8211)

 

1ª semana setembro

Adultos

Anexo II (dúas copias)

(http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8212)

 

1ª semana setembro

Prazas liberadas

Ordinario

Anexo I (dúas copias) + seguro

(http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8211)

 

Ate que se agoten as prazas que se liberen

Adultos

Anexo II (dúas copias) + seguro

(http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8212)

 

Duales de 2º año

Dual

 

6 ao 8

Setembro

(*) Do noso centro: Refísere a quen estivo matriculado no noso centro no curso 2020/2021. De non ser así serían coma se viñesen doutro centro

(**)      Quen quera solicitar á exención da FCT, deberá matricularse primeiro e solicitar a exención na primeira semana do mes de setembro.

Os menores de 28 anos, deben entregar o resgardo de ter pagado o seguro escolar (Conta Novagalicia Banco: ES40-2080-0200-4730-4010-2848. Importe: 1,12€. Concepto: NOME DO Alumn@)

#FPGalicia

http://www.edu.xunta.es/fp/ 

Taxas Títulos 2021 e Seguro Escolar

TAXAS TÍTULOS 2021

Concepto: Expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes ás ensinanzas establecidas pola LOE e duplicados (ou LOGSE)

TÍTULO

Tarifa Normal

Familia Numerosa Categoría xeral

Familia Numerosa Categoría Especial

Duplicado

Técnico

21,64€

10,84€

0

2,50€

Técnico Superior

52,94€

26,50€

0

4,88€

A taxa para á expedición do título a podedes tramitar de xeito telemático ou podedes descargar o modelo en: 

https://ovt.atriga.gal/#!/detalle_servizo/?Pago+telem%C3%A1tico+de+taxas+e+prezos/11609730/4126995/11609860/1.3/item-dark-blue/tab#0

Os códigos para encher son os seguintes:


 

Para os que os estades a matricular: Os menores de 28 anos necesitan resgardo de ter pagado o seguro escolar (Conta Abanca: ES40-2080-0200-4730-4010-2848. Importe: 1,12€. IMPORTANTE: Concepto: SEGURO ESCOLAR + NOME APELIDOS ALUMNO)

 

Oferta 2021-22 CIFP Ferrolterra