CLASES DE INGLÉS - CURSO 2022/2023

As clases de inglés con Priya Saklani comezarán o martes 4 de outubro, cos seguintes horarios e aulas:

  • Clases de preparación da proba de certificación do nivel B1, en horario de tarde: luns, de 18:15 a 20:15 (aula I-7).
  • Clases de preparación da proba de certificación do nivel B2, en horario de tarde: mércores, de 18:15 a 20:15 (aula I-7).
  • Clases de preparación da proba de certificación do nivel C1, en horario de tarde: luns, de 16:00 a 18:00 (aula I-7).
  • Clases de preparación das probas de certificación dos niveis B1 e B2, en horario de mañá: martes e xoves, de 10:45 a 11:45 (martes na aula I-7 e xoves na I-5). 
  • Clases de conversa para profesorado, persoal do centro e alumnado: mércores, de 16:00 a 18:00 (aula I-7).

  

 

Acreditación lingüística do alumnado en Lingua Estranxeira

O centro CIFP Ferroltera vai solicitar a participación neste programa cuxo obxectivo principal é a acreditación das competencias en lingua estranxeira do alumnado, nos niveis de competencia B1, B2 ou C1, descritos no Marco común europeo de referencia para as linguas (MCERL).

O alumnado interesado deberá entregar na secretaría do centro antes do 15 de setembro o compromiso de participación cuberto e asinado. Non se recolleran solicitudes por correo electrónico.

Pódese descargar o compromiso no seguinte link: Compromiso de participación

O texto completo da convocatoria: http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_acreditacion_linguistica_centros_publicos.pdf

LISTADO SELECCIÓN MECATRÓNICA INDUSTRIAL NAVANTIA ( SELECCIÓN 19/09/22)

****205**   ADMITIDO
****611**   ADMITIDO
****751**   ADMITIDO
****215**   RESERVA
****006**   RESERVA

VACANTES FP DUAL CIFP FERROLTERRA/ PRODECEMENTO DE SELECCION

LISTADO DE VACANTES E PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN FP DUAL CIFP FERROLTERRA

VACANTES E PROCEDEMENTOS DE SELECCIÓN

2 VACANTES CS MECATRÓNICA INDUSTRIAL EMPRESA NAVANTIA----SELECCIÓN LUNS 19 SETEMBRO 11:00 HORAS SALON ACTOS CIFP FERROLTERRA
A SELECCIÓN SERÁ MEDIANTE UN TEST PSICOPROFESIONAL, interesados enviar cv a rbkvalino@gmail.com, indicando no asunto o ciclo interesado.

1 VACANTE CS SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS, vacante na empresa INPROAFE, interesados enviar cv para xestionar entrevista
a rbkvalino@gmail.com indicando no asunto o ciclo interesados.

1 VACANTE CM REDES E ESTACION DE TRATAMENTO DE AUGAS, vacante na empresa FONCAFER, interesados enviar cv para xestionar entrevista
a rbkvalino@gmail.com indicando no asunto o ciclo interesados.

3 VACANTES CS MECATRÓNICA INDUSTRIAL EMPRESA TERRALWIND, Interesados enviar cv para xestionar entrevista
a rbkvalino@gmail.com indicando no asunto o ciclo interesados.

2 VACANTES CM ELECTROMECÁNICA DE MAQUINARIA NA EMPRESA GAM, Interesados enviar cv para xestionar entrevista
a rbkvalino@gmail.com indicando no asunto o ciclo interesados.

Calendario Presentacións Curso 2022/2023

Achegamos o calendario de presentacións do curso 2022/2023:

Calendario de presentacións

ACTUALIZACIÓN PRAZAS LIBERADAS FP DUAL CIFP FERROLTERRA

LISTADO PRAZAS LIBERADAS FP DUAL CIFP FERROLTERRA

CS MECATRÓNICA INDUSTRIAL ( EMPRESA TERRALWIND)-------2 PRAZAS

CM ELECTROMECÁNICA DE MAQUINARIA ( 3 PRAZAS EMPRESA GAM + 2 PRAZAS TALLERES A CAMPIÑA)

CM SOLDADURA E CALDEIRERÍA ( 7 PRAZAS EMPRESA WINDAR OFFSHORE)

CM REDES E ESTACIÓNS TRATAMENTO DE AUGAS ( 1 PRAZA FONCAFER)

 

 

INTERESADOS/AS ENVIAR CURRICULUM VITAE ó correo  rbkvalino@gmail.com indicando no asunto do correo o ciclo no que están interesados.

Taxas Títulos 2022 e Seguro Escolar

TAXAS TÍTULOS 2022

Concepto: Expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes ás ensinanzas establecidas pola LOE e duplicados (ou LOGSE)

TÍTULO

Tarifa Normal

Familia Numerosa Categoría xeral

Familia Numerosa Categoría Especial

Duplicado

Técnico

22,07€

11,06€

0

2,55€

Técnico Superior

54,00€

27,03€

0

4,98€

A taxa para á expedición do título a podedes tramitar de xeito telemático ou podedes descargar o modelo en: 

https://ovt.atriga.gal/#!/detalle_servizo/?Pago+telem%C3%A1tico+de+taxas+e+prezos/11609730/4126995/11609860/1.3/item-dark-blue/tab#0

Os códigos para encher son os seguintes:


 

Para os que os estades a matricular: Os menores de 28 anos necesitan resgardo de ter pagado o seguro escolar (Conta Abanca: ES40-2080-0200-4730-4010-2848. Importe: 1,12€. IMPORTANTE: Concepto: SEGURO ESCOLAR + NOME APELIDOS ALUMNO)

 

LISTADO ADMITIDOS CM DUAL ELECTROMECÁNICA DE MAQUINARIA

***4401** TORNEIRO( BERGONDO)

***7330** TORNEIRO( LUGO)

***2948** GAM

***2530** RILO

**592**RILO

***8966** TALLERES LA CAMPIÑA

NOTA: QUEDAN 6 VACANTES, 3 NA EMPRESA GAM E 3 NA EMPRESA TALLERES A CAMPIÑA, OS INTERESADOS ENVIAR CV A rbkvalino@gmail.com indicando no asunto cm electromecánica de maquinaria.

LISTADO ADMITIDOS CM DUAL SOLDADURA E CALDEIRERÍA

***1782**NAVANTIA

***2839**NAVANTIA

***0653**NAVANTIA

***3970**NAVANTIA

***1662**WINDAR

***7465**WINDAR

***1742**WINDAR

***2769**WINDAR

***4122**WINDAR

NOTA : QUEDAN 7 VACANTES NA EMPRESA WINDAR, interesa@s enviar cv a rbkvalino@gmail.com, indicando no asunto cm soldadura e caldeireria.

LISTADO AMITIDOS CM DUAL REDES E ESTACIÓNS TRATAMENTO DE AUGAS

***0455**  EMAFESA

***2065**  EMAFESA

***0276**  VIAQUA

***2346**  COSMA

***1140** EMAFESA

***9996**  COSMA 

***3787** EMAFESA

***3749** EMAFESA

***8123** VIAQUA

***2749** EMAFESA

***1619** INTACTA

NOTA: QUEDA UNHA VACANTE NA EMPRESA FONCAFER