Seguros

 

Póliza de seguros para o alumnado que realiza a FCT

Desde o 1 de setembro de 2017 e ata o 31 de agosto de 2019 a compañía de seguros que cubrirá os accidentes e a responsabilidade civil do alumnado que estea a realizar a Formación en Centros de Traballo (FCT) será Helvetia Compañía Suiza, Sociedad Anónima de Seguros e Reaseguros, CIF A-41003864.

Os números de póliza son os seguintes:

Nº DA C30 0000273  -  ACCIDENTES
Nº DA R11 0000373  -  RESPONSABILIDADE CIVIL

Teléfono de conulta ou aclaracións de accidentes: 981638449

Teléfono de contacto da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa: 981 54 65 40

<<máis cousas>>