Novas do centro

 

Listaxes de admitidos FP Dual!!! Actualizado a 14 de xullo 2021

Mar, 13/07/2021 - 23:17

Xa temos listaxes de Admitidos nas FP Duais que oferta este curso o CIFP Ferrolterra. 

A partir do día 16 de xullo debedes matricularos. Enhoraboa aos admitidos!

Ainda hai prazas na maioría de duais. Os interesados pasade polo centro a cubrir unha solicitude porque haberá mais probas e entrevistas se hai candidatos. Animo!

CS DESEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA

 

NIF

EMPRESA

ADMITIDO

****1580**

NAVANTIA

ADMITIDO

****2776**

NAVANTIA

ADMITIDO

****7245**

NAVANTIA

ADMITIDO

****8631**

CT INGENIEROS

ADMITIDO

****1916**

NAVANTIA

ADMITIDO

****2602**

NAVANTIA

ADMITIDO

****3889**

NAVANTIA

ADMITIDO

****6221**

NAVANTIA

ADMITIDO

****7125**

NAVANTIA

ADMITIDO

****6338**

NAVANTIA

Quedan prazas tanto en Navantia como en CT Ingenieros

CM INSTALACIÓNS PRODUCIÓN E CALOR

 

NIF

EMPRESA

ADMITIDO

****8194V

TEUVENTO

ADMITIDO

****6139R

CLIMAGAL

ADMITIDO

****5532M

INCALFONT

ADMITIDO

****5520F

CLIMATEGA

ADMITIDO

****1878M

CLIMAGAL

ADMITIDO

****9480C

TEUVENTO

ADMITIDO

****9456Y

AQUACEE

ADMITIDO

****0600P

INCALFONT

ADMITIDO

****2372Z

AQUACEE

ADMITIDO

****5804L

AEROSOLAR TÉRMICA CORUÑA

ADMITIDO

****4208S

CLIMAGAL

Queda unha praza en Climagal

CS MECATRÓNICA INDUSTRIAL

 

NIF

EMPRESA

ADMITIDO

****6597N

INTASA

ADMITIDO

****7382Y

INTASA

ADMITIDO

****0144E

GADISA

 

 

 

ADMITIDO

****9617Y

MECANIZADOS ACEBRÓN

ADMITIDO

****4744G

GALMAN GALLEGA DE MANUTENCION

ADMITIDO

****0237K

GAM

ADMITIDO

****6847G

BIOMASA FORESTAL

ADMITIDO

****3657T

INDUSTRIAS MECÁNICAS BEDOYA HERMANOS S.L.

ADMITIDO

****9334V

TALLERES MECÁNICOS GALICIA

Quedan 2 prazas en DEMAQ e 1 en Thyssenkrup Elevadores.

 CS PROGRAMACIÓN DA PRODUCIÓN DA FABRICACIÓN MECÁNICA

 

NIF

EMPRESA

ADMITIDO

****1575D

INTAF PROMECAN

ADMITIDO

****0948B

SMI

ADMITIDO

****2423R

INTAF PROMECAN

ADMITIDO

****6428A

SMI

ADMITIDO

****8429G

INTAF PROMECAN

ADMITIDO

****2889E DEMAQ 

Quedan prazas nas empresas: 2 en Tumbadoiro, 1 en DEMAQ e 3 en Acebron.

CS ENERXÍAS RENOVABLES

 

 

NIF

EMPRESA

ADMITIDO

****6914Z

CRC OBRAS Y SERVICIOS

ADMITIDO

****0569X

CRC OBRAS Y SERVICIOS

ADMITIDO

****1375Z

CRC OBRAS Y SERVICIOS

ADMITIDO

****3738M

CRC OBRAS Y SERVICIOS

ADMITIDO

****4336M

CRC OBRAS Y SERVICIOS

ADMITIDO

****4807K

CRC OBRAS Y SERVICIOS

Quedan ainda 6 prazas en CRC

CS MANTEMENTO ELECTRÓNICO

 

NIF

EMPRESA

ADMITIDO

****7360**

ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES DEL NOROESTE

ADMITIDO

****2697**

ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES DEL NOROESTE

ADMITIDO

****2491**

ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES DEL NOROESTE

ADMITIDO

****7201**

ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES DEL NOROESTE

ADMITIDO

****1112**

ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES DEL NOROESTE

ADMITIDO

****3127**

ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES DEL NOROESTE

ADMITIDO

****1999**

ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES DEL NOROESTE

ADMITIDO

****1916**

ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES DEL NOROESTE

Cadro resumo matrícula

Sáb, 03/07/2021 - 11:54

 

ADMISIÓN CICLOS 2021

SOLICITUDE

 

DOCUMENTACIÓN

PRAZOS

VÍA WEB

www.edu.xunta.es/fp

 

https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision/

 

 

 

1º ordinario

Información ordinario

Calendario web

Adultos

Información Adultos

Manual

2º Ordinario

Do noso centro (*): estaban matriculados en 1º e promocionan a 2º. Fan matrícula e admisión ao mesmo tempo

Seguro + Anexo I (dúas copias)

(http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8211)

 

6  e 7 de xullo

 

Doutro centro

Anexo I (dúas copias) + Calendario

(http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8211)

 

Calendario web

FCT (**) y/o Proxecto CS (que non vaian solicitar exención)

Do noso centro

Ordinario

Anexo I (dúas copias) + seguro

(http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8211)

 

1ª semana setembro

Adultos

Anexo II (dúas copias) + seguro

(http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8212)

 

1ª semana setembro

Doutro centro

Ordinario

Anexo I (dúas copias)

(http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8211)

 

1ª semana setembro

Adultos

Anexo II (dúas copias)

(http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8212)

 

1ª semana setembro

Prazas liberadas

Ordinario

Anexo I (dúas copias) + seguro

(http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8211)

 

Ate que se agoten as prazas que se liberen

Adultos

Anexo II (dúas copias) + seguro

(http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8212)

 

Duales de 2º año

Dual

 

6 ao 8

Setembro

(*) Do noso centro: Refísere a quen estivo matriculado no noso centro no curso 2020/2021. De non ser así serían coma se viñesen doutro centro

(**)      Quen quera solicitar á exención da FCT, deberá matricularse primeiro e solicitar a exención na primeira semana do mes de setembro.

Os menores de 28 anos, deben entregar o resgardo de ter pagado o seguro escolar (Conta Novagalicia Banco: ES40-2080-0200-4730-4010-2848. Importe: 1,12€. Concepto: NOME DO Alumn@)

#FPGalicia

http://www.edu.xunta.es/fp/ 

Taxas Títulos 2021 e Seguro Escolar

Sáb, 03/07/2021 - 10:41

TAXAS TÍTULOS 2021

Concepto: Expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes ás ensinanzas establecidas pola LOE e duplicados (ou LOGSE)

TÍTULO

Tarifa Normal

Familia Numerosa Categoría xeral

Familia Numerosa Categoría Especial

Duplicado

Técnico

21,64€

10,84€

0

2,50€

Técnico Superior

52,94€

26,50€

0

4,88€

A taxa para á expedición do título a podedes tramitar de xeito telemático ou podedes descargar o modelo en: 

https://ovt.atriga.gal/#!/detalle_servizo/?Pago+telem%C3%A1tico+de+taxas+e+prezos/11609730/4126995/11609860/1.3/item-dark-blue/tab#0

Os códigos para encher son os seguintes:


 

Para os que os estades a matricular: Os menores de 28 anos necesitan resgardo de ter pagado o seguro escolar (Conta Abanca: ES40-2080-0200-4730-4010-2848. Importe: 1,12€. IMPORTANTE: Concepto: SEGURO ESCOLAR + NOME APELIDOS ALUMNO)

 

Oferta 2021-22 CIFP Ferrolterra

Mér, 16/06/2021 - 13:19

Oferta Dual 2021-22: 6 Novos ciclos duais!!!

Ven, 11/06/2021 - 18:11

O vindeiro curso teremos 6 novas duais que son:

  • CS DESEÑO FABRICACION MECÁNICA coas empresas Navantia Ferrol e a empresa CT INGENIEROS, 12 vacantes e 3 vacantes respectivamente.
  • CS ENERXÍAS RENOVABLES, 12 vacantes coa empresa CRC OBRAS Y SERVICIOS.
  • CS MECATRÓNICA INDUSTRIAL , 12 vacantes coas empresas INTASA, MECANIZADOS ACEBRÓN, GADISA, GAM ESPAÑA, GALMAN, TALLERES MECÁNICOS GALICIA, INDUSTRIAS MECÁNICAS BEDOYA HERMANOS, BIOMASA FORESTAL, DEMAQ GALICIA, THYSSENKRUP ELEVADORES.
  • CS MANTEMENTO ELECTRÓNICO , 12 vacantes coa empresa Electrónica y Comunicaciones del Noroeste.
  • CS PROGRAMACIÓN DA PRODUCIÓN MECÁNICA , 12 vacantes coas empresas INTAF PROMECAN, TALLERES METÁLICOS ACEBRON, SOLUCIONES METALÚRGICAS INTEGRALES, DEMAQ GALICIA Y TUMBADOIRO.
  • CM INSTALACIÓNS DE PRODUCIÓN DE CALOR, 12 vacantes coas empresas CLIMAGAL, TEUVENTO, AEROSOLAR TÉRMICA CORUÑA, AQUACEE INSTALACIÓNS, INCALFONT RENOVABLES.

Podedes ver uns videos de presentación e descargar os folle dalgúns destas duais nos seguintes enlaces:


CS Mantemento Electrónico

 
CS Programación da Produción

 
CS Deseño e Fabricación Mecánica

 
CS Enerxías Renovables

 
CS Mecatrónica Industrial

 
CM Instalacións, produción e calor

    #FPGalicia
http://www.edu.xunta.es/fp/  

Portas Abertas no CIFP Ferrolterra!!!

Mér, 19/05/2021 - 12:05

Do 31 de maio ao 3 de xuño Portas Abertas no CIFP Ferrolterra!!!

Estudantes, familias, interesados…achegadevos ao centro no horario de 10:00 a 13:00 ou de 17:00 a 20:00.

Estaremos encantados de ensinarvos as nosas instalacións e a oferta formativa do centro 

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2020-2021. Listaxe 1ª adxudicación ordinaria

Mar, 18/05/2021 - 10:52

Publicada a listaxe da 1ª adxudicación ordinaria para as probas libres para a obtención de títulos de FP (LOE).

Máis información

PREMIOS EXTRAORDINARIOS FP

Ven, 16/04/2021 - 09:54

Convocatoria de premios extraordinarios FP Superior:

Repartirase un premio por familia profesional. O premio consistirá en unha dotación económica de ata 850 euros.

Requisitos dos solicitantes:

-Ter cursados estudios de FP superior durante o curso 2019/2020 nalgún centro da Comunidade autónoma de Galicia (tanto en presencial como a distancia) e ter rematado os estudos no ano 2020.

-Ter obtido unha cualificación final do ciclo igual ou superior a 8,50.

Forma e presentación de solicitudes:Ata o 12 de Maio de 2021 a través de www.edu.xunta.gal/premiosedu/

Toda a información no seguinte enlace:

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anunciog0598-250321-0001_gl.pdf 

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2020-2021

Ven, 09/04/2021 - 20:34

Requisitos das persoas solicitantes

Cumprir os requisitos de acceso establecidos na Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (basicamente, para ciclos medios, título de formación profesional básica, título da ESO ou proba de acceso; para ciclos superiores, ter título de técnico de formación profesional, título de bacharelato da LOE ou da LOXSE, ou proba de acceso), e ademais:

– Ter 18 anos, para optar aos títulos de técnico

– Ter 20 anos, para optar aos títulos de técnico superior, ou 19 anos no caso de posuír xa o título de técnico

Con carácter xeral, non estar matriculado/a en ciclos formativos de formación profesional nin ter causado baixa no correspondente curso académico.

Non estar en posesión dun título de formación profesional declarado equivalente ao correspondente título de formación profesional establecido ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, obxecto da proba.

Excepcionalmente, no caso de houber vacantes logo de resolto o proceso de admisión, as persoas matriculadas polo réxime de persoas adultas poderán matricularse para a realización das probas libres en módulos profesionais do mesmo ciclo formativo:

  • sempre que os teñan suspensos de cursos académicos anteriores e non se atopen matriculadas neles no curso académico de realización da proba.
  • ata un máximo de tres módulos profesionais do mesmo ciclo formativo, sempre e cando non estean matriculadas neles no mesmo curso de realización da proba.

Tamén poderán matricularse de xeito excepcional, no caso de houber vacantes logo de resolto o proceso de admisión, ás persoas que superasen o módulo de Formación en centros de traballo, e no caso dos ciclos de grao superior tamén o módulo de Proxecto, nos períodos extraordinarios establecidos no artigo 6.4 da Orde do 28 de febreiro de 2007, de setembro-decembro e de xaneiro-marzo, do mesmo curso escolar en que teña lugar a convocatoria de probas libres.

Coa finalidade de facilitar a formación permanente, a integración social e a inclusión de persoas e de grupos desfavorecidos no mercado de traballo, se houber vacantes logo de resolto o proceso de admisión, poderán acceder á realización das probas dos módulos profesionais asociados a unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais as persoas adultas que, sen cumpriren as condicións de acceso, teñan acreditada:

– Experiencia laboral equivalente ao traballo a tempo completo de dous anos nunha actividade laboral directamente relacionada co sector profesional do ciclo formativo correspondente.

Lugar de presentación de solicitudes

As solicitudes de inscrición para participar nas probas libres de formación profesional presentaranse na secretaría de calquera centro público en que se oferten probas libres para a obtención de títulos LOE, malia que non sexa o centro elixido en primeira opción.

A solicitude poderá realizarse mediante o asistente informático vía web. Logo de realizada, a aplicación informática xera un impreso de solicitude.

- No caso de solicitantes xa autenticados no contorno "edu.xunta.es" que non teñan que achegar documentación, o sistema xera un impreso xa validado, co texto de que non é necesario entregalo nun centro educativo para a súa validación. Deste xeito remataría a finalización da presentación da solicitude nas probas libres para a obtención de títulos de FP LOE. A copia impresa conservarase como resgardo da realización da solicitude.

- En calquera outro caso, o sistema xera un impreso de solicitude que terá que ser entregado para a súa validación en calquera centro educativo de Galicia con oferta de ciclos de formación profesional sostida con fondos públicos. Se este impreso non se entrega en prazo, a solicitude non terá carácter oficial e non se considerará realizada para os efectos da admisión.

Prazo de solicitudes de admisión

Unicamente poderá presentar a solicitude de admisión quen cumpra os requisitos de acceso no período da inscrición.

O prazo de presentación de solicitudes de admisión é o seguinte (período ordinario): do 19 ao 30 de abril de 2021 ata as 13:00 h.

 

Solicitudes de inscrición

 

<<<<< Mais Información prema aquí >>>>>>>

 

Probas de acceso a grao medio. Listaxes provisionais de inscrición e exencións. Convocatoria 2021

Ven, 09/04/2021 - 20:04

Publicadas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e as listaxes de exención para as probas de acceso a ciclos formativos de grao medio.

Período de reclamación: do 12 ao 16 de abril, ambos os dous incluídos, no centro de inscrición.