Novas datas para o desenvolvemento do proceso de acreditación de competencias. Convocatoria 2020

Publicada a Resolución do 26 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, sobre o restablecemento do procedemento de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na comunidade autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do catálogo nacional de cualificacións profesionais (código de procedemento ED517B).

 

Prazo para realizar reclamacións: do 27 de maio ao 2 de xuño de 2020, ambos os dous incluídos.

Procedemento para presentar a reclamación: Débese xerar unha solicitude de reclamación no enderezo www.edu.xunta.es/acreditación, no menú <<Xestión de emendas e reclamacións>>. Posterioremente, a través da plataforma https://sede.xunta.gal, deberase presentar xunto coa solicitude, a correspondente documentación que apoie a reclamación, utilizando o trámite "Alegacións" asociado á solicitude de inscrición no proceso. Para o caso de envío por correo á sede onde se xestiona a súa solicitude, este deberá ser certificado, co selo de correos no encabezamento da primeira folla do formulario para reflectir a data de entrada.

 

<<<  Mais Informacion sobre Listaxes provisionais. >>>

Novas datas para a celebración das probas de acceso de grao medio e de grao superior. Convocatoria 2020

Publicada a Resolución do 24 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas para o desenvolvemento das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de Formación Profesional do sistema educativo.

A resolución establece novas datas para a celebración das probas de acceso de grao medio e de grao superior.

 

 

Resumo das datas de celebracion das probas

 

CICLOS DE GRAO MEDIO

As probas de acceso aos ciclos de grao medio terán lugar o día 10 de xuño de 2020.

 As persoas inscritas deberán presentar, para a realización da proba, o seu documento oficial de identidade e a copia da folla da solicitude de inscrición. As probas desenvolveranse no horario que se indica deseguido:

 - Ás 9.00 horas: presentación.

 - Das 9.30 ás 13.00 horas: parte matemática e parte sociolingüística.

 -  Das 16.00 ás 18.00 horas: parte científico-técnica

 

CICLOS ACCESO DE GRAO SUPERIOR

 As probas de acceso aos ciclos de grao superior terán lugar o día 11 de xuño de 2020.

As persoas inscritas deberán presentar, para a realización da proba, o seu documento oficial de identidade e a copia da folla da solicitude de inscrición. As probas desenvolveranse no horario que se indica deseguido:

-Ás 9.00 horas: presentación.

-Das 9.30 ás 13.00 horas: parte común da proba (Matemáticas, Lingua Galega e Lingua Castelá).

-Das 16.00 ás 18.30 horas: parte específica da proba (materias específicas da opción vinculada ao ciclo formativo a que se desexe acceder, segundo o anexo VII da orde da convocatoria).

Preguntas e respostas en relación co desenvolvemento do terceiro trimestre nas ensinanzas de FP

En aplicación das medidas de contención no ámbito educativo e da formación previstas no Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma sanitaria ocasionada polo COVID-19, publicouse:

 • A Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo durante o curso 2019-2020 para:
  • Flexibilizar a realización da FCT.
  • Establecer o procedemento de avaliación da FCT e Proxecto.
  • Organizar a da FP dual
 • As Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020 e se adiantan aspectos para ter en conta na organización académica do curso 2020-2021.

Con este documento, ponse á disposición da comunidade educativa un conxunto de preguntas e respostas coa finalidade a aclarar as dúbidas que puidesen xurdir. Trátase dun documento aberto, que incorporará novas cuestións, de xurdiren novas dúbidas que requiran ser aclaradas.

O alumnado galego dos segundos cursos de bacharelato e de ciclos medio e superior de FP poderá volver ás aulas a partir do 25 de maio

O alumnado galego de 2º curso de Bacharelato e de 2º curso de ciclos Medio e Superior de Formación Profesional poderá volver ás aulas de xeito voluntario a partir do vindeiro 25 de maio. A decisión tomouse logo da Conferencia Sectorial de Educación, presidida hoxe pola ministra Isabel Celaá, e na que houbo un consenso maioritario en que unicamente se retomen as clases nos cursos superiores que titulan.

 

<<< Mais sobre esta nova >>>

Preguntas e respostas en relación co desenvolvemento do terceiro trimestre nas ensinanzas de FP

En aplicación das medidas de contención no ámbito educativo e da formación previstas no Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma sanitaria ocasionada polo COVID-19, publicouse:

 • A Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo durante o curso 2019-2020 para:
  • Flexibilizar a realización da FCT.
  • Establecer o procedemento de avaliación da FCT e Proxecto.
  • Organizar a da FP dual
 • As Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020 e se adiantan aspectos para ter en conta na organización académica do curso 2020-2021.

Con este documento, ponse á disposición da comunidade educativa un conxunto de preguntas e respostas coa finalidade a aclarar as dúbidas que puidesen xurdir. Trátase dun documento aberto, que incorporará novas cuestións, de xurdiren novas dúbidas que requiran ser aclaradas.

Resistimos!!!

Un pouco de motivación en forma de conto-vídeo para estes días de confinamento realizado polo alumnado de FOL de 1º CS de Educación Infantil.

Medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo

 

Publicada a Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa,

pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo

e nas ensinanzas de réxime especial.

 

Suspensión temporal dos cursos AFD (actividades formativas para desempregados) ate novo aviso

As clases dos cursos para desempregados que se imparten no noso centro están suspendidas ate novo aviso por causa do COVID 19. Cando teñamos noticias das Consellerías de traballo e educación de como se van recuperar estas clases iremos notificandovolo.

Nos vos preocupedes que vos chamaremos por teléfono cando se reanuden as clases.

Mentres tanto quedádevos na casa e coidadevos :)

Tamén indicarvos que no DOG nº 74 de 17/04/2020 dice que: ...."Non será necesario renovar a demanda de emprego ata o 30 de xuño de 2020."

INFORMACIÓN PARA O NOSO ALUMNADO

Os profesores que xa viñan usando a aula virtual seguen a mandar contidos dende esta,

outros moitos profesores están crear novos grupos e mandarvos información

ao correo electrónico que  facilitaches na matricula do centro ou os vosos profesores.

Tamén estase a utilizar ferramentas de teleconferencia como (skype, Webex, Google Hangouts,

Jitsi, Zoom etc. )

Estade atentos a ese correo para poder seguir recibindo novas de clases, tarefas e contidos.

Aqueles que non facilitaches un correo poñédevos en contacto con algún compañeiro

e dádelle un correo electrónico voso  para que o poida enviar os profesores.

Probas de acceso a grao medio. Listaxes provisionais de inscrición e exencións. Convocatoria 2020

Publicadas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e as listaxes de exención para as probas de acceso a ciclos formativos de grao medio.

Reclamacións contra a listaxe provisional. Mentres dure a situación derivada da pandemia por Covid-19, será posible presentar

a reclamación a esta listaxe a través do correo electrónico probas.ciclos@edu.xunta.gal, con independencia de que con posterioridade se estableza

o período de reclamación presencial nos centros de inscrición.

Será imprescindible facer referencia ao número de código de solicitude que figura debaixo do código de barras do resgardo da solicitude

de probas de acceso de grao medio. Poderá xuntarse, en formato electrónico, canta documentación complementaria se considere necesaria.

Quen presente reclamación por esta vía non precisará realizar ningún trámite posterior no centro de inscrición no prazo que se abra a tal efecto.

As persoas que solicitaron adaptación da proba, e facilitaron un correo electrónico válido na solicitude, recibiran unha comunicación individual da resolución

de proba adaptada desde o correo probas.ciclos@edu.xunta.gal nos próximos días. No caso de non recibir a devandita comunicación poderán solicitala

no teléfono 881 99 74 08. Para este fin deberán ter a man o resgardo de solicitude xa que lle pode ser requirida información da mesma,

incluíndo o código de solicitude que figura debaixo do código de barras.