CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán
O portal do Colexio Pedro Caselles Beltrán, antes Colexio do Mosteiro

Taboleiro de Secretaría

Horario de secretaria

(dende o 23/6/21 ao 2/7/21)

9:30 - 13:30

  • Cheques de libros e material: xa se poden recoller.