CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán
O portal do Colexio Pedro Caselles Beltrán, antes Colexio do Mosteiro

Plan de Adaptación á situación Covid19 actualizado a 20/10/2020

Publicamos a actualización do plan de adaptación á situación COVID19, validada no Claustro e Consello Escolar do 20 de outubro de 2020

Plan de adaptación actualizado a 20/10/2020