INSTALACIÓNS

BAIXO

 

COMEDOR

ALMACÉN

   

PLANTA ACCESO

SALA MESTRES

 

DIRECCIÓN

SECRETARÍA

ASEOS

   

PRIMEIRO ANDAR

 

BIBLIOTECA

AULAS DE PT/AL

 

2 AULAS  1º CICLO

   
SEGUNDO ANDAR

 

 

 

2 AULAS  - 2º CICLO

2 AULAS  - 3º CICLO

 

DEP. DE ORIENTACIÓN

 

ASEOS

   
PLANTA BAIXO CUBERTA

 

AULA DE INFORMÁTICA

XIMNASIO

VESTIARIOS NENOS/AS

 

ASEOS

CUARTO MATERIAL

 

   
PLANTA DE CUBERTA

 

 

CUARTO ASCENSOR

 

DESVÁN

   

PATIO EXTERIOR

PARQUE INFANTIL

PISTA POLIDEPORTIVA