Solicitude de Admisión: Curso 2024/2025

ADMISIÓN DE ALUMNADO


• A partir do día 1 de marzo poderase recoller na Conserxería o Impreso da Solicitude de Admisión do Alumnado para o próximo Curso 2024-2025 ou

descargar no portal da Consellería de Educación admisionalumnado Anexo II (ED550B) :htpp:www.edu.xunta.gal/admisionalumnado


• O prazo de presentación de ditas Solicitudes abranguerá do día 1 ao 20 de marzo, ambos incluídos; na Secretaría, no horario de 09:05 h a 10:30 h.

 

 

1-20

de

marzo

 

- Presentación de solicitudes de admisión segundo o Anexo II (ED550B),

acompañadas de:

  • DNIdo alumno e/ou (copia do libro de familia ou documentación acreditativa do requisito de idade do alumno/a).

  • Convenio regulador ou resolución xudicial, se fose o caso (Arts.14º.1, 15º e 16º)

     

  • Empadronamento ou documentación acreditativa de lugar de residencia.

 

- Cada solicitante presentará unha única solicitude, relacionando nela por orde de preferencia ata

seis centros nos que solicita praza. (Artigo 14º.6). Na mesma solicitude indicará se desexa ou non

utilizar o comedor.

 

- Esta solicitude entregarase no centro que se solicite en primeiro lugar de forma presencial no

horario de secretaría arriba indicado, ou a través da aplicación (https://www.edu.xunta.es

/admisionalumnado) (Artigo 14º.5).

 

- Se os pais optan a unha praza para alumnado con NEE ou NEAE deberán manifestalo e achegarán a documentación pertinente. (Art. 37º.1 e 2)

 

 

 

 

 

22 de marzo a 4 de abril

 

Presentación de xustificantes dos criterios de baremación ( voluntario ).

25 de abril

 

Publicación da listaxe PROVISIONAL de admitidos e non admitidos( prazo de

reclamación de cinco días hábiles ).

15 de maio

 

Publicación da listaxe DEFINITIVA de admitidos e non admitidos(prazo de

reclamación de un mes na Xefatura Territorial ).

20-30 de xuño

 

Formalización da matrícula do alumnado admitido.

 

 

 

Para  máis información, consultar o pdf adxunto.

 

 

 

 

 

AdxuntoTamaño
ADMISIÓN.pdf71.83 KB