abalarMóbil

Uso de abalarMóbil. Hai que ter en conta o seguinte:

  • O número de teléfono empregado debe ser o que figure no XADE, que facilitaron no momento da matriculación do alumno. Se ese número xa non é o que teñen en uso, deberán poñerse en contacto có centro para actualizalo e poder acceder.

 

Para facilitar a instalación e uso desta aplicación poden consultar algún dos manuais que encontrará en Internet. A continuación aparecen dous enlaces a guías oficiais da Xunta sobre a aplicación.

 

Guía de uso da mensaxería      -       Guía abalarMóbil (Inclue guia de instalación)

 

 

A descarga da aplicación no teléfono móbil faise desde Apple store (para iOS) ou desde Play Store (para Android).