Solicitude de Admisión: curso 23/24

ADMISIÓN DE ALUMNADO

  • A partir do día 1 de marzo poderase recoller na Conserxería o Impreso da Solicitude de Admisión do Alumnado para o próximo Curso 2023-2024 ou descargalo no portal da Consellería de Educación en admisionalumnado Anexo II (ED550B) https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado

  • O prazo de presentación de ditas Solicitudes abranguerá do día 1 ao 21 de marzo, ambos incluídos; na Secretaría, no horario de 09:05 h a 09:45h.  

 1 - 21

de

marzo

 

     

        

   -  Presentación de solicitudes de admisión segundo o Anexo II (ED550B), acompañadas de:

  • DNI do alumno e/ou (copia do libro de familia  ou documentación acreditativa do requisito de idade do alumno/a).

  • Convenio regulador ou resolución xudicial, se fose o caso (Arts.14º.1, 15º e 16º) 

  • Empadroamento ou documentación acreditativa de lugar de residencia.

   - Cada solicitante presentará unha única solicitude, relacionando nela por orde de preferencia ata seis centros nos que solicita praza.

     (Artigo 14º.6) Na mesma solicitude indicará se desexa ou non utilizar o comedor.

   - Esta solicitude entregarase no centro que se solicite en primeiro lugar de forma presencial no horario de secretaría arriba indicado,

     ou a través da aplicación https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado (Artigo 14º.5).

 

   - Se os pais optan a unha praza para alumnado con NEE ou NEAE deberán manifestalo e achegarán a documentación pertinente. (Art. 37º.1 e 2)

 

24 de marzo a 8 de abril   

     

Presentación de xustificantes dos criterios de baremación (voluntario).             

                              

Antes do 26 de abril

 

Publicación da listaxe  PROVISIONAL de admitidos e non admitidos (prazo de reclamación de cinco días hábiles).

 

Antes do 15 de maio

 

Publicación da listaxe DEFINITIVA de admitidos e non admitidos (prazo de reclamación de un mes na Xefatura Territorial).

 

20 -30 de xuño

 

Formalización da matrícula do alumnado admitido

 

Para  máis información, consultar o pdf adxunto.

 

 

 

 

AdxuntoTamaño
ADMISIÓN.pdf69.68 KB