Equipo de Dinamización da Lingua Galega

Lexislación EDLG

1. Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia

2.Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo.

3. Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria . Decreto 374/1996, do 17 de outubro. DOG 21-10-96. Corrección de erros DOG 06-11-96 e DOG 08-01-97).

 

Pulsa no logotipo dos EDLG para visitar a súa páxina.