Skip to Content

Secretaría

Axudas comedor escolar COVID-19

A Consellería de Educación convoca unha liña de axudas de carácter directo ás familias do alumnado beneficiario de bolsas de comedor escolar nos centros públicos non universitarios xestionados pola Consellería de Educación, Universidade e FP, durante a situación de suspensión do servizo de comedor como consecuencia do COVID-19 (Orde do 27 de marzo de 2020).

Poderán beneficiarse da axuda aqueles usuarios de comedor que pagan 0€ ou 1€ polo servizo de comedor con data 31 de xaneiro).

Detállase a información no documento adxunto.

Non dubidedes en facernos chegar as vosas dúbidas por teléfono ou correo electrónico.

 

Pregamos nos fagades chegar os correos electrónicos cos datos solicitados como máximo o mércores 1 de abril para que nos dea tempo de tramitar todas as axudas.

AbalarMóbil

Estimadas familias:

Moitas de vós xa tedes instalada a aplicación AbalaMóbil no voso móbil. Aos que non a tedes todavía, convidámosvos a que a descarguedes; é moi sinxelo e gratuíta.

AbalarMóbil é unha aplicación moi útil que vos permite ás familias consultar a información dos vosos fillos a través do móbil:

 • acceder aos datos persoais.
 • consultar as cualificacións.
 • consultar e xustificar as faltas de asistencia
 • Consultar os avisos e notificacións por parte do profesorado ou do centro.

Para poder acceder aos datos dos vosos fillos tedes que ter os nº de teléfono actualizados.

Se tedes algunha dúbida podedes chamarnos durante a mañá ou ao teléfono de axuda 881 99 77 01

Para máis información mirade o vídeo ou consultade o documento adxunto.

Abalarmóbil na prensa.

Domicialiación do pago do comedor

Os usuarios de comedor que deban aboar os menús consumidos deben entregar o documento de domiciliación no centro antes do venres 13 de setembro.

Autorizacións de uso de transporte escolar 2019/2020

Adxúntanse as autorizacións para solicitar o uso da praza de autobús nas paradas:

 • Rotonda das Carolinas
 • Avenida das Carolinas

Deberase entregar a autorización antes do 2 de setembro.

 

Formulario Autoliquidación do comedor 2019/2020

Deberase entregar no cento o formulario de autoliquidación antes do 4 de setembro.

INFORMACIÓN AXUDAS EDUCACIÓN INFANTIL (CURSO 2019-2020)

O día 10 de xuño ábrese o prazo para a presentación de solicitudes de axudas á Educación Infantil no curso 2019/20, financiadas polas concellerías de Educación  e de Benestar Social, que foron publicadas no BOP da Deputación de Pontevera o 6 deste mes.

A axuda é de 60 €.

Establécense dous prazos para a presentación:

Alumnado admitido no servizo de comedor

Todo o alumnado que solicitou praza de comedor para o curso 2019/2020 resultou admitido. 

Prazas de comedor

Ante a maior demanda de usuarios do servizo de comedor que número de prazas ofertadas, vémonos na obriga de proceder a facer un baremo para adxudicalas seguindo a Instrución 2/2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e O.U., do 4 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2018-2019.

O punto 6 das citadas instrucións establece que os criterios de baremación seguirán esta orde de preferencia:

1. Alumnado usuario do servizo de comedor no curso escolar anterior, salvo que variase substancialmente o criterio polo cal fose admitido.

 

2. Alumnado usuario lexítimo do servizo do transporte escolar, nos termos establecidos na Instrución 3/2018 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura,  Educación e Ordenación Universitaria, sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar 2018-2019.

 

3. Alumnado pertencente a unidades familiares que se atopen en situación socioeconómica de exclusión social ou que teña unha discapacidade igual ou superior ao 33%, certificadas polos servizos sociais ou municipais correspondentes.

 

4. Alumnado membro de familias numerosas, acreditado co correspondente título ou carné expedido para o efecto.

 

5. Alumnado fillo de pais e nais, titores legais ou acolledores familiares, traballadores ambos os dous con incompatibilidade dos seus horarios laborais co horario de saída do seu fillo/a ao mediodía, acreditada documentalmente mediante documento expedido para o efecto polas/os respectivos empregadoras/ores, xunto cunha copia dos contratos de traballo, polas altas censuais iniciais ante a Axencia Estatal de Administración Tributaria e as modificacións posteriores e altas na Tesourería Xeral da Segurida de Social no réxime correspondente, de habelas, e polas certificacións expedidas polas xefaturas de persoal correspondentes.

 

6. Outro alumnado do centro. Neste suposto atópanse os escolarizados fóra da área de influencia que lles corresponde.

O alumnado que solicita praza no comedor e non era usuario o curso pasado debe aportar a documentación xustificativa dos puntos alegados no prazo de 10 días laborais, é dicir como máximo o luns 16 de xullo, en horario de 9:30 a 14:00 horas.

PRAZAS VACANTES PARA O CURSO 2018-2019

   EDUCACIÓN INFANTIL

 

 •    4º ED. INFANTIL (3 anos) → 22 + 3 alumnos con necesidades específicas de                                                            apoio educativo.
 •    5º ED. INFANTIL (4 anos) → 6
 •    6º ED. INFANTIL (5 anos) → 17

 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

 •  1º ED. PRIMARIA →  12 + 3 alumnos con necesidades específicas de apoio                                                   educativo.
 •  2º ED. PRIMARIA8
 •  3º ED. PRIMARIA7
 •  4º ED. PRIMARIA5
 •  5º ED. PRIMARIA9
 •  6º ED. PRIMARIA7

 

 

 

 

Horario de atención ao público

HORARIO DO EQUIPO DIRECTIVO CURSO 2017-18

Pode poñerse en contacto connosco a través do teléfono 886 15 18 53

ou no correo electrónico: ceip.rubians@edu.xunta.es

Distribuir contido


by Dr. Radut