Normas de Organanización, Funcionamento e Convivencia do centro

Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia do centro

Nas Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia do centro (NOFC) recollénse aspectos relacionados coa estrutura organizativa do centro, normas de funcionamento e coordinación dos órganos, o plan de convivencias, plan de acollida, dereitos e deberes...

Pódense consultar no seguinte adxunto.

 

Distribuir contido