Faltas asistencia

Xustificación faltas asistencia e puntualidade

 

CONTROL PARA A PREVENCIÓN DO ABSENTISMO ESCOLAR EN GALICIA. PROTOCOLO DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN

Coa finalidade de xustificar as faltas de asistencia ou puntualidade do alumnado, poñemos a disposición das familias este impreso que deberá ser debidamente cuberto e entregado, ás mestras-titoras ou na secretaría do centro cando o alumno/a se retrase ou non asista ao centro escolar.

Trátase dun documento editable que debe ser descargado para poder escribir sobre el. Unha vez cuberto, pode ser enviado por correo electrónico, preferiblemente, a cada titora/or ou ao centro ceip.apedra@edu.xunta.gal

 

IMPRESO XUSTIFICACIÓN FALTAS

 

Distribuir contido