Saltar navegación

Rexistro e Activación do EDi e do software Smart Notebook

No caso do portátil de aula ou portátil do profesor ABALAR NON é preciso realizar ningún tipo de rexistro ou activación. Nestes casos, se houbese algún problema, o centro debe contactar coa UAC ou co seu asesor de zona.

Estes procedementos poderían ser de interese para:

  • centros  que desexen instalar o software noutros equipos diferentes ó portátil de aula ABALAR

  • centros, que adquiriron este tipo de encerados por outras vías.