Saltar navegación

Comprobar o estado da garantía do EDi Smart Board

Pasos para comprobar o estado da garantía do EDi Smart Board

Podemos comprobar en calquera momento o estado da garantía do encerado, tanto dos adquiridos polo centro como dos que forman parte do equipamento ABALAR:

  1. Acedemos a url http://smarttech.com/es/Product+Registration Smart Board, comprobar estado da garantía

  2. Prememos sobre o link "Compruebe su garantía" que nos levará á seguinte páxina: http://www.smarttech.com/us/Support/Browse+Support/Warranty+Form

  3. Introducimos o número de serie e o validamos.

    O número de serie do encerado atópase habitualmente nunha lapela situada na parte inferior do lateral dereito ou ben na parte traseira, tamén na zona inferior dereita.
  4. Se realizará a comprobación

    • no caso que o encerado xa estea rexistrado nolo indicará facilitando o modelo do encerado e a data na que expira a garantía do mesmo. smart Board comprobación da garantía

    • no caso de que o encerado aínda non estea rexistrado nos ofrecerá a posibilidade de facelo (ver capítlo de rexistro do produto )