Saltar navegación

Bibliografía, Referencias e Enlaces de interese

O seguinte material é propiedade intelectual de Smart BoardTM e está protexido pola lei do copyright, non estando permitida a súa edición. A distribución pode facerse dende o enlace do propio fabricante.

Webs de asistencia técnica e consulta de problemas do fabricante

Guía de referencia da serie 600

http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore/es/support/product/smartboards-fpd/600sbd600series/guides/usersguidesb600_d600v03nov11.pdf

Referencias e guías Smart Board para Linux