Saltar navegación

5. Problemas xerais

 

Consulte estas páxinas  se ten problemas a pesares de que a luz indicadora denota que a pantalla funciona axeitadamente ( VERDE CONSTANTE ou INTERMITENTE).

A imaxe proxectada é borrosa e/ou non ocupa a totalidade da pantalla.

O punteiro volve rapidamente a unha posición

Falta de precisión

O punteiro móvese dun xeito errático ou o trazo do rotulador non é continuo

O encerado desconéctase solo

O equipo detecta ó encerado non obedece ás pulsacións