Saltar navegación

6. Comunicación de incidencias

O equipamento distribuído pola Consellería de Educación nos centros educativos conta co soporte da UAC a onde deben dirixirse os centros para comunicar as incidencias.

Unha vez detectada a incidencia é recomendable que tente tipificala (ver capítulos 4 e 5 desta guía) e se poña en contacto coa UAC para notificala.

Para a comunicación sería recomendable que enviara un correo electrónico cos seguintes datos:

Remitente: conta de correo oficial do centro.

Destinatario: uac@edu.xunta.es

Asunto: indique que se trata dunha incidencia de Encerado Dixital Interactivo e tente especificar a dotación na que se recibiu (ABALAR fase I, ABALAR fase II, aulas Dixitais, dotación xenérica de centro...etc.)

Corpo da mensaxe: proporcione os datos necesarios como:

  • código do centro

  • dotación á cal pertence o encerado (ABALAR fase I, ABALAR fase II, aulas Dixitais, dotación xenérica de centro...etc.)
  • número de serie do encerado (pode consultar este documento para buscalo http://www.smarttech.com/kb/084327)

  • cor do led de estado

  • descrición o máis detallada posible da incidencia e dos pasos seguidos para a súa identificación.