Saltar navegación

2. Coidados e mantemento

  • Nunca empregue obxectos punzantes ou afiados

  • Non empregue borradores abrasivos nin sustancias químicas fortes para limpar a unidade.

  • Non deixe cinta adhesiva durante moito tempo sobre a superficie de escritura. É posible que o retirar a cinta se desprenda o recubrimento que permite borrar a pantalla interactiva en seco.

  • Evite a instalación da pantalla interactiva en zonas co po, humidade ou fume.