Resolución da convocatoria do programa LECTURA E FAMILIAS para o curso 2021/2022

 
O Portal Educativo vén de publicar a Resolución do 29 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se dá a coñecer a relación de centros que reciben asignación para o funcionamento do programa de Lectura e Familias, ao abeiro da convocatoria de 19 de novembro de 2021.
Seleccionáronse 50 centros, que recibirán orzamento que se destinará á adquisición de materiais necesarios para o desenvolvemento das actividades previstas así como para a realización de obradoiros de formación, ciclos de conferencias ou outras experiencias deseñadas e vinculadas ao obxecto desta convocatoria.