#bescolaresgalabertas: Biblioteca Creativa

Este é o quinto curso de desenvolvemento do programa "Biblioteca Creativa" integrado por 102 centros. Achegándose ao traballo destas bibliotecas evidénciase que  contemplan todo tipo de linguaxes (oral, escrita, icónica, audiovisual, artística...) e posibilitan ao alumnado múltiples oportunidades de aprendizaxe, de expresión e de creación. Bibliotecas que acollen e promoven todo tipo de actividades nas que alumnado, profesorado e familias poden atoparse para pensar, deseñar, facer, construír e aprender xuntas.
 
O inicio do curso 2020/2021 estivo cheo de incertidumes e inquedanzas sobre como enfrontar o uso de materiais e espazos.  Os equipos de biblioteca foro quen de atopar solucións como a utilización do espazo e recursos por parte dos grupos de convivencia ou o préstamo a aulas e familias de "kits" con recursos e propostas de actividades. Os obradoiros de formación chegaron, virtual ou presencialmente, permitindo ampliar as miradas.
 
Imaxe do obradoiro de costura no CEIP A.D.R. Castelao de Navia (Vigo-Pontevedra) 
 
Actividades nas bibliotecas escolares: