Xornadas de Bibliotecas Escolares de Galicia - 2007

Máis de mil profesores e profesoras de toda Galicia vanse reunir, no Palacio de Congresos de Santiago de Compostela os días 19 e 20 de outubro, nas Xornadas de Bibliotecas Escolares de Galicia - 2007. Será lugar de encontro para a reflexión conxunta sobre a lectura no contexto escolar, sobre as mellores fórmulas para conseguir lectores e lectoras competentes, preparados para moverse con seguridade na sociedade da información, sensibles á mellor literatura; será tamén ocasión para compartir inquietudes, establecer vínculos de colaboración e reforzar amizades, que tamén as hai, entre as xentes que fan posibles as bibliotecas escolares galegas.

Programa

Información sobre o Palacio de Congresos, lugar de celebración das xornadas.