Exames dos carnés profesionais

Publicación dos exames. Primeira convocatoria 2023

 

   
 • Operador/a industrial de caldeiras (teórico)
 • Operador/a industrial de caldeiras (práctico)
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría A
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B
 • Operador/a de guindastre torre (teórico)
 • Operador/a de guindastre torre (práctico)
 

 

Publicación dos exames. Segunda convocatoria 2022

 

   
 • Instalador/a de gas, categoría A
 • Instalador/a de gas, categoría B (actualizado o 23/01/2023)
 • Instalador/a de produtos petrolíficos líquidos, categoría II
 • Operador/a de guindastre torre
 • Operador/a industrial de caldeiras
 • Operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría A
 • Operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría B
 • Reparador/a de produtos petrolíficos líquidos, categoría III
 

 

Publicación dos exames. Primeira convocatoria 2022

 

   
 • Operador/a industrial de caldeiras (teórico)
 • Operador/a industrial de caldeiras (práctico)
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría A
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B
 • Operador/a de guindastre torre (teórico)
 • Operador/a de guindastre torre (práctico)
 

 

Publicación dos exames. Segunda convocatoria 2021

 

   
 • Instalador/ora de gas, categoría A
 • Instalador/ora de gas, categoría B
 • Instalador/ora de gas, categoría C
 • Manipulador/ora de gases fluorados, calquera carga
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B
 • Operador/a de guindastre torre
 • Operador/a industrial de caldeiras
 

 

Publicación dos exames. Primeira convocatoria 2021

 

   
 • Operador/a industrial de caldeiras (teórico)
 • Operador/a industrial de caldeiras (práctico)
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría A
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B
 • Operador/a de guindastre torre (teórico)
 • Operador/a de guindastre torre (práctico)
 

 

Publicación dos exames. Segunda convocatoria 2020

 

   
 • Operador/a industrial de caldeiras
 • Instalador/ora de gas, categoría A
 • Instalador/ora de gas, categoría B
 • Instalador/ora de gas, categoría C
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría A (Actualizado o 04/01/2021)
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B
 • Operador/a de guindastre torre
 

Publicación dos exames. Primeira convocatoria 2020

 

   
 • Operador/a industrial de caldeiras
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría A (Actualizado o 04/01/2021)
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B
 • Operador/a de guindastre torre
 

Publicación dos exames. Segunda convocatoria 2019

 

   
 • Operador/a industrial de caldeiras
 • Instalador/ora de gas, categoría A
 • Instalador/ora de gas, categoría B
 • Instalador/ora de gas, categoría C
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría A
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B
 • Operador/a de guindastre torre
 • Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría I
 • Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría II
 

Publicación dos exames. Primeira convocatoria 2019

 

   
 • Operador/a industrial de caldeiras
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B
 • Operador/a de guindastre torre
 

Publicación dos exames. Convocatoria extraordinaria 2018

 

   
 • Operador/a industrial de caldeiras
 • Instalador/ora de gas, categoría A
 • Instalador/ora de gas, categoría B
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría A
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B
 • Operador/a de guindastre torre
 • Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría II
 • Carné profesional de instalacións térmicas de edificios
 

Publicación dos exames. Convocatoria ordinaria 2018

 

   
 • Operador/a industrial de caldeiras
 • Instalador/ora de gas, categoría A
 • Instalador/ora de gas, categoría B
 • Instalador/ora de gas, categoría C
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B
 • Operador/a de guindastre torre
 • Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría I
 • Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría II
 • Carné profesional de instalacións térmicas de edificios
 

Publicación dos exames. Convocatoria extraordinaria 2017

 

   
 • Operador/a industrial de caldeiras
 • Manipulador/ora de gases fluorados, calquera carga
 • Instalador/ora de gas, categoría A
 • Instalador/ora de gas, categoría B
 • Instalador/ora de gas, categoría C
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B
 • Operador/ora de guindastre torre
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría I
 • Carné profesional de instalacións térmicas de edificios
 

Publicación dos exames. Convocatoria ordinaria 2017

 

   
 • Operador/ora industrial de caldeiras
 • Carné profesional en instalacións térmicas de edificios
 • Instalador/ora de gas, categoría A 
 • Instalador/ora de gas, categoría B
 • Instalador/ora de gas, categoría C
 • Operador/ora de guindastre torre 
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B
 

Publicación dos exames. Convocatoria extraordinaria 2016 

 

   
 • Operador/ora industrial de caldeiras
 • Carné profesional en instalacións térmicas de edificios
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría A 
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría B
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría C
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría I
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría II
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría III
 • Operador/ora de guindastre torre 
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría A
 
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B

Publicación dos exames. Convocatoria ordinaria 2016

 

   
 • Operador/ora industrial de caldeiras
 • Carné profesional en instalacións térmicas de edificios
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría A 
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría B
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría C
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría I
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría II
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría III
 •  Operador/ora de guindastre torre 
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B
 

Publicación dos exames. Convocatoria extraordinaria 2015

 

   
 • Operador/ora industrial de caldeiras
 • Carné profesional en instalacións térmicas de edificios
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría A
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría B
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría C
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría I
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría III
 •  Operador/ora de guindastre torre 
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B
 

Publicación dos exames. Convocatoria ordinaria 2015

 

   
 • Operador/ora industrial de caldeiras
 • Carné profesional en instalacións térmicas de edificios
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría A
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría B
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría C
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría I
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría II
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría III
 • Operador/ora de guindastre torre
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría A

Publicación dos exames. Convocatoria extraordinaria 2014

 

   
 • Operador/ora industrial de caldeiras
 • Carné profesional en instalacións térmicas de edificios
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría A
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría B
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría C
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría I
 • Operador/ora de guindastre torre
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría A
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B
 • Manipulador/ora de gases fluorados, menos de 3 Kg

Publicación dos exames. Convocatoria ordinaria 2014

 

   
 • Operador/ora industrial de caldeiras
 • Carné profesional en instalacións térmicas de edificios
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría A
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría B
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría C
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría I
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría II
 • Reparador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría III
 • Operador/ora de guindastre torre
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría A
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B
 • Manipulador/ora de gases fluorados

Publicación dos exames. Convocatoria extraordinaria 2013

 

   
 • Operador/ora industrial de caldeiras
 • Carné profesional en instalacións térmicas de edificios
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría A (actualizado o día 21/01/14)
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría B
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría C
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría I
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría II
 • Reparador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría III
 • Operador/ora de guindastre torre
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría A
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B
 • Manipulador/ora de gases fluorados, calquera carga
 • Manipulador/ora de gases fluorados, menos de 3 Kg

Publicación dos exames. Convocatoria ordinaria 2013

 

   
 • Operador/ora industrial de caldeiras
 • Carné profesional en instalacións térmicas de edificios
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría A 
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría B
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría C
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría I
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría II
 • Reparador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría III
 • Operador/ora de guindastre torre
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría A
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B
 • Manipulador/ora de gases fluorados, calquera carga
 • Manipulador/ora de gases fluorados, menos de 3 Kg

Publicación dos exames. Convocatoria extraordinaria 2012

 

   
 • Operador/ora industrial de caldeiras
 • Carné profesional en instalacións térmicas de edificios
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría A
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría B
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría C
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría I
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría II
 • Reparador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría III
 • Operador/ora de guindastre torre
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría A
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B
 • Manipulador/ora de gases fluorados

Publicación dos exames. Convocatoria ordinaria 2012

 

   
 • Operador/ora industrial de caldeiras
 • Carné profesional en instalacións térmicas de edificios
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría A
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría B
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría C
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría I
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría II
 • Reparador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría III
 • Operador/ora de guindastre torre
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría A
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B
 • Manipulador/ora de gases fluorados

Publicación dos exames. Convocatoria 2011

 

   
 • Operador/ora industrial de caldeiras
 • Carné profesional en instalacións térmicas de edificios
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría A
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría B
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría C
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría I
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría II
 • Reparador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría III
 • Operador/ora de guindastre torre
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría A
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B

Publicación dos exames. Convocatoria 2010

 

   
 • Instalador/ora de fontanaría
 • Operador/ora industrial de caldeiras
 • Instalador/ora frigorista
 • Conservador/ora reparador/ora frigorista
 • Certificado de cualificación individual en baixa tensión, categoría básica
 • Certificado de cualificación individual en baixa tensión, categoría especialista
 • Carné profesional en instalacións térmicas de edificios
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría A
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría B
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría C
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría I
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría II
 • Reparador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría III
 • Instalador/ora de liñas de alta tensión, categoría LAT1
 • Instalador/ora de liñas de alta tensión, categoría LAT2
 • Operador/ora de guindastre torre
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría A
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B
Tema: