Cursos de especialización

Nesta páxina poderá atopar os perfís profesionais dos distintos cursos de especialización que se ofertan nos centros educativos da Comunidade Autónoma. No perfil profesional de cada curso de especialización poderá atopar información sobre a competencia xeral, ocupacións que se desempeñan e módulos, así como o certificado que se obtén.

Electricidade e electrónicaCódigo Ciclo formativo Perfil Oferta RD
CSELE51 Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación

Informática e comunicaciónsCódigo Ciclo formativo Perfil Oferta RD
CSIFC50 Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías da información

Instalación e mantementoCódigo Ciclo formativo Perfil Oferta RD
CSIMA50 Dixitalización do mantemento industrial
CSIMA51 Fabricación intelixente

QuímicaCódigo Ciclo formativo Perfil Oferta RD
CSQUI50 Cultivos celulares