Currículos de ciclos formativos non vixentes (LOXSE)

Desde esta páxina poden descargarse os ficheiros que conteñen os currículos dos ciclos formativos publicados no Diario Oficial de Galicia. No perfil profesional de cada ciclo formativo poderá atopar información sobre a competencia xeral, postos de traballo máis relevantes, módulos así como o título que se obtén.

Por outro lado, poderá acceder e/ou descargarse os ficheiros que conteñen os currículos dos ciclos formativos publicados no Diario Oficial de Galicia.

Hai ciclos formativos con algunha observación a sinalar, estes ciclos formativos van precedidos dun asterisco (*).

Escolla a familia profesional do seu interese para ver únicamente os ciclos formativos desta.