Currículos

  • Coa finalidade de facilitar á comunidade educativa o acceso aos programas formativos non vixentes, publícase nesta páxina os currículos dos ciclos formativos de formación profesional desenvoltos a...
  • div.curri { font-family: "Franklin Gothic", Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 10px; } Desde esta páxina poden descargarse os ficheiros que conteñen os perfís do programas de...
  • O currículo das ensinanzas de formación profesional defínese como o conxunto de obxectivos, contidos, orientacións pedagóxicas, criterios de avaliación e directrices que regulan a práctica docente,...
  • Currículos de ciclos formativos de grao básico, medio e superior Obxecto Na actualidade estanse a tramitar os currículos dos novos títulos de Formación Profesional LOE.  Fase inicial de...
Distribuir contido