SOLICITUDES DE RESERVA E ADMISIÓN PARA O CURSO 2019/2020

Normativa de referencia

Calendario do proceso de reserva-admisión

Nota informativa e postos vacantes

Listaxe de reservas admitidas

SOLICITUDES DE RESERVA E ADMISIÓN PARA O CURSO 2019/2020

RESERVA: Debe formalizala o alumnado de 6º de Primaria que cursa estudos nos centros adscritos ao IES Xograr Afonso Gómez; CEIP Frei Luís de Granada, CEIP Ricardo Gasset, CEIP de Samos e CEIP Eduardo Cela Vila. O prazo é do 1 ao 15 de febreiro e entrégase no colexio de procedencia.

ADMISIÓN: Debe formalizala todo aquel alumnado que quere cambiar de centro ou cambia de etapa educativa a un centro ao que non está adscrito, é dicir, alumnado que está noutros colexios distintos dos mencionados no apartado de reserva. O prazo é do 1 ao 20 de marzo e entregarase no centro onde se queira solicitar admisión.

TRANSPORTE ESCOLAR: Ten dereito garantido o alumnado que procede dos centros adscritos. O resto do alumnado só no caso de que queden prazas baleiras e mediante solicitude excepcional.

 

 CARACTERÍSTICAS DA OFERTA EDUCATIVA

No IES Xograr Afonso Gómez pódese cursar a ESO, o Bacharelato de Ciencias, de Humanidades e de Ciencias Sociais, e o Ciclo Medio de Atención a Persoas en Situación de Dependencia.

O centro é de liña 3 (3 grupos por curso), polo que actualmente as rateos dos grupos están arredor dos 20 alumnos por aula.

A dimensión do centro, e a diferenza cos centros de liña 1,  fai posible que se ofrezan todas as materias opcionais e distintas medidas de atención á diversidade como: apoios individualizados durante toda a ESO, agrupamentos flexibles de matemáticas e linguas en 1º e 2º da ESO, Programas de mellora do aprendizaxe e o rendemento en 2º e 3º da ESO, Matemáticas Académicas e Aplicadas en 3º da ESO, 4º da ESO de Ensinanzas Académicas e Aplicadas, a práctica totalidade das materias troncais de opción e específicas das distintas modalidades de bacharelato.

Aposta polos proxectos educativos de innovación cos seguintes programas en marcha:

1.  EDIXGAL: Aposta por unha educación do século XXI na que se implantan os libros dixitais e metodoloxías máis innovadoras. Cesión dun ordenador a cada alumno de 1º e 2ª da ESO.

2.  SECCIÓNS BILINGÜES: na materia de Bioloxía e Xeoloxía de 1º e 3º da ESO, para acadar unha maior competencia lingüística en Inglés.

3.  CONTRATOS PROGRAMA: Programa de reforzo das materias instrumentais para o alumnado de 1º e 2º da ESO que o precise, Reforzo das materias de Ciencias para o alumnado de 3º e 4º da ESO, Programa para a mellora da convivencia e promoción da igualdade nos centros.

4.  EDUCACIÓN RESPONSABLE: Programa da Fundación Botín que busca favorecer o crecemento físico, emocional, intelectual e social das persoas, e promove a comunicación e mellora da convivencia nos centros educativos.

5.  OUTROS PROGRAMAS (e non menos importantes): Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares, ELBE2 (ebooks), Club Lector “O Xograr lector”, Radio Xograr, Revista escolar “Aquí e Agora”, Plans Proxecta (Apuntámonos a non beber, Meteoescolas, Quérote +, Fotografía en curso, Froita na escola, lácteos na escola), Programas de saúde (Centro cardioprotexido, RCP na aula, Doazón de órganos, Prevención do consumo de drogas, Prevención de enfermidades de transmisión sexual, etc), Coidemos o noso centro, Únome ao bo trato, etc.

6.  TokkApp School: usamos esta aplicación de mensaxería para tervos informados en todo momento e de xeito inmediato.

 

XORNADA INFORMATIVA

Se aínda tedes dúbidas de por qué o Xograr é a mellor elección, teremos unha reunión o martes 5 de febreiro ás 19:00hs na que vos amosaremos as instalacións e responderemos as vosas preguntas.

Titorías

As citas de titoría solicitaranse cunha semana de antelación para que os profesores podan recabar a información necesaria. Pódense pedir tanto por mediación do alumnado como por teléfono no número: 982870801

 

RELACIÓN DE TITORES do curso 2018-2019

 

 

 

HORARIO DE TITORÍA DE TODO O PROFESORADO

 

 

INICIO DO CURSO

Luns 17 ás 12:50 hs. - Presentación de todos os cursos nas aulas respectivas cos seus titores/as. Os pais e nais do alumnado que se incorpora por primeira vez ao Centro que o desexen serán recibidos polo Director no Salón de Actos á mesma hora.

As listaxes de asignación aos distintos grupos exporanse nas portas de entrada 1 hora antes da presentación.

As listaxes provisionais de admitidos ao comedor publicaranse o día 12 de setembro, abríndose de seguido un prazo de 5 días para a presentación de alegacións. Os/as alumnos/as admitidos poden usar o comedor desde o primeiro día. 

Haberá servizo de transporte coa antelación necesaria para a presentación e no horario de saída habitual.

 

Martes 18:

 Comezo das actividades lectivas e horario:
    
ESO e BAC

De Luns a Xoves: 8:40 a 14:30 hs. Venres: 8:40 a 14:15 hs

 CICLO

     Luns e Martes: 8:30 a 15:10 hs.  Mércores, Xoves e Venres: 8:30 a 14:45 hs.

 

Libros de texto e vales de material:

Os vales para a compra de material escolar xa están dispoñibles na conserxería do edificio principal.

Os libros de texto do Fondo Solidario repartiranse ao longo da semana directamente ao alumnado, que deberá devolver o documento de entrega asinado.

EXAMES DE SETEMBRO

SETEMBRO

 

  • Días 3 e 4: Exames extraordinarios de ESO e BAC. (pincha no enlace para ver os horarios)
  • Día 5: Entrega de notas e consellos orientadores, recollida dos libros de texto (fondo solidario da ESO) ás 19:00 horas nas respectivas titorías.
  • Día 6: De 10:00 a 12:00 horas atención ao alumnado e as familias. De 09:00 a 14:00 horas reclamacións ás cualificacións na secretaría por parte dos/as responsables legais dos/as alumnos/as.
  • Día 7: Resolución das reclamacións ás 09:30hs. De continuar a disconformidade poderase solicitar que os expedientes de reclamación se remitan a comisión de supervisión ata as 14:00hs do mesmo día.
  • Días 6 e 7: Matrícula do alumnado non matriculado en xuño-xullo. Horario de secretaría: de 8:30hs. a 14:30hs. Os días 6 e 7 tamén de 16:30hs. a 19:30hs.
  • Día 10: Mercadiño libros bacharelato de 16,30 a 17,30hs
  • Día 12 e seguintes: Entrega de vales das axudas para compra de material.
  • Día 14: Publicación definitiva da listaxe de libros concedidos FONDO LIBROS.
  • Día 17: Comezo das clases.
  • Reparto de libros do FONDO LIBROS: Unha vez comezadas as clases.

Libros de texto - Curso 2018-2019

Xa podedes consultar os libros de texto do curso 2018-2019:

MOI IMPORTANTE: Incorporación a E-Dixgal

O CENTRO INCORPÓRASE DURANTE O CURSO 18/19 (1º ESO) AO PROGRAMA “EDUCACIÓN DIXITAL (E-DIXGAL).

ISTO IMPLICA QUE EN 1º DA ESO SÓ SON OBRIGATORIOS OS LIBROS DE TEXTO DE : LINGUA E LITERATURA GALEGA, INGLÉS, MATEMÁTICAS E FRANCÉS. NO RESTO DE MATERIAS USARANSE MATERIAIS DIXITAIS PARA O QUE SE LLE FACILITARÁ UN ORDENADOR A CADA ALUMNO. TAMÉN SE PODERÁN FACILITAR LIBROS DE TEXTO DE APOIO, QUE EN TODO CASO, O CENTRO PORÁ Á DISPOSICIÓN DOS USUARIOS.

AO PRINCIPIO DE CURSO FARASE UNHA REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE O FUNCIONAMENTO DE E-DIXGAL.

 

Libros de texto de 1º de ESO

Libros de texto de 2º de ESO 

Libros de texto de 3º de ESO 

Libros de texto de 4º de ESO 

Libros de texto de 1º de BAC

Libros de texto de 2º de BAC

AQUÍ E AGORA 18

 

Un ano máis o equipo de AeA consegue sacar do prelo a revista do Xograr, a número 18, a pesares das cambadelas que nos puxo o axitado final de curso. Atrancos que so aqueles, os que se reforzan ante as adversidades, os verdadeiramente fortes son capaces de superar. E así non rematou o curso sen que toda a comunidade escolar do Xograr puidese mergullarse na lectura desta nova edición da revista, porque aínda que os camiños están trazados, ás veces hai que improvisar atallos que nos conduzan a nosa meta. E aquí e agora chegamos. Parabéns a todos os colaboradores e redactores, e sobretodo aos infatigables directores Laura e Manu, que multiplicaron todas as expectativas neles depositadas e deixan pegadas imborrables nas páxinas de AeA. Bempagados sexades coa estrela da fortuna no voso novo camiño!

AeA 18
A impresión da revista foi subvencionada polo Concello de Sarria

 

 

 

Graduación de 2º de bacharelato 2018

Para os queirades desfrutar unha vez máis do

fermoso acto de graduación do pasado venres,

25 de maio, deixámosvos os seguintes enlaces:

Album de fotos

Vídeo homenaxe aos graduados

Vídeo do acto

Parabéns aos homenaxeados e os nosos mellores desexos para o seu futuro!

 

 

Avaliación final de educación secundaria obrigatoria

Terá carácter mostral. Aplicarase ó alumnado matriculado no curso escolar 2017/2018 en cuarto curso de educación secundaria obrigatoria nos centros seleccionados para formar a mostra.
Terá finalidade diagnóstica, con vistas á mellora da calidade e equidade do sistema educativo. A proba reportará uns datos xerais para o autoanálise do centro e un informe individualizado a cada familia.
Valorará o grao de adquisición da competencia matemática, da competencia lingüística e da competencia social e cívica, tendo como referencia principal as materias xerais do bloque das materias troncais cursadas en cuarto curso de educación secundaria obrigatoria.

Martes 29 de maio

Hora-duración       Competencia
 8.50-9.50                Proba C. Lingüística (Lingua castelá e literatura)
 9:50-10:05              Descanso
10:05-11:05             Proba C. Matemática
11:05-11:35             Descanso
11:45-12:45             Proba C. Social e Cívica

Mércores 30 de maio

Hora-duración        Competencia
8:50-9:50                 Proba Lingua Galega
9:50-10:05               Descanso
10:05-11:05             Proba 1º Lingua estranxeira

ACTUALIZACIÓN DA NORMATIVA SOBRE O USO DO MÓBIL

Estimados país/nais:

 O progresivo aumento no uso de dispositivos electrónicos entre os membros da comunicade educativa está a ocasionar distorsións significativas na actividade educativa dos centros escolares.  O Decreto 8/2015 que desenvolve a Lei 4/2011 de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar, establece no seu artigo 19.4 que as Normas de Organización e Funcionamento dos centros (NOF) deben recoller: “Así mesmo, prohíbese o uso de teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos como mecanismo de comunicación durante os períodos lectivos. Excepcionalmente, os centros poderán establecer normas para a correcta utilización como ferramenta pedagóxi­ca."
 
Ademais das cuestións legais, o centro considera que as normas de utilización dos móbiles deben ser clarificadas e coñecidas pola comunidade educativa, polo que, o Claustro de Profesores e o Consello Escolar aprobaron actualizar as NOF do Centro nos seguintes termos:

Coas medidas  anteriores, que agardamos  compartades, tentamos adaptarnos aos tempos e evitar usos non axeitados destes dispositivos que poderían afectar á normal convivencia ou carrexar sancións non desexadas.

Distribuir contido