Skip to Content

Eleccións ao Consello Escolar

Tralo adiamento do curso pasado da renovación parcial bianual dos representantes do Consello Escolar, este curso retómase o proceso electoral. Dito proceso recóllese na Resolución do 20 de setembro de 2021, da Sectretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos.

Unha vez constituída a Xunta Electoral, fanse públicos o calendario electoral e os seguintes documentos:

Convocatoria alumnado

Convocatoria pais, nais, responsables legais

Convocatoria profesorado

Convocatoria persoal de administración e servizos

Censo electoral (publicados únicamente nos taboleiros do interior do centro)

CALENDARIO:

 • Presentación de candidaturas, do 2 ao 12 de novembro ás 14:00hs (na secretaría do centro).
 • Proclamación de candidatos e inicio da campaña electoral: 15 de novembro.
 • Fin da campaña electoral: 22 de novembro
 • Eleccións: 24 de novembro nos seguintes horarios,
  • Alumnado, de 9:00 a 14:00hs.
  • Pais, nais, responsables legais, de 8:30 a 14:30hs.
  • Persoal de administración e servizos, de 14:00 a 15:00hs.
  • Profesorado, segundo determine o claustro.
 • Proclamación dos candidatos electos: 25 de novembro.

Caderno de exercicios, Inglés 3º e 4º da ESO

Tal e como informabamos no documento onde se publicaron os libros de texto obrigatorios de 3º e 4º da ESO fixados para o curso 21/22, indicámoslles o procedemento de compra do caderno de exercicios de inglés.

A editorial Burlington Books habilitou un espazo específico para o noso centro do que lles deixamos o enlace. O caderno de exercicios é de formato dixital (non en papel) e con el, a editorial, regala a licenza dixital do libro de texto. O prezo é de 5,12€ e a súa compra pódese efectuar mediante o seguinte enlace:

 

Acceso a tenda online

IES Xograr Afonso Gómez

INICIO DO CURSO - REUNIÓNS - PRESENTACIÓNS

REUNIÓNS COAS FAMILIAS (Patio Exterior do Instituto) - IMPORTANTE A ASISTENCIA DUN SÓ PROXENITOR

 • Martes 14 DE SETEMBRO: Organización do curso e entrega de libros e ordenadores, se procede.

1º ESO ás 16:00hs

4º ESO ás 17:00hs

2º e 3º ESO 18:00hs

1º e 2º BACHARELATO e CM APSD reunión ás 19:00hs.

Declaración responsable (a entregar na reunión ou na presentación) Os documentos Covid-19 pódense consultar e descargar nos enlaces da esquina superior dereita da páxina.

Enquisa de autoavaliación clínica COVID-19

Pregamos a presencia de un só dos proxenitores, sen acompañamento dos alumnos/as para evitar aglomeracións.

É moi importante esta reunión pois explicaremos todos os protocolos COVID-19 para o curso 2021-22

INICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA E PRESENTACIÓNS DO ALUMNADO

 • MÉRCORES 15 DE SETEMBRO:

1º BACHARELATO - presentación ás 12:00hs.

2º BACHARELATO - presentación ás 12:15hs.

1º ESO - presentación ás 12:30hs.

2º ESO - presentación ás 12:45hs.

3º ESO - presentación ás 13:00hs. 

4º ESO - presentación ás 13:15hs.

Ciclo Medio Atención a Persoas en Situación de Dependencia - presentación ás 13:30hs.

IMPORTANTE: O transporte escolar unicamente prestará servizo ao final da xornada lectiva (regreso ao fogar) polo que o alumnado deberá acudir ás presentacións polos seus propios medios. O servizo de comedor funcionará de xeito ordinario para todos os solicitantes.

Asignación de aulas e acceso ás mesmas:

1º ESO A (Aula 2 Edificio 1) e 1º ESO B (Aula 3 Edificio 1) - Acceso pola porta traseira do edificio 1 (pasarela cuberta).

2º ESO A (Aula  5 Edificio 2), 2º ESO B (Aula 4 Edificio 2), 2º ESO C (Aula 8 Edificio 2) e 2º ESO PMAR (Aula 1 Edificio 2) - Acceso pola porta principal do edificio 2.

3º ESO B (Aula 11 Edificio 2) e 3º ESO C (Aula 10 Edificio 2) - Acceso pola porta principal do edificio 2.

3º ESO A (Aula 7 Edificio 1) e 3º ESO PMAR (Aula 8 Edificio 1) - Acceso pola porta traseira do edificio 1 (pasarela cuberta).

4º ESO A (Aula 5 Edificio 1) e 4º ESO B (Aula 6 Edificio 1) - Acceso pola porta traseira do edificio 1 (pasarela cuberta).

1º BAC A (Aula 9 Edificio 1) e 1º BAC B (Aula 10 Edificio 1) - Acceso pola porta principal do edificio 1.

2º BAC A (Aula 18 Edificio 1), 2º BAC B (Aula 17 Edificio 1) e 2º BAC C (Aula 16 Edificio 1) - Acceso pola porta principal do edificio 1.

1º e 2º CM APSD (Aulas 20 e 21) - Acceso pola porta principal do edificio 1.

 

 

Exames de setembro 2021

Durante as probas extraordinarias de setembro, o alumnado só poderá acceder ao centro para a realización das mesmas sen poder permanecer nel máis tempo do necesario. Así mesmo, só poderá dirixirse á aula na que terá lugar a proba extraordinaria seguindo en todo momento as indicacións relativas aos espazos de entrada e saída.

Deberánse respectar as seguintes normas:

 • Uso obrigatorio da máscara de protección en todo o recinto escolar.
 • Hixiene de mans ao acceder ao centro e de xeito frecuente.
 • Manterase unha distancia de seguridade interpersoal (1.5ms.).
 • Empregar material de uso propio. O alumnado non compartirá material con ningún dos seus compañeiros/as.
 • Ventás, portas, persianas, dispositivos de funcionamento de iluminación serán unicamente empregados polo profesorado, coas medidas de seguridade e hixiene que proceda.
 • Uso de aseos da planta baixa e planta primeira (acceso individual).

EXAMES:

 • Días 1 e 2: exames extraordinarios de ESO e 1º BAC. (Pica no enlace para ver os horarios).
 • Día 3: Entrega de notas e consellos orientadores (ESO), recollida dos libros de texto ás 17.00hs.
 • Día 6: De 10.00 a 13.00hs. atención ao alumnado e ás familias.
 • Días 6 e 7: De 9.00 a 14.00hs reclamacións ás cualificacións na secretaría por parte dos/das responsables legais do alumnado.
 • Día 9: Resolución das reclamacións ás 10.00hs. De continuar a disconformidade poderase solicitar que os expedientes de reclamación se remitan á Xefatura Territorial ata as 14.00hs. do día 10.

MATRÍCULA:

 • Días 6 e 7:  de 8.30 a 14.30hs.
 • Día 9: Mercadiño libros bacharelato; deposito no centro dos libros para vender, ata o martes 7 de setembro; compra de libros, o xoves 9 de setembro entre as 9.30 e as 12.30hs.

 • Día 10 e seguintes: Entrega de vales das axudas para compra de material.

INICIO DAS CLASES:

 • 15 de setembro, horario pendente de publicación.
 • Entrega de ordenadores (Edixgal 1º  e 4º da ESO, e novo alumnado no centro) e libros do fondo, unha vez comezadas as clases.

Matrícula e solicitudes de comedor

Admisión a Ciclos de Formación Profesional

Prazo de presentación de solicitudes de admisión: do 25 de xuño ata o 5 de xullo ás 13.00hs.

Toda a información sobre solicitudes, prazos e listaxes se publica no portal de FP.

Estuda no noso centro o Ciclo Medio de Atención a Persoas en Situación de Dependencia. TRÍPTICO.

Fondo solidario de libros de texto / Axudas de material

Aberto o prazo para a solicitude de axudas para a compra de material escolar para o curso 2021/2022

Prazo de presentación de solicitudes: 21/05/2021 - 22/06/2021

O alumnado matriculado nos centros e cursos incluídos no proxecto educación dixital (EDIXGAL) no curso 2021/22 está excluído da participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto. Non obstante, poderán solicitar a axuda para adquirir material escolar cando reúnan os requisitos establecidos na orde. O noso centro participa no proxecto EDIXGAL en todos os cursos da ESO.

Este centro facilitará ordenadores a todo o alumnado da ESO e o seu fondo propio de libros de texto a aqueles que o soliciten no impreso de matrícula.

Información sobre o procedemento e solicitude na sede electrónica

Descarga do modelo de solicitude (Anexo I) e Comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar (Anexo II - Obrigatorio: debe conter todas as sinaturas dos membros computables).

Información básica sobre as axudas e a súa tramitación

Orde fondo solidario (DOG) e Extracto

ABAU e acceso á universidade para o curso 2021-2022

Información importante sobre a ABAU e o proceso de acceso á universidade

Recoméndase a lectura do seguinte documento con información importante sobre as probas da ABAU (normas e instrucións) e sobre o proceso de preinscrición e formalización da matrícula na universidade.

Documento importante sobre a ABAU e o proceso de acceso á Universidade

Na páxina web da CIUG (Comisión interuniversitaria de Galicia) podedes atopar toda a información referente ao acceso ao Sistema Universitario Galego:

Premios extraordinarios de bacharelato

Convócanse na Comunidade Autónoma de Galicia os premios extraordinarios de bacharelato (código de procedemento ED311A) para o alumnado que finalizase os estudos de bacharelato no curso 2020/21 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia e cumpra os requisitos establecidos nesta orde.

Solicitude de participación

Distribuir contido


by Dr. Radut