Organigrama, Consello escolar, Dirección, Comisión de C.P., Xefes departamento, Claustro de profesores

Dirección

EQUIPO DIRECTIVO   

Director: José Manuel Valcarce López - Profesor de Música

Vicedirectora: Sonia Cantalapiedra Álvarez.  Profesora de Educación Física

Secretaria: Ruth Díaz López - Profesora de Tecnoloxía

Xefa de estudos: Mª del Pilar Andión Méndez- Profesora de Lingua Castelá

Claustro

Especialidade Nome
 
590001 Filosofía
  JOSÉ CARLOS PÉREZ BOUZAS
590002 grego
                            ELENA GOY FERREIRO
590003 Latín
  ELENA GOY FERREIRO
590004 Lingua castelá e literatura
  MARÍA PILAR ANDIÓN MÉNDEZ
  BEATRIZ DIESTE QUIROGA
  ANA BELÉN DURÁN PERNAS
  ANA MARÍA JUL FERREIRO
  JOSÉ FÉLIX MÉNDEZ TEIJEIRO
590005 Xeografía e Historia
  PAULA GONZÁLEZ PAVÓN
  XOSÉ LOIS GUITIÉRREZ FAÍLDE
  DIEGO REGO PÉREZ
   
590006 Matemáticas
  Mª JESUSA ARCOS MÉNDEZ
  Mª JESÚS CASTRO LÓPEZ
  Mª EVA FERNÁNDEZ CONDE
 

CARMEN MARÍA FERNÁNDEZ DÍAZ

LAURA GARCÍA LAGE

 

PABLO PARRONDO MUÍÑOS

590007 Física e química
  CRISTINA TOJO GARCÍA
  Mª JOSÉ VILA CASTRO
590008 Bioloxía e xeoloxía
  ANTÍA GONÇALVES AGEITOS
  MANUELA GONZÁLEZ LÓPEZ
  MARÍA SOL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
590009 Debuxo
  BEGOÑA ARIAS VEIGA
   
590010 Francés
  MIGUEL CUMBRAOS ÁLVAREZ
  ROSA MARÍA PORTO PAZ
590011 Inglés
  ANA MARÍA CEDRÓN PAZ
  ROSA MARÍA NOVO POLLÁN
  PAZ PRIETO CARREIRA
 

NURIA PRIETO DÍEZ

LUCÍA VIÑA DOMÍNGUEZ

590016 Música
  SUSANA CUEVAS DÍAZ
  JOSÉ MANUEL VALCARCE LÓPEZ
590017 Educación física
  SONIA CARMEN CANTALAPIEDRA ÁLVAREZ
  JOSÉ ANTONIO CORUJO RODRÍGUEZ
   
590018 Psicoloxía e pedagoxía
  JOSÉ REGUEIRO GARCÍA
590019 Tecnoloxía
  SONIA BERGANTIÑOS GRANDÍO
  MARÍA RUTH DÍAZ LÓPEZ
  Mª JOSÉ REBOLO VARELA
590053 Lingua e literatura galega
  MARÍA JOSÉ BARRIOS GONZÁLEZ
  MARÍA DOLORES CHAOS MONASTEIRO
  MARÍA XOSÉ LÓPEZ CASTRO
  FELISA MARZABAL EXPÓSITO
590061 Economía
  JESÚS CASTELLANO MOURÍN
591225 Servicios á comunidade
  EMMA DÍAZ DE FREIJO SAAVEDRA
  PURIFICACIÓN FERREIRO FERNÁNDEZ
  ELENA FOUZ CALVETE
  MÓNICA SOMOZA DÍAZ
597060 Educación especial. Pedagoxía terapéutica
  MARÍA JOSEFA LÓPEZ RUBIAS
PO4EC400 Relixión católica (secundaria)
  JORGE MARCOS LÓPEZ

Xefes departamento

XEFES DE DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

XEFE/A

CIENCIAS NATURAIS

  Sol  Rodríguez  Rodríguez

CIENCIAS SOCIAIS

Diego Rego Pérez

ECONOMÍA

Jesús Castellano Mourín

EDUCACIÓN FÍSICA

José Antonio Corujo Rodríguez

EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL

Begoña Arias Veiga

FRANCÉS

Miguel Cumbraos Álvarez

FILOSOFÍA

José Carlos Pérez Bouzas

FÍSICA E QUÍMICA

Mª José Vila Castro

INGLÉS

Rosa Novo Pollán

LATÍN

Elena Goy Ferreiro

LINGUA E LITERATURA CASTELÁ

Ana Belén Durán Pernas

LINGUA E LITERATURA GALEGA

Mª José Barrios González

MATEMÁTICAS

Mª Jesús Castro López

MÚSICA

Susana Cuevas Díaz

RELIXIÓN

Jorge Marcos López

TECNOLOXÍA

Sonia Bergantiños Grandío

EQUIPO DINAMIZACIÓN DA LINGUA

Mª Dolores Chaos Monasterio

ORIENTACIÓN

José Regueiro García

CICLO  DE ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Mónica Somoza Rodríguez

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA

DEPARTAMENTO

NOME

Dirección

Valcarce López, José Manuel
Xefatura de Estudos Andión Méndez, Mª del Pilar
Artes Plásticas Arias Veiga, Begoña

Biblioteca

Cumbraos Álvarez, Miguel

Ciclo Formativo

Somoza Rodríguez, Mónica

Ciencias Naturais

Rodríguez Rodríguez, María Sol

Economía

Castellano Mourín, Jesús

Educación Física

Corujo Rodríguez, José Antonio

Equipo Dinamización da Lingua Galega

Chaos Monasterio, María Dolores

Filosofía

Pérez Bouzas, José Carlos

Física e Química

Vila Castro, Mª José

Formación en Centros de Traballo

Díaz de Freijo Saavedra, Emma

Francés

Cumbraos Álvarez, Miguel

Inglés

Novo Pollán, María Rosa

Lingua Castelá

Durán Pernas, Ana Belén

Lingua Galega

Barrios González, Mª José

Linguas Clásicas

Goy Ferreiro, Elena

Matemáticas

Castro López, Mª Jesús

Música

Cuevas Díaz, Susana

Orientación

Regueiro García, José

Pedagoxía Terapéutica

López Rubiás, María Josefa

Relixión

Marcos López, Jorge

Tecnoloxía

Bergantiños Mourín, Sonia

Xeografía e Historia

Rego Pérez, Diego

CONSELLO ESCOLAR

CONSELLO ESCOLAR 2018/2019

 

PRESIDENTE: (Director):   JOSÉ MANUEL VALCARCE LÓPEZ

SECRETARIA:                     RUTH DÍAZ LÓPEZ

XEFE DE ESTUDOS:           Mª DEL PILAR ANDIÓN MÉNDEZ

 

PROFESORES/AS:

JORGE MARCOS LÓPEZ

SONIA CARMEN CANTALAPIEDRA ÁLVAREZ

MARÍA ROSA NOVO POLLÁN

PAZ PRIETO CARREIRA

JOSÉ CARLOS PÉREZ BOUZAS

XOSÉ LOIS GUTIÉRREZ FAÍLDE

JOSÉ REGUEIRO GARCÍA

 

PAIS/NAIS:

HÉCTOR MANUEL CORUJO GONZÁLEZ

Mª ROCÍO OJEA RODRÍGUEZ

KENIA GALDENIA CAPELLÁN DEL CRISTO

 

ALUMNOS/AS:

HÉCTOR CORUJO MUIÑA

ELENA LÓPEZ LÓPEZ

PABLO GARCÍA LÓPEZ

JANETH RODRÍGUEZ ALONSO

 

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

DANIEL FERNÁNDEZ MON

 

REPRESENTANTE DO CONCELLO:

Mª LUISA LÓPEZ LEBÓN

Distribuir contido