Organigrama, Consello escolar, Dirección, Comisión de C.P., Xefes departamento, Claustro de profesores

Dirección

EQUIPO DIRECTIVO   

Director: José Manuel Valcarce López - Profesor de Música

Vicedirectora: Sonia Cantalapiedra Álvarez.  Profesora de Educación Física

Secretaria: Ruth Díaz López - Profesora de Tecnoloxía

Xefa de estudos: Mª del Pilar Andión Méndez- Profesora de Lingua Castelá

Xefes departamento

XEFES DE DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

XEFE/A

CIENCIAS NATURAIS

  Sol  Rodríguez  Rodríguez

CIENCIAS SOCIAIS

Diego Rego Pérez

ECONOMÍA

Jesús Castellano Mourín

EDUCACIÓN FÍSICA

José Antonio Corujo Rodríguez

EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL

Begoña Arias Veiga

FRANCÉS

Rosa María Porto Paz

FILOSOFÍA

José Carlos Pérez Bouzas

FÍSICA E QUÍMICA

José Ramón Cuadros Vega

INGLÉS

Rosa Novo Pollán

LATÍN

Paz López Macía

LINGUA E LITERATURA CASTELÁ

Ana Belén Durán Pernas

LINGUA E LITERATURA GALEGA

Esperanza Fernández Camiñas

MATEMÁTICAS

Mª Jesús Castro López

MÚSICA

Susana Cuevas Díaz

RELIXIÓN

Jorge Marcos López

TECNOLOXÍA

Sonia Bergantiños Grandío

EQUIPO DINAMIZACIÓN DA LINGUA

Mª Dolores Chaos Monasterio

ORIENTACIÓN

José Regueiro García

CICLO  DE ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Mónica Somoza Rodríguez

Claustro

Especialidade Nome
 
590001 Filosofía
  JOSÉ CARLOS PÉREZ BOUZAS
590002 grego
                            PAZ LÓPEZ MACÍA
590003 Latín
  PAZ LÓPEZ MACÍA
590004 Lingua castelá e literatura
  MARÍA PILAR ANDIÓN MÉNDEZ
  ANA BELÉN DURÁN PERNAS
  NIEVES FONTELA LÓPEZ
  EDELMIRA GONZÁLEZ MÉNDEZ
  ANA MARÍA JUL FERREIRO
590005 Xeografía e Historia
  PAULA GONZÁLEZ PAVÓN
  XOSÉ LOIS GUITIÉRREZ FAÍLDE
  DIEGO REGO PÉREZ
   
590006 Matemáticas
  Mª JESUSA ARCOS MÉNDEZ
  Mª JESÚS CASTRO LÓPEZ
  LAURA GARCÍA LAGE
  MARÍA ISABEL GONZÁLEZ FREIRE
 

ADRIÁN LÓPEZ FERNÁNDEZ

PABLO PARRONDO MUÍÑOS

590007 Física e química
  JOSÉ RAMÓN CUADROS VEGA
  Mª JOSÉ VILA CASTRO
590008 Bioloxía e xeoloxía
  MANUELA GONZÁLEZ LÓPEZ
  MARÍA SOL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
  MARÍA SOUTO ALONSO
590009 Debuxo
  BEGOÑA ARIAS VEIGA
   
590010 Francés
  MIGUEL CUMBRAOS ÁLVAREZ
  ROSA MARÍA PORTO PAZ
590011 Inglés
  ANA MARÍA CEDRÓN PAZ
  ROSA MARÍA NOVO POLLÁN
  PAZ PRIETO CARREIRA
 

NURIA PRIETO DÍEZ

PEDRO SÁNCHEZ LÓPEZ

590016 Música
  SUSANA CUEVAS DÍAZ
  JOSÉ MANUEL VALCARCE LÓPEZ
590017 Educación física
  SONIA CARMEN CANTALAPIEDRA ÁLVAREZ
  JOSÉ ANTONIO CORUJO RODRÍGUEZ
  BERNARDO SÁNCHEZ OURO
590018 Psicoloxía e pedagoxía
  JOSÉ REGUEIRO GARCÍA
590019 Tecnoloxía
  SONIA BERGANTIÑOS GRANDÍO
  MARÍA RUTH DÍAZ LÓPEZ
  CRISTINA REY RODRÍGUEZ
590053 Lingua e literatura galega
  MARÍA JOSÉ BARRIOS GONZÁLEZ
  MARÍA DOLORES CHAOS MONASTEIRO
  ALMUDENA FALCÓN FOLGUEIRA
   MARÍA ESPERANZA FERNÁNDEZ CAMIÑAS
590061 Economía
  JESÚS CASTELLANO MOURÍN
591225 Servicios á comunidade
  EMMA DÍAZ DE FREIJO SAAVEDRA
  PURIFICACIÓN FERREIRO FERNÁNDEZ
  MARÍA SARA PAZ COMBARRO
  MÓNICA SOMOZA DÍAZ
597060 Educación especial. Pedagoxía terapéutica
  MARÍA JOSEFA LÓPEZ RUBIAS
PO4EC400 Relixión católica (secundaria)
  JORGE MARCOS LÓPEZ
Distribuir contido