Organigrama, Consello escolar, Dirección, Comisión de C.P., Xefes departamento, Claustro de profesores

Dirección

EQUIPO DIRECTIVO   

Director: José Manuel Valcarce López - Profesor de Música

Vicedirectora: Sonia Cantalapiedra Álvarez.  Profesora de Educación Física

Secretaria: Ruth Díaz López - Profesora de Tecnoloxía

Xefa de estudos: Mª del Pilar Andión Méndez- Profesora de Lingua Castelá

Claustro

Especialidade Nome
 
590001 Filosofía
  JOSÉ CARLOS PÉREZ BOUZAS
590002 grego
                            PAZ LÓPEZ MACÍA
590003 Latín
  PAZ LÓPEZ MACÍA
590004 Lingua castelá e literatura
  MARÍA PILAR ANDIÓN MÉNDEZ
  JESÚS CORREDOIRA LÓPEZ
  ANA BELÉN DURÁN PERNAS
  ANA MARÍA JUL FERREIRO
  MARÍA JOSÉ REY LÓPEZ
590005 Xeografía e Historia
  PAULA GONZÁLEZ PAVÓN
  XOSÉ LOIS GUITIÉRREZ FAÍLDE
  DIEGO REGO PÉREZ
   
590006 Matemáticas
  Mª JESÚS CASTRO LÓPEZ
 

CARMEN MARÍA FERNÁNDEZ DÍAZ

LAURA GARCÍA LAGE

  FLORENCIO IGLESIAS MASEDA
  ANA BELÉN PACIO RODRÍGUEZ
 

PABLO PARRONDO MUÍÑOS

590007 Física e química
  RUTH DÍAZ LÓPEZ
 

SUSANA RICO FERNÁNDEZ

Mª JOSÉ VILA CASTRO

590008 Bioloxía e xeoloxía
  DIANA ALVITE MOUZO
  MARÍA SOL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
  EVA SANTAOLALLA BEJARANO
590009 Debuxo
  BEGOÑA ARIAS VEIGA
   
590010 Francés
  MIGUEL CUMBRAOS ÁLVAREZ
  ROSA MARÍA PORTO PAZ
590011 Inglés
  ANA MARÍA CEDRÓN PAZ
  PAZ PRIETO CARREIRA
  NURIA PRIETO DÍEZ
  ALEXIA VÁZQUEZ ROJO
590016 Música
  FELISINDO ISAAC ÁLVAREZ FERNÁNDEZ
  JOSÉ MANUEL VALCARCE LÓPEZ
590017 Educación física
  SONIA CARMEN CANTALAPIEDRA ÁLVAREZ
  JOSÉ ANTONIO CORUJO RODRÍGUEZ
   
590018 Psicoloxía e pedagoxía
  JOSÉ REGUEIRO GARCÍA
590019 Tecnoloxía
  SONIA BERGANTIÑOS GRANDÍO
  ANA BELÉN LAMAS LOMBAO
  JOSÉ LUIS VARELA PIÑEIRO
590053 Lingua e literatura galega
  MARÍA JOSÉ BARRIOS GONZÁLEZ
  MARÍA DOLORES CHAOS MONASTEIRO
  MARÍA JOSÉ GARCÍA BARALLOBRE
  MARÍA XOSÉ LÓPEZ CASTRO
590061 Economía
  JESÚS CASTELLANO MOURÍN
591225 Servicios á comunidade
  INÉS CALVO TORRES
  EMMA DÍAZ DE FREIJO SAAVEDRA
  PURIFICACIÓN FERREIRO FERNÁNDEZ
  SARA PAZ COMBARRO
597060 Educación especial. Pedagoxía terapéutica
  MARÍA CELADA GUERRERO
PO4EC400 Relixión católica (secundaria)
  JORGE MARCOS LÓPEZ

Xefes departamento

XEFES DE DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

XEFE/A

CIENCIAS NATURAIS

  Sol  Rodríguez  Rodríguez

CIENCIAS SOCIAIS

Diego Rego Pérez

ECONOMÍA

Jesús Castellano Mourín

EDUCACIÓN FÍSICA

José Antonio Corujo Rodríguez

EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL

Begoña Arias Veiga

FRANCÉS

Miguel Cumbraos Álvarez

FILOSOFÍA

José Carlos Pérez Bouzas

FÍSICA E QUÍMICA

Mª José Vila Castro

INGLÉS

Paz Prieto Carreira

LATÍN

Paz López Macía

LINGUA E LITERATURA CASTELÁ

Ana María Jul Ferreiro

LINGUA E LITERATURA GALEGA

Mª Dolores Chaos Monasterio

MATEMÁTICAS

Mª Jesús Castro López

MÚSICA

Felisindo Isaac Álvarez Fernández

RELIXIÓN

Jorge Marcos López

TECNOLOXÍA

Sonia Bergantiños Grandío

EQUIPO DINAMIZACIÓN DA LINGUA

Mª Dolores Chaos Monasterio

ORIENTACIÓN

José Regueiro García

CICLO  DE ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Mónica Somoza Rodríguez

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA

DEPARTAMENTO

NOME

Dirección

Valcarce López, José Manuel
Xefatura de Estudos Andión Méndez, Mª del Pilar
Artes Plásticas Arias Veiga, Begoña

Biblioteca

Cumbraos Álvarez, Miguel

Ciclo Formativo

Calvo Torres, Inés

Ciencias Naturais

Rodríguez Rodríguez, María Sol

Economía

Castellano Mourín, Jesús

Educación Física

Corujo Rodríguez, José Antonio

Equipo Dinamización da Lingua Galega

López Castro, María Xosé

Filosofía

Pérez Bouzas, José Carlos

Física e Química

Vila Castro, Mª José

Formación en Centros de Traballo

Díaz de Freijo Saavedra, Emma

Francés

Cumbraos Álvarez, Miguel

Inglés

Prieto Carreira, Paz

Lingua Castelá

Jul Ferreiro, Ana María

Lingua Galega

Chaos Monasterio, María Dolores

Linguas Clásicas

López Macía, Paz

Matemáticas

Castro López, Mª Jesús

Música

Álvarez Fernández, Felisindo Isaac

Orientación

Regueiro García, José

Pedagoxía Terapéutica

Celada Guerrero, María

Relixión

Marcos López, Jorge

Tecnoloxía

Bergantiños Mourín, Sonia

Xeografía e Historia

Rego Pérez, Diego

CONSELLO ESCOLAR

CONSELLO ESCOLAR 2019/2020

 

PRESIDENTE: (Director):   JOSÉ MANUEL VALCARCE LÓPEZ

SECRETARIA:                     RUTH DÍAZ LÓPEZ

XEFE DE ESTUDOS:           Mª DEL PILAR ANDIÓN MÉNDEZ

 

PROFESORES/AS:

JORGE MARCOS LÓPEZ

SONIA CARMEN CANTALAPIEDRA ÁLVAREZ

JOSÉ ANTONIO CORUJO RODRÍGUEZ

PAZ PRIETO CARREIRA

JOSÉ CARLOS PÉREZ BOUZAS

XOSÉ LOIS GUTIÉRREZ FAÍLDE

JOSÉ REGUEIRO GARCÍA

 

PAIS/NAIS:

HÉCTOR MANUEL CORUJO GONZÁLEZ

Mª ROCÍO OJEA RODRÍGUEZ

KENIA GALDENIA CAPELLÁN DEL CRISTO

 

ALUMNOS/AS:

HÉCTOR CORUJO MUIÑA

PABLO GARCÍA LÓPEZ

JANETH RODRÍGUEZ ALONSO

 

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

DANIEL FERNÁNDEZ MON

 

REPRESENTANTE DO CONCELLO:

SEN NOMEAR

Distribuir contido