Admisión alumnado

ADMISIÓN CICLOS FORMATIVOS

Información xeral de admisión

Oferta de FP

Prazos do proceso de admisión

O IES Xograr Afonso Gómez de Sarria oferta o Ciclo Medio de Atención a Persoas en Situación de Dependencia, ciclo cunha extraordinaria inserción laboral.

 

 

SOLICITUDES DE RESERVA E ADMISIÓN PARA O CURSO 2019/2020

Normativa de referencia

Calendario do proceso de reserva-admisión

Nota informativa e postos vacantes

Listaxe de reservas admitidas

Solicitudes de admisión aceptadas 1º ESO

Solicitudes de admisión aceptadas 1º BAC

SOLICITUDES DE RESERVA E ADMISIÓN PARA O CURSO 2019/2020

RESERVA: Debe formalizala o alumnado de 6º de Primaria que cursa estudos nos centros adscritos ao IES Xograr Afonso Gómez; CEIP Frei Luís de Granada, CEIP Ricardo Gasset, CEIP de Samos e CEIP Eduardo Cela Vila. O prazo é do 1 ao 15 de febreiro e entrégase no colexio de procedencia.

ADMISIÓN: Debe formalizala todo aquel alumnado que quere cambiar de centro ou cambia de etapa educativa a un centro ao que non está adscrito, é dicir, alumnado que está noutros colexios distintos dos mencionados no apartado de reserva. O prazo é do 1 ao 20 de marzo e entregarase no centro onde se queira solicitar admisión.

TRANSPORTE ESCOLAR: Ten dereito garantido o alumnado que procede dos centros adscritos. O resto do alumnado só no caso de que queden prazas baleiras e mediante solicitude excepcional.

 

 CARACTERÍSTICAS DA OFERTA EDUCATIVA

No IES Xograr Afonso Gómez pódese cursar a ESO, o Bacharelato de Ciencias, de Humanidades e de Ciencias Sociais, e o Ciclo Medio de Atención a Persoas en Situación de Dependencia.

O centro é de liña 3 (3 grupos por curso), polo que actualmente as rateos dos grupos están arredor dos 20 alumnos por aula.

A dimensión do centro, e a diferenza cos centros de liña 1,  fai posible que se ofrezan todas as materias opcionais e distintas medidas de atención á diversidade como: apoios individualizados durante toda a ESO, agrupamentos flexibles de matemáticas e linguas en 1º e 2º da ESO, Programas de mellora do aprendizaxe e o rendemento en 2º e 3º da ESO, Matemáticas Académicas e Aplicadas en 3º da ESO, 4º da ESO de Ensinanzas Académicas e Aplicadas, a práctica totalidade das materias troncais de opción e específicas das distintas modalidades de bacharelato.

Aposta polos proxectos educativos de innovación cos seguintes programas en marcha:

1.  EDIXGAL: Aposta por unha educación do século XXI na que se implantan os libros dixitais e metodoloxías máis innovadoras. Cesión dun ordenador a cada alumno de 1º e 2ª da ESO.

2.  SECCIÓNS BILINGÜES: na materia de Bioloxía e Xeoloxía de 1º e 3º da ESO, para acadar unha maior competencia lingüística en Inglés.

3.  CONTRATOS PROGRAMA: Programa de reforzo das materias instrumentais para o alumnado de 1º e 2º da ESO que o precise, Reforzo das materias de Ciencias para o alumnado de 3º e 4º da ESO, Programa para a mellora da convivencia e promoción da igualdade nos centros.

4.  EDUCACIÓN RESPONSABLE: Programa da Fundación Botín que busca favorecer o crecemento físico, emocional, intelectual e social das persoas, e promove a comunicación e mellora da convivencia nos centros educativos.

5.  OUTROS PROGRAMAS (e non menos importantes): Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares, ELBE2 (ebooks), Club Lector “O Xograr lector”, Radio Xograr, Revista escolar “Aquí e Agora”, Plans Proxecta (Apuntámonos a non beber, Meteoescolas, Quérote +, Fotografía en curso, Froita na escola, lácteos na escola), Programas de saúde (Centro cardioprotexido, RCP na aula, Doazón de órganos, Prevención do consumo de drogas, Prevención de enfermidades de transmisión sexual, etc), Coidemos o noso centro, Únome ao bo trato, etc.

6.  TokkApp School: usamos esta aplicación de mensaxería para tervos informados en todo momento e de xeito inmediato.

 

XORNADA INFORMATIVA

Se aínda tedes dúbidas de por qué o Xograr é a mellor elección, teremos unha reunión o martes 5 de febreiro ás 19:00hs na que vos amosaremos as instalacións e responderemos as vosas preguntas.

Admisión de novo alumnado para o curso 2017/2018

 

CALENDARIO DE RESERVA, ADMISIÓN E MATRÍCULA

ESO E BAC - CURSO 2017/2018

 Reserva de praza (para os centros adscritos) Modelo ED550A

Do 1 ao 15 de Febreiro

Publicación de listaxes de admitidos e excluidos

(para os centros adscritos)

Antes do 28 de febreiro de 2017

Publicación de vacantes

Antes do 1 de marzo de 2017

Presentación solicitude admisión (para o resto)

Modelo ED550B

Do 1 ao 20 de marzo de 2017

Presentación documentación xustificativa

Do 23 de Marzo ao 5 de Abril

Publicación das listaxes provisionais admitidos e non admitidos

Antes do 25 de Abril

Reclamacións ás listas provisionais

5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación

Publicación das listaxes definitivas

Antes do 15 de Maio

Recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial

Un mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación

Formalización da matrícula en ESO e BAC

Do 25 de Xuño ao 10 de Xullo

Prazo extraordinario de matrícula ESO e BAC

Do 1 ao 10 de Setembro

 

Distribuir contido