Admisión alumnado

ADMISIÓN A CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Prazo de presentación de solicitudes de admisión: do 25 de xuño ao 8 de xullo ás 13.00hs.

 

Prazos   

Oferta

Solicitudes

Instrucións_solicitude_web

Vídeo de axuda

Máis información

 

Tríptico

Atención a

Persoas en

Situación

de

Dependencia

 

 

 

 

 

 

Proceso de admisión de alumnado

Amplíase provisionalmente o prazo de presentación telemática e presencial de solicitudes de admisión que finalizará 1 semana despois do reinicio das clases.

 

Recoméndase a utilización preferente da modalidade telemática para a presentación das solicitudes

SOLICITUDES DE RESERVA E ADMISIÓN PARA O CURSO 2020/2021

Normativa de referencia

Calendario do proceso de reserva-admisión

Solicitude de Reserva online        Impreso

Solicitude de Admisión online       Impreso

Nota informativa e postos vacantes Admisión

Listaxe de reservas admitidas (pódense consultar no taboleiro do centro, debido a LOPD non poden ser expostas por este medio)

Solicitudes de admisión aceptadas 1º ESO (pendente de publicación)

Solicitudes de admisión aceptadas 1º BAC (pendente de publicación)

SOLICITUDES DE RESERVA E ADMISIÓN PARA O CURSO 2020/2021

RESERVA: Debe formalizala o alumnado de 6º de Primaria que cursa estudos nos centros adscritos ao IES Xograr Afonso Gómez; CEIP Frei Luís de Granada, CEIP Ricardo Gasset, CEIP de Samos e CEIP Eduardo Cela Vila. O prazo é do 1 ao 17 de febreiro e entrégase no colexio de procedencia.

ADMISIÓN: Debe formalizala todo aquel alumnado que quere cambiar de centro ou cambia de etapa educativa a un centro ao que non está adscrito, é dicir, alumnado que está noutros colexios distintos dos mencionados no apartado de reserva. O prazo é do 1 ao 20 de marzo e entregarase no centro onde se queira solicitar admisión.

TRANSPORTE ESCOLAR: Ten dereito garantido o alumnado que procede dos centros adscritos. O resto do alumnado só no caso de que queden prazas baleiras e mediante solicitude excepcional.

 

 CARACTERÍSTICAS DA OFERTA EDUCATIVA

No IES Xograr Afonso Gómez pódese cursar a ESO, o Bacharelato de Ciencias, de Humanidades e de Ciencias Sociais, e o Ciclo Medio de Atención a Persoas en Situación de Dependencia.

O centro é de liña 3 (3 grupos por curso), polo que actualmente as rateos dos grupos están arredor dos 20 alumnos por aula.

A dimensión do centro, e a diferenza cos centros de liña 1,  fai posible que se ofrezan todas as materias opcionais e distintas medidas de atención á diversidade como: apoios individualizados durante toda a ESO, agrupamentos flexibles de matemáticas e linguas en 1º e 2º da ESO, Programas de mellora do aprendizaxe e o rendemento en 2º e 3º da ESO, Matemáticas Académicas e Aplicadas en 3º da ESO, 4º da ESO de Ensinanzas Académicas e Aplicadas, a práctica totalidade das materias troncais de opción e específicas das distintas modalidades de bacharelato.

Aposta polos proxectos educativos de innovación cos seguintes programas en marcha:

1.  EDIXGAL: Aposta por unha educación do século XXI na que se implantan os libros dixitais e metodoloxías máis innovadoras. Cesión dun ordenador a cada alumno de 1º e 2ª da ESO.

2.  SECCIÓNS BILINGÜES: na materia de Bioloxía e Xeoloxía de 1º e 3º da ESO, e na materia de Xeografía e Historia de 2º da ESO, para acadar unha maior competencia lingüística en Inglés.

3.  CONTRATOS PROGRAMA: Programa de reforzo das materias instrumentais para o alumnado de 1º e 2º da ESO que o precise, Reforzo das materias de Ciencias para o alumnado de 3º e 4º da ESO, Programa para a mellora da convivencia e promoción da igualdade nos centros.

4.  EDUCACIÓN RESPONSABLE: Programa da Fundación Botín que busca favorecer o crecemento físico, emocional, intelectual e social das persoas, e promove a comunicación e mellora da convivencia nos centros educativos.

SS  SELO DE VIDA SAUDABLE: O centro obstenta desde o ano 2019 esta distinción do Ministerio de Educación que recoñece todas as iniciativas levadas a cabo no centro en prol da saúde.

5.  OUTROS PROGRAMAS (e non menos importantes): Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares, ELBE2 (ebooks), Club Lector “O Xograr lector”, Radio Xograr, Revista escolar “Aquí e Agora”, Plans Proxecta (Apuntámonos a non beber, Escola Verde, Quérote +, Froita na escola, Lácteos na escola), Programas de saúde (Centro cardioprotexido, RCP na aula, Doazón de órganos, Prevención do consumo de drogas, Prevención de enfermidades de transmisión sexual, etc), Coidemos o noso centro, Únome ao bo trato, etc.

6.  TokkApp School: usamos esta aplicación de mensaxería para tervos informados en todo momento e de xeito inmediato.

 

XORNADA INFORMATIVA

Se aínda tedes dúbidas de por qué o Xograr é a mellor elección, teremos unha reunión o venres 7 de febreiro ás 19:00hs na que vos amosaremos as instalacións e responderemos as vosas preguntas.

ADMISIÓN CICLOS FORMATIVOS

Información xeral de admisión

Oferta de FP

Prazos do proceso de admisión

O IES Xograr Afonso Gómez de Sarria oferta o Ciclo Medio de Atención a Persoas en Situación de Dependencia, ciclo cunha extraordinaria inserción laboral.

 

 

Admisión de novo alumnado para o curso 2017/2018

 

CALENDARIO DE RESERVA, ADMISIÓN E MATRÍCULA

ESO E BAC - CURSO 2017/2018

 Reserva de praza (para os centros adscritos) Modelo ED550A

Do 1 ao 15 de Febreiro

Publicación de listaxes de admitidos e excluidos

(para os centros adscritos)

Antes do 28 de febreiro de 2017

Publicación de vacantes

Antes do 1 de marzo de 2017

Presentación solicitude admisión (para o resto)

Modelo ED550B

Do 1 ao 20 de marzo de 2017

Presentación documentación xustificativa

Do 23 de Marzo ao 5 de Abril

Publicación das listaxes provisionais admitidos e non admitidos

Antes do 25 de Abril

Reclamacións ás listas provisionais

5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación

Publicación das listaxes definitivas

Antes do 15 de Maio

Recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial

Un mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación

Formalización da matrícula en ESO e BAC

Do 25 de Xuño ao 10 de Xullo

Prazo extraordinario de matrícula ESO e BAC

Do 1 ao 10 de Setembro

 

Distribuir contido